2018. május 1., kedd

Dunaszentmiklósi Örömút

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

Már régebben is fájlalták, hogy a húsvéti idő ötven napjára nincs olyan ájtatosság, mely húsvét örömét élné át és hirdetné a világnak. A 2000.évi nagy jubileum római központi bizottsága közzétette a zarándokok hivatalos imakönyvét. Ebben találjuk a keresztút (via crucis) mintájára született ájtatosságot, amely a fény útja (via lucis) nevet viseli.

              ­­­­­­                       **************
A dunaszentmiklósi templom 1911-ben épült neogótikus stílusban, 1913. október 12-én szentelte fel Dr. Váradi L. Árpád győri megyéspüspök.
A torony magassága a kereszttel együtt 33 méter. A templomnak 12 nagy ablaka és egy főbejárója van díszes portáléval. A gót stílusú főoltár fából készült, középen a templom védőszentje Szent Miklós püspök olajfestmény képével.
A templom külső pillérein található 14 örömúti stáció Kerezsi Gyöngyi Gádor-díjas keramikusművész alkotása, a Rózsafüzér Társulat szervezésében, közadakozásból készültek.

A Dunaszentmiklósi templom, melynek falán láthatók a stációképek:


Stáció képek: Tarjáni Antal engedélyével, innen:

Az örömút 14 állomása:

1.     Jézus föltámad halottaiból
2.     A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket
3.     Jézus megjelenik Mária Magdolnának
4.     Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak
5.     Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben
6.     Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak
7.     Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára
8.     Jézus megjelenik Tamásnak
9.     Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál
10.    Jézus átadja a főhatalmat Péternek
11.    Jézus tanítványait a világba küldi
12.    Jézus a mennybe megy
13.    Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét
14.    Krisztus elküldi a Szentlelket

 Az alábbi képeket innen hoztam:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése