2013. január 10., csütörtök

Bátaszék kálvária

Szomorú információ a  templom 2023-as állapotáról: 
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/202344-felujitottak-a-bataszeki-kapolnat-de-rosszabb-az-allapota-mint-azelott-volt-159042  

Ez volt a helyzet 2016-ban : 
Köszönöm FME-nek, a stációképeket !

Ezeket látva végleg egyértelmű, hogy az alább -  Szilágyi István által írottakat - meghaladta az idő. A felújított  kálváriastációkba gyönyörű domborművek kerültek. Mindegyik alatt olvasható az adományozó neve. A XV. kép után ezekből néhányat meg is mutatok.

Idézet Szilágyi István "Kálváriák" című 1960-ban kiadott könyvéből:
Stációsorból és építményből áll, valószínűleg a XVIII. század második feléből. A községből kivezető út mentén épített stációk közül csak a két utolsó maradt meg, bádoglemezre festett képekkel. A kálváriaépítmény patkó alakú, alján kápolnával, fenn kőből készült kálvária jelenettel. Különösen Mária Magdolna térdelő alakja jellegzetes. A torony aljában lévő fülkében az oszlophoz kötözött Krisztus szobrát helyezték el. A kápolnában a népies barokk sok emléke volt látható még a közelmúltban is. Ma az egész elhanyagolt állapotban van.

A bátaszéki kálvária kápolnája 1762-ből származik. Nem a szokványos, hanem az igényesebb kálváriák közé tartozik. Tornya 1776-ban már állt, és a kiváló színvonalú szobrai is ekkor készülhettek. Sajnos a szobrok egy része időközben elpusztult, ezért újabbakkal kellett helyettesíteni őket. Az eredetileg a stációi a nagytemplomtól indultak, és hosszú út után értek el idáig. Az 1990-es évek közepén a stációkat művészi domborműveikkel a kápolna közelében újra felépítették. Sajnos ma a kápolna nem számít meghitt helynek, mivel a nagy forgalmú főútvonal közvetlen szomszédságában halad el. (http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/kalvaria.shtml )


A kálvária állapotáról itt olvashatsz bővebben, szintén 2016-os állapot: http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=8549     „Mária, Szent János és Mária Magdolna szobrai, 1780 körül, restaurálva 1995-ben; három kereszten (1816) Krisztus és a két lator újabb szobrai, restaurálva 1927-ben. Az épület felújítva 1992-1995 között. Az együttes K-i oldalához 16, kettő kivételével új keresztúti stáció vezet…..  Sajnos a szobrok egy része időközben elpusztult, ezért újabbakkal kellett helyettesíteni őket. Az eredeti  kálvária stációi a nagytemplomtól indultak, és hosszú út után értek el idáig. Az 1990-es évek közepén a stációkat művészi domborműveikkel a kápolna közelében újra felépítették.

2013. január 6., vasárnap

Óbuda (kiscelli) kálvária


Óbudai kálvária, kiscelli kálvária: Óbuda-Kiscell épületegyüttesétől D-re a hegyoldalban (2000: a Doberdó út mentén) 1821-22: állították a 14 stációt és a kálváriát, s alatta építették a Szent Vér kápolnát. A képoszlopok puha kőből készültek, ezért az 1990-es években fel kellett újítani őket. 1980-: az Óbudai Szentháromság plébánia terén van, nagypénteken a pléb. hívei itt végzik a keresztutat. **  Szilágyi 1980:42. - Bp. lex. II:226.

Kiscelli Kálvária kápolna (III. Doberdó út) hrsz: 16190/2,
Kiscellben 1724-ben kegykápolna épült (már lebontották), majd jó harminc év elteltével mellette emeltette özv. Zichy Péterné grófnő a trinitárius templomot a kolostorral. Az együtteshez vezető (ma Doberdó) úton az 1770-80-as évek óta Fájdalmas Krisztus szobor állt. A Fájdalmas Krisztus szobor helyén épült a Szent Vér kápolna és a trinitárius templomig vezető Kálvária. A kálvária stációi a trinitárius kolostor alatt indulnak és a kápolnánál érnek véget. A kápolna 1812-14 között épült fel. A kápolnát az Óbudai Önkormányzat újította fel 2006. évben. (http://www.obuda-szent3sag.fw.hu/index.php?url=tortenet.php&SZENT3SAG=1dsrbhqvjtmmj4662sh1ellev6)
További képek és leírás itt is olvasható:
http://utcakep.blogspot.hu/2013/01/obudai-kalvaria.html
http://lexikon.katolikus.hu/O/%C3%B3budai%20k%C3%A1lv%C3%A1ria.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiscelli_kast%C3%A9ly_%C3%A9s_parkerd%C5%91

2013-ban felújították a kálvária stációit és a szobrokat is.
A keresztekről, szobrokról, stációképekről Dénes Ildikó készített fotókat, köszönöm ezúton is. 


Itt:   http://ohegy.hu:8080/letoltes/2013/13_02.pdf   van egy  érdekes kiegészítés, melyből megtudhatjuk, hogy a stációképek alkotója Bráda Tibor volt.

„A Kiscelli Kálvária stációképeinek elkészítésére Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművészt kérték fel. Korábban már komponált képeket Kiscellre üvegmozaikból, de a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére festett képeket készített…...
Alapos kutatómunka előzte meg az időjárásnak és az esetleges vandalizmusnak kitett képekhez  választott technikai megoldást. Végül megszületett a döntés. A képeket nem fémlemezre festi, hanem TERZITH kőpótló anyagból öntött, szállal erősített lapokra, amelyeknek a viselkedése olyan, mint a kőlapé, de kevésbé törnek, repednek. A festék pedig KEIM gyártmányú káli víz-üvegbázisú szilikátfesték. Ezt az anyagot évszázada használják épülethomlokzatok figurális képeihez. Bizonyítottan időtálló. Mivel a beitatódott festék a kőfelületen szellőző réteget képez, így a kép mögül nyomuló pára nem pergeti le a festményt. Végül a kép majd antigrafiti bevonatot kap.
A keresztút eseményeit megjelenítő képmezőben eltérő méretű és elhelyezésű szalagokon az egyes állomások eseményének feliratai olvashatók.”

Bráda Péternek  2013 decemberében kiállítása volt a Józsefvárosi Galériában. A kálváriaképek tervei is szerepeltek a kiállítottak között.
A kiállításról a képeket Dénes Ildikónak köszönöm: