2016. február 13., szombat

Mátraháza 7 stációs kálváriaA képeket és az ismertető szövegét - köszönettel - a magyarlaverna oldaláról hoztam.


http://www.magyaralverna.ofm.hu/kultura_hetorom.html  :
„…Szent Ferenc Chiusi grótfjától, Orlandótól kapta a La Verna hegyet. Így egész hegy birtokosa lett, aki a szegénység elszánt szerelemese volt. Nem elvtagadásból, hanem ezt is Krisztus szeretetéért fogadta el. Az 1041 m magas hegy ugyanis a hatalmas sziklahasadékaival arra emlékeztette, hogy Krisztus halálakor a föld megrendült. És Ő itt Krisztus szenvedéseinek és halálának emlékét tisztelte…
… Mátraházán 2001-ben 730 m magasan a hegy oldalában megjelenítettük a Naphimnuszt, amit Ő adott a világnak….
…A La Verna hegyet Kőnig Anaklét atya, egykori novíciusmester magyarosította Alvernára annak a könyvnek a címével (Alverna felé ) amelyben a ferences kispapokat az 1920-as évek hívatás csodájában (évente 18-20 novícius) a Szent Ferenc Alvernára vezető útjára bátorította…”

Itt található a 2000-ben készült,  Szűz Mária Hét Örömének útja, melynek tűzzománc képeket Hertay Mária készítette.
2016. február 7., vasárnap

Segesd kálvária


Az ismertetőt  Spanics Kalatinnak, a domborművek alkotójának köszönöm,  a stáció-fotókat és a templomkert képeit"Fotoport"-nak.  

Segesd már a bronzkorban is lakott hely volt, először 1193-ban említik írásos emlékek Sequest néven. Később Segest, Següsd, majd Segesd alakban is előfordult. Az államalapítást követően sokáig a királynék birtokának számított. A középkorban a mai megye területén két megye volt: Somogy és Següsd, utóbbit II. Endre feleségének, Jolántának adta hozományul, s a település kisebb megszakításoktól eltekintve egészen 1395-ig a királynékat szolgálta. 1215-ben már nagy temploma és tégla vára volt, ahonnan IV. Béla a tatárjárás után az ország sorsát rendezte. Jelenlegi templomát és kolostorát 1777-ben építették, Dorfmeister István munkái is megtekinthetőek benne.

A templom és a kolostor műemlék, melyet nagyon szépen rendbe hoztak, a hozzá tartozó parkkal együtt. Régen a templomhoz vezető út mellett kerítés volt, fakeresztekkel. Ezek az idő során tönkre mentek. Tallián Attila helyi vállalkozó megépítette a műemlék együttes kerítését téglából, melyben a stációk is helyet kaptak. A stáció költségét a hívők állták, a környezetét az önkormányzat alakította ki.
2015. november 22-én megtörtént az átadás rövid ünnepi beszédekkel és egy körmenettel.

http://nagyvofely.hu/segesd/templomok
Civertan légifotó