2014. március 30., vasárnap

Mátraszentimre Falloskút 2. kálvária

2. Domborműves - nem szokványos - kálvária:


A fallóskúti csodatévő forrás közelében a templom építése az 1970-es években kezdődött el. Pontos adataim nincsenek, de nagy valószínűséggel ez időben, vagy nem sokkal később épültek az alábbi stációk is. 

Hogy ezt a helyszínt és a stációk sorát felfedezzem, rendbe-tegyem, megértsem - azt külön köszönöm Pethő  Máriának.


Az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges olvasó  stációképekről készült fotókat Győri Diának köszönöm !

A négyszer öt állomás rendje, állomásai:

Az örvendetes olvasó titkai
1. akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2. akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit Te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. akit Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5. akit Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.


A fájdalmas olvasó titkai
1.aki érettünk vérrel verejtékezett.
2.akit érettünk megostoroztak.
3.akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4.aki érettünk a keresztet hordozta.
5.akit érettünk keresztre feszítettek.
 


 


 


 
A  dicsőséges olvasó titkai
1.aki a halálból feltámadt.
2.aki a mennybe fölment.
3.aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4.aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5.aki Téged, Szent Szűz, a mennyben
megkoronázott.

A világosság titkai stációképeket Pethő Máriának köszönöm. 

A világosság olvasó titkai
1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2.aki a kánai menyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3.aki meghirdette Isten országát.
4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5.aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.


Az alábbi két képet FME-nek köszönöm !
 A zománcképes stációról külön fejezet van itt: http://csendhegyek.blogspot.hu/2014/03/matraszentimre-falloskut-kalvaria-h.html
 

Hollóháza kálvária

A kálvária első 7 képét, az ismertetőt és a térképet FME-nek köszönöm.
A többi fotót "Babarci tekergő" készítette, köszönet érte !
Az alábbi videói is tőle kaptam - köszönöm ezt is.
A video megtekintéséhez Google Chrome szükséges ! 

A sátor alakú, Szent László tiszteletére szentelt modern templomot 1967-ben építették - a porcelángyár rekonstrukciója miatt lebontott régi helyett - a falu fölötti domboldalra. A templomhoz porcelánkálvária vezet. 


Az épületet Csaba László Ybl-díjas építész tervezte. (Bejelentkezéssel látogatható.) 
A templom-belsőben látható keresztút stációi Kovács Margit keramikus alkotásai. Figyelmet érdemel még Somogyi József  Krisztus-corpusa és Szász Endre porcelán táblaképe is.
A modern templomhoz vezető lépcső mentén helyezték el az egri főszékesegyházban látható, Takács István által festett stációképek különleges technikával porcelánra vitt másolatait.(A másolatok készítője: Bükki Béla)  Újudvar kálvária


Az újudvari - miként az alábbi képeken is látszik - nagyon új kálvária. 2000-ben, a millenniumi ünnepségek keretében  állítottak keresztet a szőlőkkel betelepített hegyoldalon, ahová igen sokan jártak, nem csak szőlősgazdák, de kirándulók is. Pár év múlva felmerült a kérdés: lehetne-e a kereszt közelében kálváriát is építeni ? Újudvar lakóinak régi vágya volt,  hogy szabadtéri keresztutat létesítsenek. Hamarosan meg is született a döntés az "igen"-ről és 2008-ban elkészült V. Majzik Mária csodálatos, modern kálváriája. 

Megkapó végigjárni a Dallosi hegy oldalában felállított keresztutat. A természeti szépség még inkább kiemeli a stációk mondanivalóját. Az égetett kerámiákhoz a házat helyben élő mesterek építették. A hegyről csodálatos kilátás nyílik Zala nagy részére, ahonnan a határig is el lehet látni. A csúcson már korábban állt a kereszt, ott van a kálvária utolsó stációja. A keresztút további gondozását helybeliek vállalták. 

Az információt és a segítséget Szűcs Imre esperes plébános úrnak ezúton is nagyon köszönöm.
A képeket - egy kivételével - FME-nek köszönöm. 
 

 

Veszprémfajsz kálvária


http://veszpremfajsz.hu/index.php/tortenelmunk/106-a-kezdetek  : „A falu neve 1233-ban jelentkezett először írásos formában. A magyar honfoglalás vezéralakjának Árpád fejedelem fiának Jutasnak, illetve Jutas fiának Fajsznak nevét őrzi. A középkori Fajsz falu („villa Fayz”) későbbi nevén Pór-Fajsz-ból napjainkra semmi nem maradt. 1242-ben a Dunántúlt is elérő tatárjárás minden bizonnyal elpusztította Fajsz falut. Ezután magánbirtokosok jelentek meg Fajszon, sőt a pannonhalmi apátság is szerzett kisebb birtokrészeket. 
A veszprémi káptalan 1263-1265-ben, majd a későbbi évszázadok során Fajsz falu (Pór-Fajsz) legnagyobb, sőt egyetlen földesurává vált. Az egyházi intézmények (veszprémi káptalan, veszprémi püspökség) és a világi földesuraságok úrbéres jobbágyai mellett nemesi családok is éltek a faluban.” A törökdúlás után a falu teljesen elnéptelenedett, majd  németek telepedtek meg a térségben.
A Szaleziánum adatai a kálváriára vonatkozóan:  http://www.szalezianum.hu/adatbazisok?kid=42
Alapítva: 1780 előtt
Átépítés: 1840-es évek, 1999
Építőmesterek: Építőmestereket nem ismerjük.
Karbantartás, fenntartás: A település hívő lakói tartják fenn.
Leírás: Eredetileg 3 kereszt 2 kápolnaszerű stációval, amit bővítettek 14 stációssá.
Kapcsolódó szokások: Nagypénteken és vasárnap hajnalban egyenként szállingóztak ki estétől hajnalig a családok a kálváriára imádkozni. Áldozó csütörtökön esőért imádkozik itt rendszeresen a falu lakossága.
Ábrázolás, térképi megjelenés: A kálvária képi ábrázolásáról nem tudunk. A 3 keresztes kálváriát feltüntetik Veszprém 1857. évi kataszteri térképén Magyar Országos Levéltár, Kataszteri térképek gyűjteménye (S78) 5. térkép szelvény.

2020-ban a Veszprémfajszi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a település önkormányzata felújíttatta a teljes stációsort.

Ilyen lett a megújult kálvária: