2012. november 26., hétfő

Véménd kálváriaA falu története itt olvasható: http://www.vemend.hu/modules/latnivalok

A fenti lap azonban sajnos csak a temetőkápolnáról ír:

„A jelenlegi temetőben lévő kápolna 1776-ban épült, Véménd első templomaként. Építésekor kőépület volt, azonban ez eleje fából készült. Mérete miatt rendkívül kevesen fértek be. Védőszentje Szent Mihály volt. 1912-ben került sor kápolnává alakítására és lett megáldva a Fájdalmas Szűz és Nepomuki Szent János tiszteletére. A kápolnában lévő kriptában temették el Véménd első plébánosát, aki 71 évesen hunyt el. A kriptafedélen különleges latin nyelvű felirat látható: VnanIMes Fratres In DIstrICtV hICCe („Ennek a kerületnek egyetértő testvérei.”) A római számokat egyenként összeadva megkapjuk Marián Lénárd halálának évét: 1815-öt. A síremléket az esperesi kerületi paptestvérei állították.”

Az, hogy a kálvária stációk mikor készültek, nem tudom biztosan. Nem is külön helyen/hegyen állnak, hanem a  temetőben, a kápolnához vezető főút két oldalán. Szépen karbantartott stációk, réz domborművekkel.

Klasszicizáló megfogalmazású építményeiben újabb rézdomborítású képek láthatók. A posztamensen KTS 1815. olvasható.

(Csak zárójelben jegyzem meg, mint érdekességet, ebben a temetőben sok színesre - kék, zöld - festett síremlék látható.) 


„Múltmentő” kiegészítése  és képei:A véméndi kálvária, azért a temetőben van, mert a mostani temetőben levő kápolna, eredetileg Véménd első német katolikus temploma volt. Vagyis a templom köré kezdtek temetkezni. 

Herr Ágoston plébános idejében, 1883-ban szentelték fel a régi kálvária képeit, melyeket valószínű 1980-ban cseréltek ki a mostani domborművekre, mert az egykori képek már tönkrementek. Bajtai Plébános gyűjtést szervezett ezek bronz domborműre történő cseréjére.A régi fotón látható 14 db-ból álló hársfasort 1896-ban ültették, s 1935-ben vágták ki.  


Somberek kálváriaSomberek község története nagyjából megegyezik a környező falvak történelmével.
Itt lehet olvasni erről:  http://www.somberek.hu/telepulesbem.htm

Nagy valószínűséggel ez a kálvária is az 1800-as években létesült, amikor a faluba németországi telepesek költöztek. A katolikus templomot megkerülve, falu hajdani földesurának Sauska Antalnak kastélya található – ma szociális otthon. 
Egy kedves falubéli "leszólított" informátorom szerint, a templom bejárata azért nem a főutcára néz, mert a földesúr kívánsága az volt, hogy a templom az ő kastélyának ne fordítson hátat... Ez a magyarázata annak, hogy a templom bejárata a kastéllyal szemben és a főutcának háttal épült. Ezen kastély előtt vezet el az az út, melyről a kálvária megközelíthető. 
A terület rendezett, látható, hogy „használják”. A stációkon fára festett olajképek vannak, tűrhető állapotban. A három keresztet 1994-ben felújították.

Az alábbi videót "Babarci tekergő"-nek köszönöm:

A videó lejátszásához Google Chrome szükséges !

https://plus.google.com/photos/107288761957617258005/albums/6006150387638441489/6103075738343428642?banner=pwa&pid=6103075738343428642&oid=107288761957617258005
Majs kálvária


Eredetileg a saját, igen rosszul sikerült fotóim szerepeltek ebben a bejegyzésben. Azonban, mivel a malteros falra felfestett képek  üveglap mögött láthatók - a ragyogó napsütésben természetesen minden látszott, csak épp a stációkép nem.

A polgármester asszony segítségével azonban megszereztem az üveglap nélküli képeket, melyeket az én rosszul sikerült fotóim helyett közreadok. Ezúton is köszönöm a segítséget !

http://majs.ekisterseg.hu/telepules/tortenet itt részletes leírás olvasható a település történetéről, s kiderül, a falunak van még egy szép szerb-ortodox temploma is.  (http://www.majsiszerbtemplom.hu )
Számomra újdonság volt, hogy e leírás szerint a „mohácsi csata” tulajdonképpen Majson „történt” – igaz a sátorhelyi emlékparktól Majs nincs olyan nagyon messze. Vagyis a nagy csata helyszínére akár többen is pályázhatnak.

A temető, s benne a kálvária Sátorhely felől érkezve, egészen a falu elején van, s a felvezető út két oldalán állnak a stációk. A (szerencsére) megőrzött eredeti, gótbetűs  felirat szerint 1882-ben létesült többek adakozása segítségével. 1992-ben, majd  legutóbb 2018-ban újították fel. 
                                     
                                *********************
Meglepő módon Majs polgármester asszonya, Lajosné Pólya Krisztina volt az első, aki kálvária-adatok pontosítása ügyében a segítségemre volt. Az alábbiakban közlöm levelét, melyben beszámol a tudható adatokról.

„A Kálvária különlegessége, hogy nem egyedülálló építmény, hanem a temető szerves része. A temetődomb két oldalán, a sírokat kísérve húzódik a magasba. A temető kálvária keresztjeinek állítási éve 1874, a kálvária stációit 1882-ben emelték.  A hármaskereszttel szembe nézve jobbról az utolsó stáció alján emléktábla található.
A tábla szövege: Dieser helige Kreuzweg wurde zur ehre Gottes gegrundet und gewidmet im gem 1882 durch.  Magyarul: Ezt a szent keresztutat Isten tiszteletére állították és közreműködtek 1892-ben.

A stációt a következő családok állították:
Georg Peszel, Laurencz Frei, Georg Zeitfogel, Thomas Hau, Johan Schum, Johann Wald, Heinrich Glasl, Thomas Schneider, Josef Kasztorf, Anton Kresz, Johann Hau, Johann Faulstich, Johann Wiegand, Michael Strak, Adam Volk, Heinrich Schmied, Georg Hefner, Peter Wald, Christian Folk, Johan Hahn, Georg Hofman, Barbara Folk, Anna Conrad.

A rendkívül rossz állapotban lévő kálváriát - az stációk rogyadoztak, részben kidőltek - 1991/92-ben, Lelkes József plébános úr vezetésével a római katolikus egyházközség felújíttatta. A stációk alapot kaptak, a képek új színben pompáznak, üveggel védve vannak, a stációk teteje bádogburkolatot kapott, így védve van a külső hatásoktól. A stációk karbantartására az önkormányzat az utóbbi években gondot fordít. A stációk végén lévő három keresztnél a világháborúban eltűnt katonák családjai helyezik el az emlékezés gyertyáit, virágjait.
A kálvária elrendezése K-Ny irányú, nyugati végén három kereszttel.”

A Majsi Önkormányzat a temetőt és benne a kálváriát felújíttatta. A fákat (sajnos - bár talán érthető okból, a sírok védelmében) kivágták. Biki Endre 2019-ben készítette az alábbi képeket, melyeket ezúton is köszönök.