2014. november 2., vasárnap

Olaszfalu kálváriaA fényképeket "bolyak"-nak köszönöm !


Olaszfalu hívő lakossága az 1870-es évek közepén határozta el, hogy falujukban kálváriát emelnek. Az építés költségeit a község lakói - ki-ki lehetőségei szerint - adták össze. A gyűjtés és az építkezés fő szervezője Szlotta József kántortanító volt. 1874-ben elkészült a három kőkereszt, fallal körülvéve, majd megépült a 10 stáció is. A keresztúti képeket később rendelték meg Bécsben. Az új kálváriát az egyházmegye, mivel az előírásoknak nem megfelelő formában épült meg, s fenntartására alapítványt sem tettek, nem áldotta meg. Nem tudott az építkezésről a plébánia kegyura, a zirci apát sem. Egy 1878-ban elrendelt plébániai látogatás alkalmával próbálták megtudni a kálvária építésének részleteit.1934 nyarán a falu lelkipásztorának  kezdeményezésére a kálváriát áthelyezték a templom udvarába. Az új kálváriát és a vele egyidőben megépülő hősök emlékművét az olaszfalusi hívek áldozatkészsége hozta létre. Ezzel egyidőben a templomot a zirci Apátúr, mint kegyúr állíttatta helyre. A renovált templomot, az új keresztutat és a falu háborúban elesett hőseinek emlékművét 1934. november 11-én áldotta meg dr. Werner Adolf zirci apát.

Az 1874-ben megépült kálvária keresztúti állomásait helyi mesterek, a szobrokat fehérvári kőfaragók készítették. A stációképeket Bécsből, Heindl János műkereskedéséből szerezték be. Az 1934-ben megépült új kálvária építő mesterei közül csupán a stácóképeket festő művész nevét ismerjük: Bányai Ödön, a római Képzőművészeti Akadémián végzett szobrászművész alkotásai.
A kálvária folyamatos javítását nem végezték el, így az 1910-es évekre a keresztút nagyobb javításra szorult. Közadakozásból 1374 korona jött össze, melyhez megigényelték a kálvária 200 koronás alaptőkéjének kamatait is, amely 1884 óta 256 koronára rúgott. Az 1930-as évek nagy építkezéseinek ösztönzője és irányítója dr. Fránek Döme plébános volt. Megépült a templom kertjében az új kálvária és a Hősök-emlékműve. Mindez, az apátság segítségén túl a falu lakosságának 3500 pengő anyagi áldozatot, és a plébánia megújítását is beleszámítva 693 igás és 615 gyalognapszámot jelentett. Az új kálváriát, a stációkat állító családok utódai gondozzák.


A képek üvegborítása és a viszonylag késői időpont miatt sajnos néhány kép nem jól, vagy alig látható. Ha valaki arra jár és több szerencséje van, örülnék, ha küldene újabb, jó képeket.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése