2015. május 30., szombat

Szentgotthárd Kethely kálváriaAz információkat Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplántól kapta Pető Mária - köszönet érte !
Rábakethely területét a szentgotthárdi ciszterci apátság birtokolta hosszú időn keresztül a Rába jobb partján.  A templomot még az Árpád-korban építették a környék legmagasabb pontjára a 256 m magas templomdombra. Eredeti stílusa román, később gótikus, majd a XIX. században eklektikus stílusban építették át.

A falu első írásos említése Kedhel 1350-ből, mivel vásártartási joga volt, és keddi napokon került sor a vásárokra. A faluban már az Árpád-korban állhatott templom, ugyancsak a mostani Mindenszentek-temploma helyén. A rábakethelyi kegyhely hosszú évszázadokon át a vendvidéki és más környékbeli falvakat fogta össze.Templomát az 1200-as évek végén emelték román stílusban a 256 m tengerszint feletti magasságú templomdombon. A bejáratnál eredeti formájukban láthatók a karzat tartóoszlopai. Temetője a kezdetektől a templom körül található.

1493-ban felújították, de a törökök lerombolták. Újjáépítése neogótikus stílusban történt, de román stílusú oszlopai ma is láthatók. 1605 és 1677 között, amikor Szentgotthárdon nem volt templom, a hívek Kethelyre jártak. Volt idő, amikor egyházilag 12 falu tartozott kethelyi plébániához.A templomot 1931-ben restaurálta Megyery Mayer Antal festőakadémiai tanár és öt növendéke. A falfestményeken az egyházművészetben annyira elhanyagolt Mátyás kori reneszánszot varázsolták vissza: a Mindenszentek oltárképében kifejezett gondolatot vetítették ki az egész templomra. Oltárán a megfeszített Krisztus látható a magyar szentek imádásával.  A szentélyben a magyar szenteket ábrázolták, Patrona Hungariae-vel az élén, valamint szent Istvánt és szent Erzsébetet.

A temetőkertben lévő kálvária barokk stílusú. Tetejét cseréppel borították. Hozzákapcsolódik a kápolna és a Golgota. Ez utóbbi 3 fakeresztből áll, tetején cserépborítással. Rajta festett corpusok. A téglából épült stációfülkék üvegképeit Horváth Barbara készítette még diákkorában,  2003-ban. A Kálváriát 2006-ban újították fel.
A templomdomb tövében kis tér viseli Brenner János nevét, aki  Mindenszentek-templom káplánja volt.  A mártír pap emlékére 1993-ban kápolnát emeltek, boldoggá avatása 2018-ban történt.

Az „ördög” nem nyugszik Rábakethelyen: 2008. december 5-én ismeretlen tettesek összetörték a temetőkerti kálvária mind a 14 stációjának üvegfestményeit. Ezeket azonban ismételten kijavították.


Egy nagyon régi kép:

https://kalvariatemplom.hu/images/dynamic_lists_onepage/9/f/2/9f2c972d.png

Az alábbi  fotókat „bolyak”-nak köszönöm !
   


   

  

  


 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése