2014. október 14., kedd

Pincehely kálváriaA település régmúltjából tudható, hogy nehezen tért át az itt lakó  magyar nép a nyugati római katolikus vallásra, voltak, akik inkább a keleti bizánci vallás felé fordultak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy már a török hódoltság előtt is állt a faluban egy görög keleti vallású templom, amelyet a török később mecsetnek használt. Ez volt az első templom Pincehelyen.
1742-ben Görbőn Nepomuki Szent János tiszteletére építenek egy kápolnát. Ez a kápolna még ma is megtalálható a görbői szőlőhegyen….Majd Eszterházy Antal 300 forintos adományából indult meg az új templom építése  1761-ben. melyet 1776-ban fejeztek be A templom 1778-ban véletlen tűzeset folytán leégett, s végül galánthai Eszterházy Miklós herceg saját költségén rendbe hozatta a templomot. Ezidőben épülhetett az első kálvária is. 1978-ban újat építettek, a templom melletti kis területen – érdekessége, hogy Krisztus keresztje  mellett Szűz Mária és Szent József szoboralakja látható.
A stációk is – a megszokottól kicsit eltérően kerültek felállításra. A kálvária-kertbe lépve bal oldalon indulnak a stációk – 10 db, majd jön a kereszt a szobrokkal, végül jobb oldalon még 3 stáció. Jékel Jakab volt az építőmestere, a domborműveket Vida Tivadar alkotta. A kálváriát szépen rendezett kert veszi körül.
Az adatokért Ocsovai Lászlónak mondok ezúton is köszönetet.  

(Sajnálatos módon a fényviszonyok miatt nem tudtam igazán jó fényképeket csinálni...)