2018. július 28., szombat

Kiszombor kálvária


Makótól délnyugatra, a Maros bal partján,  a román határ közelében található a nagy történelmi múlttal rendelkező település.
Ezen a vidéken valamikor hunok, gepidák, avarok laktak, neve már az 1200-as években is ismert volt.  A hódoltság idején elnéptelenedett, 1582-ben csupán három lakosa volt. 1596-ban a török felperzselte, pusztává vált. 
1781-ben a zombori uradalmat a határához tartozó Dédenszeg és Ladány pusztával együtt, árverésen Oexel Mátyás József nagyszentmiklósi sörgyáros, német nemes vásárolta meg. Halála után fiai lettek az örökösök.
A család építtette a neoromán stílusú, temetőkápolnának használt kripta épületet a XIX. században
Vélhetőleg a kripta építésével egyidőben készülhetett talán 12 stációval – (ezt csak a térképre nézve gondolom)  a temetőben a kálvária – s miképp a kápolnával, a kálvária stációival sem törődött az elmúlt évtizedekben senki.

Az anyag/képek összeállításában Pető Mária volt segítségemre, köszönöm munkáját.
A fényképeket a

2018. július 16., hétfő

Jászfényszaru kálvária

Az ismertetőt és a fotókat Pető Máriának köszönöm !


1880-ban A Szent Kereszt temetőben elkészült kápolnával egy időben, akörül, U alakban, különböző  családok felajánlásával épültek meg, egymástól kb.15 m távolságra a stáció állomásai, melyeket  Csák József kőfaragó készített.
A stációk első felújítására 1938-ban került sor, a finanszírozók neve a stáció alján lévő vörös márványlapba bevésve látható.
A kápolna-építés 100 éves évfordulója tiszteletére, 1980-ban  a stációk többségének ismételt javítását, felújítását, a felállíttatást támogató családok leszármazottai támogatták, melyet az első, vörös márványtábla alatti kis fehér márványtáblák felirata jelez. Legutóbb a stációk javítása, festése 2000-ben adományokból történt.

A szent Kereszt felmagasztalása temetőkápolnát, s  annak teraszán  lévő Golgotát  Szűcs Mihály és neje, Berze Terézia építette. Ezt is 1880-ban szentelték fel. A Golgotán még két szobor áll: Szűz Mária és szent János apostol. Élő kápolna: hétköznap és vasárnap is mutatnak be misét benne.
2018. július 8., vasárnap

Szentes Bánomháti kálvária
Képeket Nagy Zsolt Imrének köszönöm !

Az 1873. évi utolsó kolerajárvány szentesi áldozatait a kereszt alaprajzú Bánomháti temető régi kurgánjába hantolták el, és föléje egyszerű kőfeszületet állítottak. (Lásd térkép !)
A kőtalapzaton elhelyezett kőfeszületen ezüstszürkére festett vaskorpusz látható, a feje felett INRI felirattal. 
A stációoszlopokban - üveg alatt - egyszerű, kicsit primitív képek láthatók Krisztus keresztútjának állomásairól. Alkotójuk, készítési idejük ismeretlen.
(A fényképezést az üveg alatti képek igen megnehezítették.)