2020. november 30., hétfő

Szécsényfelfalu kálvária

A képeket és a kálvária történetének ismertetését Pethő Máriának köszönöm.

Árva Vince pálos szerzetes, plébános idején épült 1964-ben. Ő hozta a stációfülkékbe való domborműveket. Sajnos, nem tudják honnan. A stációfülkéket Bódi András kőműves és sógora, Barkó Pál készítette Endrefalván, egy istállóban. Mikor megszikkadtak, felhozták a templomhoz. A nap, az eső sok kárt tett bennük. Így a domborművek elé fakeretbe foglalt üveglapot helyeztek, amit elég nehéz volt takarítani.
A templom előtti kereszt 1894-ből való. Alsó részén Krisztus szenvedéseinek eszközei figyelhetők meg. Hátul, a keresztút közepén található a Lourdes-i oltár.
Visitáció szerint Szent János evangélista és apostol tiszteletére 1745-ben építik fel a templomot (tornya később készült el) régi maradványokból barokk stílusban, a festett, kazettás famennyezete is ekkor készült. Körülötte temető volt. A templomkertben lévő Lourdes-i barlang és a stáció 1964-ben készült.

A templom körül, a templomkertben 7 stációt találunk:
Mária hét fájdalma: Mária életének 7 eseménye, a középkori Mária-tisztelet témája alapján:
- Jézus körülmetélése,
- menekülés Egyiptomba,
- a 12 éves Jézus keresése,
- a kereszthordozó Jézussal,
- megfeszítés,
- levétel a keresztről /Pieta/,
- sírba tétel.

Bár elhanyagolt állapotban vannak, az alakok arannyal való lefestését elvégezték. A domborműveket védő üveg azonban elég rossz állapotban van. Némelyik éppen kieső félben....
Szent sír és Golgota nincs, a templomban fejezik be a körmenetet. Keresztutat most is járnak a templom körüli kertben.

Az információkat a volt sekrestyés, Bódiné, Pirike néninek köszönjük.
     A  kereszt  alsó  részén  Jézus  szenvedéseinek  eszközei,  az  Arma  Christi  látható.  

Budapest Békásmegyer Ófalu kálvária

Lassan fogyatkozni kezdnek a kálváriák, melyek a gyűjteményből hiányoznak – avagy nehezen elérhető, netán elfedett helyeken vannak. Ezért döntöttem úgy, hogy ha csak valami „nyom, utalás” is van régi kálváriára, netán múltbeli képekkel alátámasztva, akkor ezeket is közreadom. Végülis volt már eddig is a gyűjteményben megsemmisült kálváriáról  híradás.

A békásmegyer-ófalui kálváriát 1897. évi október 17-én avatták. Keletkezéséről itt lehet olvasni:

https://bekasmegyer-ofalu.hu/a-telepules/megsemmisult-muemlekek/kalvaria/

 „1962-ben a hegy Duna felőli oldalán lévő téglagyárat a Budai Téglagyári Egyesülésnek adták, ez ledöntette a kereszteket, azokat helyben elásták (egy a közelben lakó hívőnk szeme láttára), a továbbiakban a téglagyárban keletkező meddő agyagot egy hosszú szállító szalagon a keresztek helyére, a domb tetejére termelték. A stációk alapzatát képező téglákat széthordták, és házakba, disznóólakba építették be. A stációk timpanonjai közül egyet nemrég biztonságos helyre szállíttattunk, több kő még a föld alatt van.

1997. március 8-án Tóth Kálmán plébános vezetésével újra kereszt került a domb tetejére. A hívek által fából ácsolt keresztet először felgyújtották, majd ledöntötték. A híveknek köszönhetően azóta újra áll a kereszt…”

Jelenleg egy kereszt áll csak a kálvária dombon – a híradások szerint akkor, ha éppen le nem dönti valaki….

A kálváriát a neten való keresgélés közben "Civertan" fedezte fel, köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmemet! 

2020. november 25., szerda

Lácacséke Monyha kálvária

Lácacséke Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a szlovák határ melletti kis település. A község külterületéhez tartozó Monyha-tanyából  megmaradt még néhány "dolog". Ezek közé tartoznak a temető stáció kövei. Valószínű, hogy az ifj. dr. gróf Mailáth József/1895-1939/ 1939-ben bekövetkezett halálát követően állíttatta felesége, báró Schell Lujza Anna/1895-1979/. Láca első említése 1364-ben történik, amikor Tárkányi László és az Eszenyiek pereskedtek rajta. Birtokosai között az Agárdiak, Perényiek, a Dőryek és Sennyeiek neve szerepel. A Láczay családdal utoljára 1958-ban találkozni Láczay Péter személyében. Cséke neve 1333-ban a pápai tizedjegyzékben szerepel először. A Csékey család ősi fészke, mely család várat is épített, ami a XVI. században még fennállt. A Csékeiek eredetét az 1940-ben megjelent Vármegyei Szociográfiák rutén eredetűnek írja. A XX. sz. elejéig nagyon sok család birtokolta.                                                                                Lácacséke 1950-ben jött létre, Láca és Cséke községek, valamint a külterületek (Buglyoska, Mokcsa, Monyha, Őrhegy és Szélföld) egyesítésével.

A felvételeket 2010. június 05.-én Fülöp Emil készítette.

http://lacacseke.hupont.hu/8/staciokovek-monyhan#ixzz6ek0cU918b
                           Az utolsó három képet a fb-n találtam....2020. november 15., vasárnap

Hont Tsitár kálvária

 A  fotókat  Kelemen Zoltán atyának és Pethő  Máriának köszönöm !

Drégelypalánk és Hont között, a 2. számú főúttól kb 1 km-re található a Tsitári forrás, Kutyika, és a kegyhely, a Csitári kápolna, mely a forrás miatt ismert zarándokhellyé vált.  A kápolna és a forrás története valamikor a régmúlt homályában kezdődött. Mint búcsújáró helyről az első írásos feljegyzést az 1850-es évekből ismerjük.

A forrás történetéről itt lehet részletesen olvasni: https://www.turistamagazin.hu/hir/a-borzsony-csodatevo-szent-kutja-kutyika

A kálvária Kelemen Zoltán plébániai kormányzó kezdeményezésére épült. Tervezte Horváth Zoltán építészmérnök. A mozaikokat készítette Szilcz Marianna üveg- és mozaikművész. A mintegy 15 millió Ft-ot a honti és a drégelypalánki önkormányzat, az egyházak, valamint magánszemélyek,  köztük számos felvidéki adta össze. A 15 stáció félkörben  helyezkedik el, kőburkolat köti össze őket. 


2020. november 9., hétfő

Pilisszentlászló kálvária

A fotókat Pethő Máriának köszönöm.

Az Önkormányzat 2018-ban döntött a kálvária építésről, ehhez 400 000 Ft támogatást biztosított. A kormány 3 millió Ft-ot adott.
A Kálvária-hegyen már volt egy szép kereszt, melyet 1930-ban állítottak. Felújítása most történt meg.

Gyönyörű természeti környezetben állnak a stációk, hegyek veszik körül ezt a kis falut, de sajnos, a keresztút kerítések, magánterületek közé van szorítva. Az egyenes sorban egymás mögé épített stációk alul szép terméskő alappal rendelkeznek, felettük fehérre meszelt fülkék láthatók. A stációállomások felirata szlovák nyelven is szerepel. A kálvária felszentelésére, átadására 2021.június 26-án került sor.


A kezdeti állapot:


Felszentelés után:


Építés alatt....

Készen....