2015. március 14., szombat

Igal szőlőhegyi kálvária„A híres Szent Márton útnak egyik állomása Igal, a somogyi kisváros. A Szent Márton európai kulturális útvonal 2005-ben jött létre, miután – szinte egy időben, de egymástól függetlenül – kezdeményezték ezt Magyarországról, illetve Franciaországból. A javaslatot a luxemburgi székhelyű Európai Kulturális Útvonalak Intézete befogadta, a Szombathelytől Tours-ig vezető útvonalat pedig rögtön „kiemelkedő jelentőségű európai kulturális útvonallá” nyilvánította.

E zarándokút fejlesztését, értékeinek megőrzését a Via Sancti Martini - Szent Márton Európai Kulturális Útvonal alapító és háttérszervezete, a Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin (Szent Márton Kulturális Központok Európai Hálózata) látja el, miközben ez a szervezet a jogosultja a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalra vonatkozó elnevezéseknek és jelképeknek is.
Így elmondható, hogy a létrejött összefogás segítségével még hatékonyabbá válhat az a kulturális misszió, amelyet a Szent Márton út értékeinek megóvása, illetve a püspök eszményeinek éltetése jelent.”
A projekt keretében felújításra került a szőlőhegyi, már csak romjaiban álló kápolna és az előtte lévő domboldalba 2014-ben új kálváriát is építettek.

A fényképeket "FME"-nek köszönöm !


2024-ben Biki Endre járt a kálvárián és küldött néhány új képet az elmúlt évek változásait dokumentálandó, és némi kiegészítést. Köszönet érte: 


(...hogy megnőttek a fák....)

Kiegészítés Igal szőlőhegyi kálvária történetéhez

 

A templom építésekor már állt az igali szőlőhegyen egy kápolna, amelyet Bábos István a saját költségén építtetett. A kápolnát és annak oltárát is Szent Donát tiszteletére szentelték fel. A kápolna is szilárd anyagból (téglából) épült. A falai nem voltak díszítve. A kápolna kicsi fatornyába egy harang lakott, amely minden évben Szent Donát napján hívta misére az igaliakat. ( 828. old.) Ez a kápolna, igaz romos állapotban még ma is áll, sajnos nem akad senki, aki gondoskodna a felújításáról.

A visitatio arról is tudósít, hogy a templom építésével egy időben Bábos István a saját költségén az igali szőlőhegyen építtetett egy kápolnát. A kápolnát és annak oltárát is Szent Donát tiszteletére szentelték fel. Ez is szilárd anyagból (téglából) épült. A falai nem voltak díszítve. A kápolna kicsi fatornyába egy harang lakott, amely minden évben Szent Donát napján hívta misére az igaliakat.

Augusztus 7-én a Szent Donát napján volt az igali hegyi kápolna búcsúja, ekkor is prosessió ment a kápolnához a mise után.

A szőlők mindenütt igen nagy becsben voltak, hiszen művelésük rengeteg munkát igényelt, nem beszélve a finom nedűről. Igalban. 1700-es években, a templom építésekor már állt az igali szőlőhegyen egy kápolna, amelyet Bábos István a saját költségén építtetett. A kápolnát és annak oltárát is Szent Donát tiszteletére szentelték fel. A kápolnához évenként prosessio ment, és misét mondtak a szenthez, hogy védje meg a szőlőt a betegségektől és a jégveréstől, s különböző kártevőktől. Hálát adtak, ha a vidéket elkerülte a kemény tél vagy a késői fagy, s kérték, hogy hosszú napsütéses ősz érlelje meg a bő termést. A szőlőhegyi kápolna fenntartására minden gazda bort adott, amit Szent György napkor árusítottak ki és abból volt a köznek a pénzecskéje. (Hegyközség)