2015. június 17., szerda

Csátalja kálvária

A felújított kálváriáról készült képeket és az ismertetőt Pethő Máriának köszönöm !


Csátalja különböző neveken már a középkorban is lakott terület volt. A Csátalja név első írásos emlékként az 1543-as dézsmajegyzékben szerepel. A falu neve a szerb Catalia szóból származik, villaszerű elágazást, útelágazást jelent. A török hódoltság és a felszabadító hadjárat következtében, mint ahogy a többi környező községben, a lakosság elmenekült vagy elhunyt.
Szervezett telepítés kezdődött a XVII. században, amit a bécsi császári kamara irányított. Katolikus vallású német telepeseket hoztak Csátaljára, három szakaszra bontva 1724-1780 között.
A második világháború következménye, hogy a német lakosság egészét a győztes nagyhatalmak kollektív bűnösséggel kitelepítették. Helyükre felvidékről érkező magyar telepesek és bevándorló székelyek érkeztek.

https://funiq.hu/1446-cs%C3%A1talja:                                             
A temető kápolnája  a hívek adakozásából 1753-ban épült, 1814-ben, majd a 2010-es évek elején  lett megújítva.
Az 1800-as években készült kálvária stációit 2015-ben felújították, a fülkékbe Lőrincz György helybéli lakos képei kerültek.
Szintén felújításra került Krisztus keresztje, de a mellette álló kereszt hiányos, csak Mária szobra látható.
A kápolna oldalán található a golgotai Jézus és az angyal szobor, azaz Krisztus a getszemáni kertben szobor. A temetőben több régi kereszt látható. A Hősök  Ligete  a stációk között sorban található: emlékezés az I.  világháborúban elhunytakra  fa emlékoszlopokkal. 

Köszönjük Heipl János alpolgármester úr segítségét.
  

 
A felújítás előtti állapotról is megőriztem néhány fotót, ezeket  „babarci tekergő”-nek köszönöm !

 


Pethő Máriának köszönöm a két régi képet is, itt találta:


Nagybaracska kálvária

2002-ben az Önkormányzat és a Nagybaracskai Római Katolikus Egyházközség építtette az új kálváriát a temetőben. A gránitoszlopokon a gravírozott rajzok  Lörinczi György festő   munkái.

A stáció-képek fotóit Pethő Máriának köszönöm: 

 


Az alábbi  képekért, videóért köszönet „Babarci tekergő”-nek !
 

A video megnézéséhez Google Chrome szükséges

2015. június 10., szerda

Buzsák kálvária

Ezúton ismét "Fotoport"-nak köszönöm, hogy a hiányossá vált kálváriához képeket adott !!


Buzsák község zömében horvátok lakta település volt, történetéről itt lehet olvasni részletesen: http://buzsak.hu/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=121
A kálvária építésének pontos ideje nem ismert, valamikor a XIX.szd. vége felé készülhetett. A stációk egy-egy család adományából épültek, nevük felfestve régen a stációoszlopokon is szerepelt. Az elmúlt évtizedek alatt a kálvária igencsak tönkrement,  2014-ben azonban teljes felújításra került.