2017. május 30., kedd

Páka kálvária
A pákai kálvária különös történetének megismerését Bécs József úrnak köszönöm.
Amikor elhatározták, hogy kálváriát építenek, egy magasabb dombon (kis hegyen) kellett felzarándokolni a kereszthez. Plébános uruk több alkalommal is megpihent – s miközben a kálvária építéséről esett szó, elhatározták, hogy a stációkat e megpihenések helyén állítják fel.

Ennek a történetnek elmesélésére, csak azért volt szükség, hogy magyarázatot kapjon, miért nincsenek a stációoszlopok egyenlő távolságra egymástól.  A kálvária-állítási tervet tett követte, közösen több hívő szakember és lakos segítségével elkészültek a faoszlopok,  majd Bécs József javaslatára a templomban  lévő keresztúti állomások fotói kerültek fel rájuk. 2012 július 29-én avatták fel a kálváriát.

Ezt azonban az időjárás igencsak hamar tönkretette, más megoldást kellett keresni. Sikerült végül egy veszprémi  cég segítségével olyan speciális műanyaglapokat készíttetni, melyeken időt-állóan láthatók a stációképek. Ezek láthatók a mai napig az oszlopokon.
A kálvária végén a kereszt mellett álló  kis harang minden nagypénteken figyelmezteti a rendszeresen kálváriát-járókat Krisztus kínszenvedésére és halálára.

(Fotoport megjegyzése: Az első stáció még 170 méteres tengerszint feletti magasságon található, az utolsó, pedig 290 méteren, ahol egy kőfeszület és egy egyszerű harangláb is van még. A keresztút szokatlanul hosszú útvonalon helyezkedik el, 1,6 km hosszan, így a stációk közötti távolság is lényegesen nagyobb az általában alkalmazottnál (van ahol 200 méter is van). A 11. stációoszlop a Becze-kilátó (255 m) mellett van.)
A kis Zala megyei falu régmúltjáról, történetéről itt olvashatunk: http://www.paka.hu/index.php/ct-menu-item-5/ct-menu-item-9

A fotókat „Fotoport” készítette, köszönet érte.
http://fotoport.hu/hng/zala/paka-keresztut.htm   több kép itt látható.(Megjegyzés a térképhez: csak az induló stáció-oszlopot jelöltem.)
2017. május 24., szerda

Sopronbánfalva kálvária

Sopronbánfalván  már csak a nagyon régi kálvária néhány megmaradt darabja látható.

A templomdomb falu felőli, akkoriban legkopárabb lejtőjén vezetett fel az 1667-ben felállított, öt stációt megjelenítő szoborkompozíciók sora, melynek végén a kissé korábban épített - azóta megsemmisült - Szent Sír, illetve az annak közelében épített Kálvária kápolna állt. A kőszobrok 80 méteres közökkel, robusztus pilléreken magasodtak a falu házai fölé. Egykori helyüket csak az anno mögéjük ültetett, mára már terebélyes gesztenyefák jelzik. Két restaurált stáció ma a kolostor bejárata mellett áll.

A pálos prior 1662. IX. 4: beadványban kérte a városi tanácstól, hogy a Bánfalváról Sopronba vezető út mentén keresztutat állíthasson, egyelőre fából, később kőből. A tanács az akkor még szinte teljesen evangélikus lakosság ellenszenvére hivatkozva megtagadta a kérést.
1667: Széchenyi Pál 80.000 Ft-os adományából sikerült a tervet megvalósítani. 5 stációját a pálos templomhoz vezető út mentén helyezték el. A stációk talapzatán kétalakos szoborcsoportok álltak.
Jelenleg 2 stáció  a kolostorépület homlokzata előtt áll. Már nincs meg a föltámadás jelenete és a kálvária kápolnája sem.
A Szt. Sír-kápolna 1661-ben készült, kívül csúcsíves vakárkádokkal a kolostortól DK-re állt. Az 1870-es évek végén pusztulhatott el. 


http://www.hotel7.hu

Civertan légifotó

Kép: http://sopronbanfalva.network.hu

Az alábbi fotókat "FME"-nek köszönöm:


2016. novemberében a kolostor közelében lévő temetőben Horváth Imre plébános megáldotta a Városplébánia által felújíttatott Storno keresztet. A Kálvária kereszt újraszentelése a Halottak napi ünnep eseménye volt. Az 1895-ben készült alkotás ifj. Storno Ferenc rajza után Hild Lipót kőfaragó műhelyében készült. 

http://www.varosplebaniasopron.hu/szent-mihaly-temeto/ 
Kép az egyik hajdani stáció-szoborról: https://hu.pinterest.com/pin/693906255059702004/

 Sopronbánfalvi Pálos-karmelita templom és kolostor felé vezető lépcső. https://commons.m.wikimedia.org

 
2017. május 21., vasárnap

Feldebrő kálvária


A feldebrői kálvária történetét Kovács Sándorné küldte meg, ezúton is köszönöm !

A temető bejárattól indul a 12 részes romantikus stílusú stáció-sorozat A szép stílusos építményekben egy-egy bádoglemezre festett corpus volt. A lemezeken Sajóssy Lajos akadémiai festő által készített kvalitásos festményeket láthatunk.
A századfordulón a festő irányításával Tancsa Lajos tisztította meg őket, majd napjainkban a millennium tiszteletére, a kápolna renoválásával egyidejűleg Petruc Csaba fogott hozzá a korpuszok felújításához. Az egyes stációkon az állító emlékét örökíti meg a felirat.
A stációk mentén  az úton számos XVIII.szd végi XIX.szd. eleji szépen faragott sírkő sorakozik. Az utolsó stáció közelében a kálvária épületét láthatjuk. Corpusát szintén bádoglemezre festették.
(Részletek a Feldebrő temető pdf.-ből)

Egy régi és egy friss kép, innen:  http://kovacsneagi.qwqw.hu
Az alábbi fotókat "Horanka"-nak köszönöm:
(A stációképek deszkalappal zárva vannak, sajnos csak egyről van fotóm.)

Az alábbi fotókat Kovácsné Ági készítette, köszönet érte !
Gyulaj kálvária


2015-ben, példátlan gyorsasággal, egy hét alatt összegyűlt az a pénz, amely lehetővé tette, hogy ismét állhassanak a keresztút állomásai Gyulajon. Kürtösi Krisztián atya úgy tudja, a nyolcvanas években fiatalok tették tönkre, törték össze a kálvária köveit, és csupán a kápolna, valamint a három keresztből kettő maradt épen. Gaz nőtte be a dombot, sőt, kisebb erdő alakult ott ki. Végül néhány éve az önkormányzat kitisztíttatta a területet. A stációk újbóli felállítását már akkor is tervezték, a nagy lépésre viszont csak nemrégiben szánták el magukat.

A kezdeményezés mellé állt sok helybeli, illetve a falu elszármazottjai.
– Az, hogy ennyire gyorsan meglett a felújításhoz szükséges összeg, rendkívül nagy teljesítmény egy ilyen hátrányos helyzetű kis falutól. Az emberek szívügyüknek tekintették a kálváriát – tette hozzá a plébános…
A stációkat Dér Zoltán restaurátor készítette el, aki már a megye több pontján megszépített kereszteket, szobrokat.