2017. május 24., szerda

Sopronbánfalva kálvária

Sopronbánfalván  már csak a nagyon régi kálvária néhány megmaradt darabja látható.

A templomdomb falu felőli, akkoriban legkopárabb lejtőjén vezetett fel az 1667-ben felállított, öt stációt megjelenítő szoborkompozíciók sora, melynek végén a kissé korábban épített - azóta megsemmisült - Szent Sír, illetve az annak közelében épített Kálvária kápolna állt. A kőszobrok 80 méteres közökkel, robusztus pilléreken magasodtak a falu házai fölé. Egykori helyüket csak az anno mögéjük ültetett, mára már terebélyes gesztenyefák jelzik. Két restaurált stáció ma a kolostor bejárata mellett áll.

A pálos prior 1662. IX. 4: beadványban kérte a városi tanácstól, hogy a Bánfalváról Sopronba vezető út mentén keresztutat állíthasson, egyelőre fából, később kőből. A tanács az akkor még szinte teljesen evangélikus lakosság ellenszenvére hivatkozva megtagadta a kérést.
1667: Széchenyi Pál 80.000 Ft-os adományából sikerült a tervet megvalósítani. 5 stációját a pálos templomhoz vezető út mentén helyezték el. A stációk talapzatán kétalakos szoborcsoportok álltak.
Jelenleg 2 stáció  a kolostorépület homlokzata előtt áll. Már nincs meg a föltámadás jelenete és a kálvária kápolnája sem.
A Szt. Sír-kápolna 1661-ben készült, kívül csúcsíves vakárkádokkal a kolostortól DK-re állt. Az 1870-es évek végén pusztulhatott el. 


http://www.hotel7.hu

Civertan légifotó

Kép: http://sopronbanfalva.network.hu

Az alábbi fotókat "FME"-nek köszönöm:


2016. novemberében a kolostor közelében lévő temetőben Horváth Imre plébános megáldotta a Városplébánia által felújíttatott Storno keresztet. A Kálvária kereszt újraszentelése a Halottak napi ünnep eseménye volt. Az 1895-ben készült alkotás ifj. Storno Ferenc rajza után Hild Lipót kőfaragó műhelyében készült. 

http://www.varosplebaniasopron.hu/szent-mihaly-temeto/ 
Kép az egyik hajdani stáció-szoborról: https://hu.pinterest.com/pin/693906255059702004/

 Sopronbánfalvi Pálos-karmelita templom és kolostor felé vezető lépcső. https://commons.m.wikimedia.org

 
2 megjegyzés:

 1. A fájdalmas rózsafüzér öt titka
  A következő cikk szerzője a Balfi Gyógyfürdőkórház kertjében faragott kőpillért látott. Elkezdett nyomozni. Eljutott Dávid Ferenc művészettörténészhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban, aki a pálos kolostor helyreállításában az építészekkel együttműködött. „Dávid Ferenc elmondta: A pillérek egy sopronbánfalvai kálvária stációi a 17. század második feléből. Ekkor azonban még nem alakult ki a stációk végleges, 14-es száma. Itt csupán öt állomást létesítettek, a fájdalmas rózsafüzér öt titkának megfelelően.
  Aki érettünk vérrel verítékezett.
  Akit érettünk megostoroztak.
  Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
  Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
  Aki érettünk meghalt a kereszten.

  A stációk az eltelt évszázadok során szétszóródtak. Két stáció áll a kolostor előtt. Egy pillér a pálos templom előcsarnokában található, egy pillér Sopronban, egy családi ház kertjében, s az ötödik pedig Balfon. Az utóbbi háromról hiányoznak a szobrok. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet igazgatója több évtizeddel ezelőtt egy soproni katonai iskola udvaráról szerezte meg ezt a pillért, szállíttatta Balfra és állíttatta fel a parkban.
  A stációk Sopronbánfalván
  A kálvária 2. és 3. állomása található restaurálva a monostor előtt.

  A bal oldali, 2. stáció latin felirata:
  IVNC ERGO APREMENDIT PILATVS IESVM ET FLAGGELAVIT : IOANNIS 19
  Magyar fordítása: Erre Pilátus lefogatta és megostoroztatta Jézust. (Jn 19,1)

  A jobb oldali, 3. stáció latin felirata:
  ET MILITES PLECTETE CORONAM DE SPINIS IMPOSTEARVT CAPITI EIVS : IOAN 19
  Magyar fordítása: És a katonák tövisből font koronát tettek a fejére. (Jn 19,2 első fele)
  A sopronbánfalvai kolostort Kovács Gábor, a KOGART Művészeti Alapítvány tulajdonosa 2005-ben vásárolta meg. A helyreállításhoz az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében kapott kiegészítő támogatást. A tulajdonos elhatározott szándéka, hogy amennyiben újabb pályázati támogatáshoz tud jutni, a sopronbánfalvai kálváriát is eredeti helyén helyreállíttatja. Ehhez minden pillér az említett helyeken megvan. A többi a művészettörténészek és a szoborrestaurátorok feladata.
  Reméljük, hogy a Balfi Fürdőkórház parkjából az elhanyagolt állapotú faragott kőpillér is visszakerülhet eredeti helyére, Sopronbánfalvára és ott gyönyörködhetünk majd a helyreállított kálváriában, a többivel együtt restaurált barokk stációk szépségében. (Az írást a Metszet c. folyóirat 2011/4 számában már közzétettem.)” tervlap.hu

  "Az 1667-ben létesült bánfalvi öt stációs rózsafűzéres kálvária, amely a templomlépcső aljáról indult, és megkerülve a templom és kolostor együttes tömbjét, a kolostor-közeli Szent Sír kápolnához jutva, a templom bejárata előtti feltámadt Krisztus szoborral „végződött”, egyedülálló volt az akkori, és lenne a mai Magyarországon is, megvalósítva egyfajta „szent tájat”. Ehhez a tanulmányterv, sőt a szobrok többsége is rendelkezésre áll." m.turizmus.sopron.hu

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm a sok érdekes adalékot !
   Kíváncsi vagyok, lesz-e és ha igen mikor valami a tervből ?

   Törlés