2019. december 16., hétfő

Fadd kálvária


A kedvező földrajzi környezet miatt Fadd térsége valószínűleg már az ősidők óta lakott terület volt.
Az ókorban erre húzódott az Aquincum–Mursa hadiút, amelynek egy útjelző kövét a község közelében találták meg.
A török kiűzését követően új szakasz kezdődött a település történetében.  A lakosság lassan regenerálódott. A gyors növekedés a letelepítéseknek köszönhető. A század elején tolnai reformátusok, majd 1727-töl felvidéki tótok érkeztek. Később a tótok elmagyarosodtak, de katolikus vallásukat megtartották. A katolikus templomuk 1863-ban épült.

Benis  Brigitta foglalkozott a településen a kálvária történetével, bár túl sokat nem sikerült neki sem kideríteni:
…az  1800-as évek végén, vagy az 1900-as  évek elején  állíthatták  a  stációkat  a  helyi  hívek, ami azt jelenti, bőven a 100. évében  van  a  keresztúti  stációink  kora. 
Az  eltelt  évtizedek  alatt  többször volt tatarozás, átfestés, de valószínű  az  aljzat  szigetelésének  hiánya  miatt  folyamatos  marad  az  állagromlás.
A keresztutak állomásainak feliratai majdnem teljesen eltűntek. Ez talán a túl gondos letakarítás következménye is lehetett, mert nem valószínű,  hogy  valakik  szándékosan  mosták volna le a feliratozást. Maguk a stációk  nem,  de  környezetük  rendben van. Igaz 1-2 helyen most is találni a stációoszlop tövéhez odadobott, elszáradt,  vázából  kivett  csokrokat,  de  szerencsére ez nem jellemző…
Jó lenne, ha a falu lakosai összefognának a kálvária stációinak felújítása érdeklében...A fotókat Biki Endre Gábornak köszönöm:


Csávoly kálvária


2020 januárban Pethő Mária kereste fel a temetőt és próbált fotókat készíteni, de sajnos a stációoszlop  rácsos ablakait nem tudta kinyitni. Hogy mégis készült néhány kép, azt  egy segítőkész falubelinek köszönhetjük. A kápolna tetején lévő keresztekhez sem tudott felmenni, így az egyetlen kereszten lévő szoborról sem készült kép.

Ezúton köszönöm Pethő Mária fáradozását.

Ezek után kértük Csala Józsefné  polgármester asszony segítségét, hogy a kálvária bemutatását teljessé tehessük. Nagy örömünkre megérkeztek a fotók, melyeket ezúton külön is köszönünk !!

 Csávoly történetét 1198-ig lehet visszavezetni. A törökdúlás után a falu többször is elpusztult, majd újjáépült. Mai alakja 1734-ben alakult ki, az első templom 1740-ben épült. Az 1700-as években német telepesek érkeztek ide, 1800-ban épült az első temetői kápolna, 1874-ben pedig a „Vodica˝ néven ismert búcsújáróhelyi kápolna.

A kálváriát az 1930-as években, a település német származású lakosai építtették, egy család egy stáció költségét vállalta. A temető és ezzel együtt a kálváriák is később önkormányzati tulajdonba kerültek.

A  II. világháború után több német származású családot kitelepítettek Németországba. A helyükre csehszlovákiai otthonaikból elüldözött magyarokat költöztettek.


Az évtizedek során megrongálódott, elhanyagolt  kálváriát a kétezres években felújították. A 2016-os temető-rendezés során a kálvária stációkat is felújították, mindkét oldalon előnevelt juhar facsemetéket ültettek.