2017. december 2., szombat

Gutorfölde kálváriaGutorfölde első templomát 1334-ben említik. Később nehézségek támadhatnak, mert egy 1501-ből való feljegyzés szerint nem volt papja. A török pusztítás miatt elnéptelenedő falu lakóit a háborúk után a templomnak csak romjai fogadta. 1717-ben mindössze csak nyolc család lakta. Ekkor Páka filiája volt. 1720-ban újjáépítették a templomot, amit Szent István király tiszteletére emeltek, de ennek tornya nem volt. A kápolna egyik harangját egy faállványra, másikat egy almafára függesztették fel. A templomtornyot csak 150 év elteltével építették fel.
A szombathelyi püspökség megszervezése után Szily János püspök szerette volna önálló plébániává tenni, az akkor már 392 fős falut, de ezt a hívek anyagi helyzetük miatt nem vállalhatták. A templom már 1811-ben romos volt…. Gutorföldén 1928-ban önálló lelkészséget hoztak létre, és néhány év múlva a paplak is kész lett.

A templomhoz 1986-ban sekrestye épült, mely hittanteremként is szolgált, a teljes felújítása 1994-ben történt. A felújítás során kicserélték a teljes tetőt, a torony faszerkezetét, betonkoszorút építettek a falak megerősítésére. A tető cserépfedést kapott, a torony rézlemezt, a nyílászárók ki lettek cserélve, új elektromos hálózat készült, külső-belső vakolás, festés. A főoltár teljes restaurálása is ekkor történt.

A feljárati lépcső mellett álló keresztút 1996 nyarán készült. A templomot újraszentelték 1995. július 25-én. A templom oltár képe Szent István király felajánlja országunkat a Szent Szüznek. Gutorföldén a Szent István király tiszteletére épült templom ünnepén, augusztus 20-án van a falu búcsúja melyről már 1777-ben említést tesznek.
(https://www.gutorfolde.hu/egyhazkozseg/)

"A kisebb méretű bronz domborművek összezárt tenyerekben végződő oszlopokon kaptak helyet. Ez mintegy Isten oltalmazó szeretetét jelképezi. A kálvária érdekessége, hogy nem 14, hanem 15 stációból áll. A tizenötödik a templom előtti kőtömbön Jézus Krisztus feltámadását tematizálja. Szintén ennek a stációnak a része az oszlopon álló Jézus szobor (ez egy "formaöntvény", hátulján a sorszám is szerepel). A kálvária domborművei 1984 és 1987 között készültek, Németh Mihály, sárvári szobrászművész munkái." 'Horanka' fotója

Az alábbi fényképeket Huber Csabánénak köszönöm !

Az alábbi képeket 'Horanka'-nak köszönöm:

2017. augusztus 13., vasárnap

Egyek kálváriaAz Egyek nagyközség szívében található kálváriás temető első írásos emléke 1783-ra datálható. Az akkor készült térképen feltüntetett temetkezési hely kettős kunhalmon áll, hosszú használat után, 1965-ben zárták le.
1885-ben állították fel a kápolna fölötti keresztet és 1891-ben a három részre tagolt, oltárral ellátott un. Krisztus sírboltot, a település hívőinek adományából.
A temetőben módosabb családok tagjai is pihennek.

2001-ben kerítéssel vették körül a területet és felújították a Jézus sírboltot.
2011-ben egyházközségi összefogással elkezdődött a temető állapotának megmentése, így több család örökbe fogadta a 14 stációt, vállalva annak rendben-tartását. Ezek emléktáblával jelölve vannak.
2012-ben közmunka program keretében megtisztították a területet.
Végül a kálvária stációi, a keresztek 2018-ban kerültek felújításra.  

Pethő Máriának köszönöm, hogy felfedezte ezt az örömhírt számunkra és  Papp László plébános úrnak köszönöm, hogy elküldte a felújított stációk képeit.
 
Az alábbi, 2017-ben készült  fotókat „FME”-nek köszönöm.

 
2017. július 29., szombat

Tatabánya Alsógalla kálvária

Felújítva ! A régi képeket is meghagytam.  2019.június.

Gedő Attila Tatabánya város plébánosának ezúton is köszönöm segítségét a kálvária történetének megismeréséhez. Sajnos a kálvária nem a plébánia tulajdonában van, így nem tudnak kezdeményezni semmiféle felújítást.

Frank József és neje, Beckl Anna Mária állíttatta 1890-ben a kálvária stációit, majd Frank György és neje Hoffmann Mária újíttatta fel 1948-ban.
A stációk háborús sérülését Dr. Vass Péter plébános 1953-54-ben javíttatta ki. A vaslemezre festett (olaj) stációképeket, amelyeket Görgényi István festett, ugyanekkor helyezték el. A vasból készült kétszárnyú ajtók és a márványra vésett stáció-feliratok mis ekkor kerültek elhelyezésre. A kereszt a stációsorral egyidőben készült.
Egy-egy család gondoz egy-egy stációt. Kieső helyzete miatt sok rongálásnak van kitéve.
1948-ig pap vezetésével nagypénteken keresztúti ájtatosság volt, a keresztjáró napok egyikén körmenet ment a kereszthez.
Manapság egyéni ájtatosság színhelye nagyböjtben, elsősorban nagypénteken. Családok, rokonok csoportosan keresik fel.
Húsvét hajnalán ma is élő szokás a „Krisztus keresése” hajnali 3-tól 6 óráig a stációknál és a keresztnél, húsvéti énekekkel és imádsággal.
(http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A9zus%20keres%C3%A9se.html)

Egy kis segítség a helyszín megtalálásához alább olvasható. Ezért és a fényképekért is köszönet Fotoport-nak ! Több kép látható itt: http://fotoport.hu/hng/kom-eszt/tbanya-alsogallai-kalvaria.htm

Alsógallán kálvária a Gödöri utcán át közelíthető meg (gépkocsival) – de gyalog is elérhető egy gazzal, fákkal benőtt ösvényen (2017 július).
A 12-es stációtól már viszonylag járható az ösvény és jobbról lehetővé válik a kilátás a város egy részére.
A stációoszlopok ugyanolyanok, mint a felsőgallaiak,  az oszlop középső részén kereszttel. A stációképeket körbefogó részt  - a 4-es és 5-ös kivételével -  olyan plexi-/üvegborítás védi, amely szinte lehetetlenné teszi a megfelelő fotózást. A bepárásodás és erőteljes fényvisszaverődések nagyon zavaróak.  A 14-es stációoszlopot valami vagy inkább valaki kidöntötte.(2017 július)  A keresztút végén csak egy feszület található, nincs a szokásos kálvária-szoborcsoport. 


A 2019-es felújított stáció anyagot ismét Fotoport-nak köszönöm. Kár, hogy  a stációk egy részének környezete nincs rendben (bár lehet, hogy a fotózás után mégiscsak befejezik majd a fűkaszálást...?) 

A stációképeket Gábor Éva Mária művésznő időálló anyagból újraöntötte,  magas hőfokon kiégetve kerültek a helyükre. A kőoszlopok hibáit is kijavították, illetve fehérre lettek lefestve.
 

 

Videó a kálvária felszenteléséről:
https://www.youtube.com/watch?v=qe0MfQSQv_U&feature=youtu.be