2017. március 19., vasárnap

Lébény kálvária


Lébényi Páduai Szent Antal kápolna  8 stációs keresztúttal   

1891-ben született újjá az a ma is látható kápolna, melynek helyén már századok óta egy Páduai Szent Antalnak, a szegények és elnyomottak védőszentjének emelt templomocska állt. Az 1891. október 18-án fölszentelt épület főoltárán a Lourdes-i Szűz Mária szobra, az oltár fölött Szent Antalt és a gyermek Jézust ábrázoló ólomüveg ablak látható. A kápolna előterében Simon Mária adományából 1897-ben készült, a keresztút állomásait jelképező stációk állnak. A nyolc kis kápolna fülkéit Tirolban készült domborművek díszítik. A fenyőfából készült szoborcsoportokat 1977-ben a győri Molnár Pál, majd – a kápolna teljes felújításával párhuzamosan – 2003- 2004 telén Bujtásné Völgyesi Lívia és Bujtás László restaurálta. ( https://lebeny.hu/latnivalok/szakralis-emlekek/szent-antal-kapolna  - az alábbi kép is innen) Az alábbi képek helye: https://goo.gl/photos/iRhU7nFTB98TT7Jz6 
A fotókat készítette: TheFotoport  - köszönet érte.
Magyarlak kálvária
Részletek a „Szabadtéri keresztút vértanúk emlékére” c. cikkből – mely ajánlatot  TheFotoport –tól kaptam.Keresztút Mindszenty József bíborossal és Brenner János káplánnal - ez áll a magyarlaki hegyre vezető út mentén felállított keresztút első tábláján. Lélekben a magyar egyház e két vértanújával járhatjuk végig urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek stációit.

Mindketten szűkebb pátriánkból származnak, papi szolgálatukat közöttünk látták el. Az idősebbek még ma is szívesen beszélnek korabeli közös emlékeikről. A bukott rezsim által a főpapnak okozott testi és lelki szenvedések és a rábakethelyi káplán brutális meggyilkolása ma már távolinak tűnik. Mégis bátran kérhetjük a bíboros úr közbenjárását nemzetünk, a káplán úrét pedig a szűkebb keresztény közösség, plébánia lelki megújulásáért. Ezzel a leki útravalóval állíttatta a keresztút stációit Horváth Zoltán magyarlaki lakos 2006 nyarán...


…Az új templomot az új megyés püspök áldotta és szentelte meg egy vasárnapi szentmise alkalmából. Dr. Veres András püspök és Rimfel Ferenc plébános ez alkalommal áldotta meg - az országban is ritkaságszámba menő - szabadtéri keresztutat is. A stációk képeit Mesics Imre helyi fafaragó véste fába; a képek tölgyfából, az azokat tartó keresztek pedig akácfából készültek. Az esőtől, hótól keskeny rézfedél védi a képeket.

A stációk felállításában szívesen segédkeztek magyarlaki barátai is, de a munka oroszlánrészét s a szervezés nehézségeit egyedül kellett Zoli bácsinak vinnie. Említésre méltó emellett a mindenben korrekt partnernek bizonyuló önkormányzat és a hegyközség is, melyek lehetővé tették, munkájukkal segítették, hogy az avatásra a hegyre vezető út is megszépülhetett. …

Az emlékév alkalmából az egyházmegye két fiatal papja, Horváth István Sándor és Bodorkós Imre atyák a Keresztúti Elmélkedések sorozatba illeszkedően 2007 nagyböjtjére elkészítették azt az interneten is elérhető imafüzetet, amely a magyarlaki keresztút 14 stációjának képét ábrázolja az elmélkedések és imádságok mellett. Olvasható és letölthető különféle formátumban a www.brennerjanos.hu  oldalról….


…A keresztút helyszíne, Magyarlak, közúton Szentgotthárd és Csörötnek felől közelíthető meg. A szabadtéri keresztút a település közepén álló templom mellett a hegyre - a temető felé - vezető út mentén található meg. A helyi hívek az oda látogató zarándokoknak azt tanácsolják, hogy idősebbek vagy mozgássérültek kis segítséget vegyenek igénybe, a körülbelül 500 méter hosszú keresztút nagy része ugyanis emelkedőből áll a domboldalon. Jordán TamásKészítője: TheFotoport - köszönet a képekért ! 

 


2017. március 12., vasárnap

Kisgyőr kálvária
A kisgyőri Családi Kézműves Szaktábor közel harmincéves múltra visszatekintő népművészeti rendezvény, melynek  Kisgyőr község önkormányzata és a Bükkaljai Mesterek Népművészeti egyesülete ad otthont.
2015-ben is összegyűltek a fafaragók és egy Golgota felállításába kezdtek. A tavaly elkészült Betlehem folytatásaként most Krisztus szenvedéstörténetének stációjeleneteit ábrázolták kifaragva és állították kompozícióba, Kékedi László akadémikus vezetésével.
Vállalt céljuk szakrális népművészeti alkotás létrehozása volt, köztéri alkotásként.
A Golgota hivatalos átadására és felszentelésére 2016 virágvasárnapján került sor.
A 2014-ben elkészült, mind méretét, mind az alkalmazott technikákat és motívumokat tekintve nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő Betlehem folytatásaként most Krisztus szenvedéstörténetének stációjeleneteit faragták ki és állították kompozícióba. A golgota jeleneteit angyalok tartják, melyeket a domboldalon hal formában helyeztek el. Az alkotók az angyalok előtt csónak alakú fejfákra kerámiatáblákat raktak, melyeken a látogató írásos formában is megtalálja a stációkhoz tartozó történetrészt. A stációk után Krisztus ötméteres keresztjét láthatjuk, melynek gyökerei az ég felé mutatnak, és nem Jézus megfeszített teste látható rajta, hanem életfamotívum.
A kivitelezési munkálatokat a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
(https://baloghpet.com/category/muveszet/page/10/
Terv, a kivitelezés irányítója: Kékedi László polgármester, a Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője
Kivitelezés: Családi Kézműves Szaktábor résztvevői (kerámia: Horváth Zoltán)
Az alábbi fotókat Grúz Atilla készítette - köszönöm !
Az alábbi fotókat Pető Máriának köszönöm: