2017. március 19., vasárnap

Magyarlak kálvária
Részletek a „Szabadtéri keresztút vértanúk emlékére” c. cikkből – mely ajánlatot  TheFotoport –tól kaptam.Keresztút Mindszenty József bíborossal és Brenner János káplánnal - ez áll a magyarlaki hegyre vezető út mentén felállított keresztút első tábláján. Lélekben a magyar egyház e két vértanújával járhatjuk végig urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek stációit.

Mindketten szűkebb pátriánkból származnak, papi szolgálatukat közöttünk látták el. Az idősebbek még ma is szívesen beszélnek korabeli közös emlékeikről. A bukott rezsim által a főpapnak okozott testi és lelki szenvedések és a rábakethelyi káplán brutális meggyilkolása ma már távolinak tűnik. Mégis bátran kérhetjük a bíboros úr közbenjárását nemzetünk, a káplán úrét pedig a szűkebb keresztény közösség, plébánia lelki megújulásáért. Ezzel a leki útravalóval állíttatta a keresztút stációit Horváth Zoltán magyarlaki lakos 2006 nyarán...


…Az új templomot az új megyés püspök áldotta és szentelte meg egy vasárnapi szentmise alkalmából. Dr. Veres András püspök és Rimfel Ferenc plébános ez alkalommal áldotta meg - az országban is ritkaságszámba menő - szabadtéri keresztutat is. A stációk képeit Mesics Imre helyi fafaragó véste fába; a képek tölgyfából, az azokat tartó keresztek pedig akácfából készültek. Az esőtől, hótól keskeny rézfedél védi a képeket.

A stációk felállításában szívesen segédkeztek magyarlaki barátai is, de a munka oroszlánrészét s a szervezés nehézségeit egyedül kellett Zoli bácsinak vinnie. Említésre méltó emellett a mindenben korrekt partnernek bizonyuló önkormányzat és a hegyközség is, melyek lehetővé tették, munkájukkal segítették, hogy az avatásra a hegyre vezető út is megszépülhetett. …

Az emlékév alkalmából az egyházmegye két fiatal papja, Horváth István Sándor és Bodorkós Imre atyák a Keresztúti Elmélkedések sorozatba illeszkedően 2007 nagyböjtjére elkészítették azt az interneten is elérhető imafüzetet, amely a magyarlaki keresztút 14 stációjának képét ábrázolja az elmélkedések és imádságok mellett. Olvasható és letölthető különféle formátumban a www.brennerjanos.hu  oldalról….


…A keresztút helyszíne, Magyarlak, közúton Szentgotthárd és Csörötnek felől közelíthető meg. A szabadtéri keresztút a település közepén álló templom mellett a hegyre - a temető felé - vezető út mentén található meg. A helyi hívek az oda látogató zarándokoknak azt tanácsolják, hogy idősebbek vagy mozgássérültek kis segítséget vegyenek igénybe, a körülbelül 500 méter hosszú keresztút nagy része ugyanis emelkedőből áll a domboldalon. Jordán TamásKészítője: TheFotoport - köszönet a képekért ! 

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése