2014. április 18., péntek

Karcag kálvária
Pető Erika Debrecenből hívta fel a figyelmemet a listáról még hiányzó karcagi kálváriára. Ezúton is köszönöm.

A Dózsa György út mentén található Kálvária a város belterületén fekvő kunhalmon került kialakításra. Az egykori Szőlő-halom a régi kertkultúra emlékét idézi. A 15. századi kápolna-maradványok köré épült késő barokk kálvária miatt nevezik Kálvária-dombnak. 1851-ben avatták fel a fakeresztekkel és kőstációkkal díszített emlékdombot az 1848/49-es szabadságharc hőseinek emlékére. A halom tetején körlakban elhelyezkedő képfülke-építményekből álló stációs Kálvária található. A domb csúcsán három nagyméretű fakereszt és egy ugyancsak fából készült harangláb magasodik. A harangláb mellett feszület található, lábánál Mária-szoborral. 1993-ban újították fel a 140 éves műemlékegyüttest.


  

   


 

2014. április 14., hétfő

Rönök kálvária

A képeket FME-nek köszönöm !  (Ha ő nem,  bizony nem tudom, ki jutott volna el az országnak ebbe a távoli, elrejtett zugába…)

Különös története van ennek a nem szokványos kálváriának.
Már a templom története is a sosem-békés-Európa jó példája, részletesen itt lehet  olvasni róla:  http://bucsujaras.hu/ronok/tortenet.htm
A stációk történetét Pékó Tamás polgármester úrtól tudom, köszönet az információkért.
A plébániát, templomot az ötvenes években lezárták és ettől kezdve nemcsak az idő vasfoga, hanem ami szomorúbb, vandál kezek teljesen tönkretették…és kifosztották. 1971-ben döntés született arról, a romokat le kell bontani. Burgenland népe azonban nem nézte tétlenül a határtól néhány méterre lévő templom pusztulását.  A régi templom lépcsőit Inserhofba menekítették. Itt őrizték és ezekből a homokkő lépcsőkből faragta ki egy osztrák művész a ma álló stációoszlopokat. (Ez a magyarázata a keskeny oszlopoknak.) A nyolcvanas évek elején megalakult egy bizottság: "Mentsétek meg a Szent Imre templomot !"  jelszóval. A kifaragott kövek az 1990-es évek elején kerültek vissza a templom köré, melyek  egy része - a különös földrajzi adottság miatt -  Magyarországon, egy részük Ausztriában  áll….
A torony keresztjét II. János Pál pápa 1990. augusztus 19-én szombathelyi látogatásakor áldotta meg. A felújított templomot 1992. szeptember 22-én szentelték fel.


  


  


 

 

 

 

  

 


  

  

 2014. április 8., kedd

Budapest Rezső téri kálvária

Köszönet Dénes Ildikónak, hogy a kálvária anyagát segített kibogozni, rendbe tenni.

A józsefvárosi Kálvária téren állott kálváriát Mayerhoffer András, a barokk építészet remek mestere építette 1749-ben. A műalkotás idővel annyira megrongálódott, hogy 1893-ban bontásra ítélték, és áthelyezték az Epreskertbe, ahol Stróbl Alajos megmentette, ma is ott áll a Bajza utcában. Ez az Epreskerti kálvária.A hajdani Epreskerti kálváriáról az Interneten fellelhető még néhány kép: 


Mivel így Józsefváros kálvária nélkül maradt, a Székesfővárosi Tanács és az Orczy család úgy döntött, hogy jelentős összeggel támogatja egy új kálvária megépítését. Fel is épült a Kálvária kápolna a mai Golgota téren.

„Az eredeti Kálvária szobrokat Grantner Jenő 1942-ben faragta mészkőből, és a VIII. ker. Golgota téren állították fel.
A Golgota téri szobrok a háborúban elpusztultak, ezért később azokat újra faragták. Az újrafaragott szobrokat 1971-ben áthelyezték a Rezső térre.
A régi és a mai képeket összehasonlítva látszik, hogy a Golgota téren felállított eredeti Kálvária szobrokra a Rezső téri szobrok még csak nem is hasonlítanak. Az újra faragás ez esetben tehát az eredetihez semmiben sem hasonlító új szobrokat eredményezett.”
Itt vannak egymás mellett a régi és a jelenlegi szobrok:
Képek: http://www.budapest-foto.hu/Kalvaria%20szobrok%20a%20Rezso%20teren.htm


Kétszárnyú lépcsősoron lehetett felmenni a neoklasszicista kupolás épülethez, ahol vasár- és ünnepnapokon az 1880-as évek végétől szentmisét mondtak. A kápolna avatásán Erzsébet királyné is részt vett!

A Tisztviselők Házépítő Egyesülete alapította az 1885–87 években az ú.n. Örömvölgy dűlőben a Tisztviselőtelepet, 1910-ben felépült szomszédságában a MÁVAG kolónia. A kápolna és stációi a második világháború alatt idővel megrongálódtak. Ezt meglovagolva a GANZ-MÁVAG kommunista vezetői, akiknek szúrta a szemét a reggeli misére betérő munkások látványa, életveszélyesnek és a forgalmat akadályozónak minősítették. A hatvanas években robbantották fel a kápolnát, de a művelet harmadszorra sikerült - nem lehetett annyira rossz állapotban.

1971-ben az 1. és 14. stációt megmentve a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya temploma mögött állították fel.

VI. stáció (Veronika stáció) is megmaradt, azt beépítették a templom bejárata melletti „Malenkij robot" emléktáblába.   A VIII. stáció is megmaradt, azt a templom hátsó falába építették be az 56-os emlékműbe.A múlt század utolsó évtizedeiben kiépült Tisztviselő-telep templomát 1929-31 között emelték neoklasszicista stílusban. A templom mögött áll a Golgota téri elpusztított szobrok másolata és a két megmaradt stáció. A keresztút többi állomása az 1970-es években készült, a templom külső falában van elhelyezve. A domborműveket Tarr Miklós készítette. A stációképek alatt nem a „szokványos” szöveg olvasható.