2018. augusztus 27., hétfő

Csorna kálvária


Hancz Tamás alperjel úrnak köszönöm az alábbi ismertetőt és az első két képet:

A dombormű képek a rajtuk szereplő bejegyzés szerint 1901-ben készültek, de szerzőjük ismeretlen. Eredeti rendeltetési helyükről szintén nem maradtak fenn információink.

2014-ben, amikor a türjei premontrei rendházban a plébániai raktárhelyiséget egy nagyobb felújítás miatt kiürítették, a csornai premontrei rendtagok egy ládában találták meg ezeket a keresztúti stációs képeket. Hogy honnan és mikor kerültek oda, nem ismeretes, csak feltételezésekkel rendelkezünk. Közismert volt, hogy ezt a raktárat 1950-ben, a szerzetesrendek működésének betiltása idején töltötték meg az államosított türjei rendházépület egyházi jellegű tárgyaival és irataival, majd a kommunizmus ideje alatt szinte alig háborgatták. Így valószínűsíthető, hogy a keresztúti stációs képeket is 1950-ben, vagy kevéssel utána vették le eredeti helyükről, és helyezték el ebben a bizonyos raktárban a jobb időkre.

2014-es megtalálásuk után a stációs képek felújításra kerültek, és 2015 tavaszán a Csornai Premontrei Apátság külső udvarában a keleti oldal kerítésfalán kerültek elhelyezésre. Azóta minden évben Nagypénteken itt tartják a szabadtéri keresztúti ájtatosságot a rendtársak és a plébánia hívei.
 
   Az alábbi  képeket FME-nek köszönöm !

 

 
 Az alábbi képeket Pethő Máriának köszönöm: 


  

 
2018. augusztus 19., vasárnap

Balatonföldvár kálvária1896-97-ben építtette a Széchényi család az akkor Miasszonyunk, jelenleg Kármelhegyi Boldogasszony kápolnát. Az egykori kelta földvár magasabban fekvő részén található, ezért Hegyi kápolnaként is ismert. 
A kápolna, a Petőfi Sándor (volt Imre) utca végén található egy tölgyfa ligetben. Az első elképzelés alapján a kápolnához vezető út két oldalán helyezkedtek volna el a stációk, de ez a megoldás nem tűnt kivitelezhetőnek. Ezek után a kápolna környezetének felújítási tervei és kivitelezése már a keresztút útvonalának kialakításával történt.   

Az új kálváriát egy lelkes, balatonföldvári hívő, Pappné Molnár Veronika álmodta meg. Varga Péter atya támogatásával az álmokat tett követte és hamar sikerült még további szövetségeseket találnia az ötletéhez.
Egy csodálatos, tölgyfás helyre került a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. által gyártott 14 festett stáció. Az eredeti kálvária dombormű-sorozat alkotói: Apáti Abt Sándor és Mack Lajos (a Zsolnay gyár keramikusai) voltak. Az egyes állomásokat családok, magánszemélyek adományából, de van több olyan állomás, ami több család összefogásából valósult meg. A kivitelezési munkálatokhoz további hívek adományain kívül a Balatonföldvári Egyházközség és Balatonföldvár Város Önkormányzata is hozzájárult. A keresztút szentelését a kaposvári, Varga László megyéspüspök celebrálta, 2018. július 15-én, a Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna búcsú napján. A tervek szerint a nagyböjti, pénteki esti keresztutak helyszíne az újonnan szentelt kálvária lesz.


Képeket és az ismertetőt Pető Máriának köszönöm !2018. augusztus 12., vasárnap

Tibolddaróc kálvária


A képeket és az ismertetőt  Pető Máriának köszönöm. 


Tibolddaróc temploma: a szent Erzsébet templom, késő barokk stílusban, 1826-ban épült.
A kálvária, a dombon álló templom  jobb oldalán kezdődik. A templom mögött meredeken mennek fel a lépcsők, s mellettük az egyes állomások.
Dósa Sándor (a tibolddaróci és a kácsi közös termelőszövetkezetek volt elnöke) felkereste a régi, 14 stációt támogató családok ma élő utódait
és Cserépfalu lakosait is. Egyetlen egy sem utasította vissza a támogatást. 


Az új kálváriát 2018. október 7-én szentelte fel az érseki helynök, Ficzek László.


A keresztút első  állomását érintetlenül hagyták  mementóképpen.  A régi stációknak megfelelő formát egy cserépfalui fafaragó készítette el.  A fülkék képeit kegytárgyboltból vásárolták, hasonlóan a Golgota  corpusához. Minden egyes fülkén alul feltüntették a támogatók nevét. 

A kápolna és a Golgota felújítását  számosan segítették, ezt is felsorolták a kápolna a jobb alsó részén. A kápolnában megmaradtak a régi festett másolatok a falra akasztva.

Az első stációoszlop domborművét - emlékeztetve a régire - meghagyták, a kápolnával szemben helyezték a régi keresztút maradványait. 


A régi kálvária történetéről Dósa Sándor gyűjtött össze anyagot. Ez megjelent a Kaptárkő c. miskolci folyóiratban.

Tóth István atya, az akkori plébános kezdeményezte 1947-ben, a Boldogasszony évében.  Péchy   Margit grófnő ajándékozott pénzt a Golgota egyik keresztjére. Az itt lakók ingyenes munkát végeztek. Már ez év szeptember 28-án fel is szentelték. A Kálvária-búcsút minden év szeptember közepén tartották.

Az információkat, s azok megszerzését köszönjük Dósa  Istvánné, Rózsikának, könyvtárosnak.

 


A megmaradt régi és egy az új stációk közül


(Felújítás előtti képek)
Egy régi fotó a kálvária kápolnáról: