2018. augusztus 27., hétfő

Csorna kálvária


Hancz Tamás alperjel úrnak köszönöm az alábbi ismertetőt és az első két képet:

A dombormű képek a rajtuk szereplő bejegyzés szerint 1901-ben készültek, de szerzőjük ismeretlen. Eredeti rendeltetési helyükről szintén nem maradtak fenn információink.

2014-ben, amikor a türjei premontrei rendházban a plébániai raktárhelyiséget egy nagyobb felújítás miatt kiürítették, a csornai premontrei rendtagok egy ládában találták meg ezeket a keresztúti stációs képeket. Hogy honnan és mikor kerültek oda, nem ismeretes, csak feltételezésekkel rendelkezünk. Közismert volt, hogy ezt a raktárat 1950-ben, a szerzetesrendek működésének betiltása idején töltötték meg az államosított türjei rendházépület egyházi jellegű tárgyaival és irataival, majd a kommunizmus ideje alatt szinte alig háborgatták. Így valószínűsíthető, hogy a keresztúti stációs képeket is 1950-ben, vagy kevéssel utána vették le eredeti helyükről, és helyezték el ebben a bizonyos raktárban a jobb időkre.

2014-es megtalálásuk után a stációs képek felújításra kerültek, és 2015 tavaszán a Csornai Premontrei Apátság külső udvarában a keleti oldal kerítésfalán kerültek elhelyezésre. Azóta minden évben Nagypénteken itt tartják a szabadtéri keresztúti ájtatosságot a rendtársak és a plébánia hívei.
 
   Az alábbi  képeket FME-nek köszönöm !

 

 
 Az alábbi képeket Pethő Máriának köszönöm: 


  

 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése