2015. április 30., csütörtök

Nógrádsáp kálvária


A képeket Horváth Anikónak köszönöm.

Az ismertetőt innen hoztam: http://www.nogradsap.hu :
„Ha Nézsa felől érkezünk a patak völgyében fekvő festői környezetű faluba, akkor elsőként egy dombtetőn található, középkori eredetű, bájos gótikus templom fogad bennünket. A középkori falu egyetlen megmaradt emléke.
A Mária tiszteletére felszentelt egykori templomról korabeli feljegyzések nincsenek, így a régészeti feltárások alapján való kormeghatározást kell elfogadnunk. Ezek szerint építésére a XIV. század végén kerülhetett sor. Az egykori falu is közvetlen környezetében helyezkedhetett el. Erre utalnak az ásatások során megtalált XII. századi leletek is. A régészek a templom alapozása miatt félbevágott sírokra is találtak, tehát már a XIV. századot megelőző időben is temetkezési helyül szolgált. A kutatóárkokból mindenhonnan Árpád-kori cserepek kerültek elő…..
….A templomot egy körfal veszi körül, melynek a legtöbb irodalmi forrás erődítési jelleget tulajdonít. A körfalban ma is fellelhető nyílásokat lőréseknek tekintik. Az újabb kutatási eredmények azonban tüzetes vizsgálatok során arra a következtetésekre vezettek, hogy a nyílások aljától felfelé, egyenletesen utólagos ráfalazás történt a XVIII. század közepén. A nyílások száma 14, tehát itt is kálváriastációk nyomait fedezhetjük fel, hasonlóan a máriapócsi templom körüli kerítőfalhoz. A felújított stációk zománcképeit Morotz László festőművész készítette…..”
 
 

2015. április 25., szombat

Nézsa kálvária

 

Az első fotó kivételével a 2015-ös képanyagot Horváth Anikónak köszönöm.

Fotoport 2017-es képei az alábbi linken tekinthetők meg:

http://fotoport.hu/hng/nograd/nezsa-kalvaria.htm

Köszönöm, hogy közreadta !

Pethő Mária 2019-ben járt Nézsán, az ő képeit is köszönöm.

A temetőben találjuk az 1825-26-ban klasszicista stílusban készült kálváriát, alsó szintje a Szent Anna-kápolna. Dombtetőn áll, kör alakú építmény. 1825-ben emeltette Szentiványi Bonaventúra özvegye Szirmai Apollónia és 1826-ban a templombúcsú (Szent Jakab) alkalmával szentelték fel.

A kápolna belső tere kör alakú, boltozata tartja a kálváriarészt. Ide két oldalról, köríves lépcsőn lehet feljutni. A lépcsők mellett és az épület felső szintjén kőből faragott, azonos magasságú oszlopokkal tagolt, zárt mellvéd fut körül. Fent egy újabbkori feszület, előtte Mária és Szent János életnagyságú, művészi kialakítású kőszobra látható. (A kor neves szobrásza, Dunaiszky Lőrinc alkotásai.)

A temetőhöz felvezető úton állnak a stációoszlopok.

 
 

Pethő Mária 2019 júniusban járt Nézsán. Az alábbi képeket neki köszönöm és egyben dokumentálják a jelenlegi helyzetet:2015. április 19., vasárnap

Kisoroszi kálvária

A képeket Pető Máriának köszönöm !

Kisorosziban Gróf Stahremberg, a vidék földesura, volt az első mecénása a falunak, aki 1719-ben alapította a mai katolikus templomot, ami több évtizednyi építés és berendezés után Szűz Máriának, a Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére lett felszentelve. Feltehetőleg hozzájárult a kálvária létrehozásához is. Hogy mikor épült fel az első  stációsor itt a dombon, azt nem tudjuk, de egyes régészek szerint éppen a római őrtorony alapfalaira emelték a kápolnát. A szigetcsúcsot és a községet ábrázoló, 1772-ben készült térképen már erre a dombra oda van rajzolva egy kicsi templom, és mellé az van írva: Calvaria.

1848 után a gróf Keglevich család lett a vidék földesura és a fenntartója, támogatója. A következő évszám: 1888, ami a kálvária
feszületén látható.

A jelenlegi kálvária átadására 2018 húsvétján került sor.
Szily   Boldizsár  tervezte  meg  a  stációkat,  látta el  a kivitelezés művezetői teendőit, készítette el és égette ki az ideiglenes gipsz domborműveket, Kulcsár  Írisz   szobrászművész  az  ihletett  domborművek  művészi megfogalmazását és megmintázását ajánlotta  fel.
Téglából rakott 40x40-es alapon 180 cm magas, cseréppel fedett oszlopokban elhelyezett kerámia/gipszöntvény stációk. Ezekből 6-6 darab kíséri a felvezető utat a kis dombon lévő kápolnáig. Az utolsó két stáció a kápolna elején látható.
"Bolyak" fotói - köszönöm !
Pető Mária infója:
A középső, nagy kereszt melletti két kis kereszten /a latrok keresztjén/ látható a XIII. és XIV. szám. Ez a két kereszt a régi stáció maradványa.Kép a régi keresztúrtól. http://mapio.net/pic/p-46636507/