2015. április 30., csütörtök

Nógrádsáp kálvária


A képeket Horváth Anikónak köszönöm.

Az ismertetőt innen hoztam: http://www.nogradsap.hu :
„Ha Nézsa felől érkezünk a patak völgyében fekvő festői környezetű faluba, akkor elsőként egy dombtetőn található, középkori eredetű, bájos gótikus templom fogad bennünket. A középkori falu egyetlen megmaradt emléke.
A Mária tiszteletére felszentelt egykori templomról korabeli feljegyzések nincsenek, így a régészeti feltárások alapján való kormeghatározást kell elfogadnunk. Ezek szerint építésére a XIV. század végén kerülhetett sor. Az egykori falu is közvetlen környezetében helyezkedhetett el. Erre utalnak az ásatások során megtalált XII. századi leletek is. A régészek a templom alapozása miatt félbevágott sírokra is találtak, tehát már a XIV. századot megelőző időben is temetkezési helyül szolgált. A kutatóárkokból mindenhonnan Árpád-kori cserepek kerültek elő…..
….A templomot egy körfal veszi körül, melynek a legtöbb irodalmi forrás erődítési jelleget tulajdonít. A körfalban ma is fellelhető nyílásokat lőréseknek tekintik. Az újabb kutatási eredmények azonban tüzetes vizsgálatok során arra a következtetésekre vezettek, hogy a nyílások aljától felfelé, egyenletesen utólagos ráfalazás történt a XVIII. század közepén. A nyílások száma 14, tehát itt is kálváriastációk nyomait fedezhetjük fel, hasonlóan a máriapócsi templom körüli kerítőfalhoz. A felújított stációk zománcképeit Morotz László festőművész készítette…..”
 
 

2015. április 25., szombat

Nézsa kálváriaAz első fotó kivételével a teljes képanyagot Horváth Anikónak köszönöm.

A temetőhöz felvezető úton állnak a szépen felújított stációoszlopok. Temetődombon található a Szent-Anna kápolna, amelyet 1825-ben emeltetett Szentiványi Bonaventúra özvegye Szirmai Apollónia. A kápolna valójában egy kör alakú építmény, melynek tetején kálvária keresztek találhatók. A szobrokat Dunaiszky Lőrinc készítette.

Fotoport 2017-es képei az alábbi linken tekinthetők meg:
http://fotoport.hu/hng/nograd/nezsa-kalvaria.htm
Köszönöm, hogy közreadta !
 
 

Pethő Mária 2019 júniusban járt Nézsán. Az alábbi képeket neki köszönöm és egyben dokumentálják a jelenlegi helyzetet:2015. április 19., vasárnap

Kisoroszi kálvária

A képeket Pető Máriának köszönöm !

Kisorosziban Gróf Stahremberg, a vidék földesura, volt az első mecénása a falunak, aki 1719-ben alapította a mai katolikus templomot, ami több évtizednyi építés és berendezés után Szűz Máriának, a Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére lett felszentelve. Feltehetőleg hozzájárult a kálvária létrehozásához is. Hogy mikor épült fel az első  stációsor itt a dombon, azt nem tudjuk, de egyes régészek szerint éppen a római őrtorony alapfalaira emelték a kápolnát. A szigetcsúcsot és a községet ábrázoló, 1772-ben készült térképen már erre a dombra oda van rajzolva egy kicsi templom, és mellé az van írva: Calvaria.

1848 után a gróf Keglevich család lett a vidék földesura és a fenntartója, támogatója. A következő évszám: 1888, ami a kálvária
feszületén látható.

A jelenlegi kálvária átadására 2018 húsvétján került sor.
Szily   Boldizsár  tervezte  meg  a  stációkat,  látta el  a kivitelezés művezetői teendőit, készítette el és égette ki az ideiglenes gipsz domborműveket, Kulcsár  Írisz   szobrászművész  az  ihletett  domborművek  művészi megfogalmazását és megmintázását ajánlotta  fel.
Téglából rakott 40x40-es alapon 180 cm magas, cseréppel fedett oszlopokban elhelyezett kerámia/gipszöntvény stációk. Ezekből 6-6 darab kíséri a felvezető utat a kis dombon lévő kápolnáig. Az utolsó két stáció a kápolna elején látható.
"Bolyak" fotói - köszönöm !
Pető Mária infója:
A középső, nagy kereszt melletti két kis kereszten /a latrok keresztjén/ látható a XIII. és XIV. szám. Ez a két kereszt a régi stáció maradványa.Kép a régi keresztúrtól. http://mapio.net/pic/p-46636507/