2020. november 30., hétfő

Szécsényfelfalu kálvária

A képeket és a kálvária történetének ismertetését Pethő Máriának köszönöm.

Árva Vince pálos szerzetes, plébános idején épült 1964-ben. Ő hozta a stációfülkékbe való domborműveket. Sajnos, nem tudják honnan. A stációfülkéket Bódi András kőműves és sógora, Barkó Pál készítette Endrefalván, egy istállóban. Mikor megszikkadtak, felhozták a templomhoz. A nap, az eső sok kárt tett bennük. Így a domborművek elé fakeretbe foglalt üveglapot helyeztek, amit elég nehéz volt takarítani.
A templom előtti kereszt 1894-ből való. Alsó részén Krisztus szenvedéseinek eszközei figyelhetők meg. Hátul, a keresztút közepén található a Lourdes-i oltár.
Visitáció szerint Szent János evangélista és apostol tiszteletére 1745-ben építik fel a templomot (tornya később készült el) régi maradványokból barokk stílusban, a festett, kazettás famennyezete is ekkor készült. Körülötte temető volt. A templomkertben lévő Lourdes-i barlang és a stáció 1964-ben készült.

A templom körül, a templomkertben 7 stációt találunk:
Mária hét fájdalma: Mária életének 7 eseménye, a középkori Mária-tisztelet témája alapján:
- Jézus körülmetélése,
- menekülés Egyiptomba,
- a 12 éves Jézus keresése,
- a kereszthordozó Jézussal,
- megfeszítés,
- levétel a keresztről /Pieta/,
- sírba tétel.

Bár elhanyagolt állapotban vannak, az alakok arannyal való lefestését elvégezték. A domborműveket védő üveg azonban elég rossz állapotban van. Némelyik éppen kieső félben....
Szent sír és Golgota nincs, a templomban fejezik be a körmenetet. Keresztutat most is járnak a templom körüli kertben.

Az információkat a volt sekrestyés, Bódiné, Pirike néninek köszönjük.
     A  kereszt  alsó  részén  Jézus  szenvedéseinek  eszközei,  az  Arma  Christi  látható.  

2 megjegyzés: