2017. augusztus 13., vasárnap

Bakonypéterd kálvária H


Képek hiányoznak 

Építés- és felújítás-történet: A templom építésének 100. évfordulóján, 1928-ban határozták el, hogy kálváriát építenek. 1929-ben a 14 stáció és a három kőkereszt készült el. 1930-ban megépült a 1,5 m magas emelvény, amelyre ráállították a golgotai kereszteket, pótolva így a természetes magaslatot. 1931-ben nyerte el végső formáját az együttes. A három kereszt közé Mária és János apostol faragott homokkő szobrát állították, míg az emelvény hátuljában lévő kápolnába Szent Péter szobra került. Építőmesterek: A kálvária stációit Máil József és fia, nánai kőművesek építették, míg a kereszteket Adami János zirci kőfaragó mester készítette. Karbantartás, fenntartás: A kálváriát napjainkban az egyházközségi tagok tartják rendben, többek között: Reichardt János, Forschthoffer Lőrinc és Istvánné, Gersperger Péter és Imréné, Krén Ferenc, Rappali János, Lajtai Antalné.
Leírás: 14 stáció, 3 (emelvényre helyezett) kereszttel, Mária és János apostol szobrával, az emelvény hátuljában kápolna, Péter apostol szobrával.

Egyek kálváriaAz Egyek nagyközség szívében található kálváriás temető első írásos emléke 1783-ra datálható. Az akkor készült térképen feltüntetett temetkezési hely kettős kunhalmon áll, hosszú használat után, 1965-ben zárták le.
1885-ben állították fel a kápolna fölötti keresztet és 1891-ben a három részre tagolt, oltárral ellátott un. Krisztus sírboltot, a település hívőinek adományából.
A temetőben módosabb családok tagjai is pihennek.

2001-ben kerítéssel vették körül a területet és felújították a Jézus sírboltot.
2011-ben egyházközségi összefogással elkezdődött a temető állapotának megmentése, így több család örökbe fogadta a 14 stációt, vállalva annak rendben-tartását. Ezek emléktáblával jelölve vannak.
2012-ben közmunka program keretében megtisztították a területet.
A temető helyi védelem alá helyezése folyamatban van.
A stációfülkék többsége üresen áll, néhányban egyszerű kép látható, megfakult állapotban.

A fotókat „FME”-nek köszönöm.