2016. augusztus 18., csütörtök

Szentendre kálvária1762-ben épült  meg Szentendrén  a Szt. György-hegyen a kálvária, melynek  stációi a kápolna kerítésfalában kerültek elhelyezésre.
1898-ban özv. Lenz Ágostonné újjáépíttette a már nagyon leromlott kálváriát, ahol eredetileg festett képek voltak.
Ezek helyére az 1903-ban elvégzett felújítás során domborművek kerültek.
A három régi, kőből faragott keresztet 1874-ben cserélték le a jelenlegiekre, (Gottiborszky Andrásné Jakabbfy Anna adománya) rajtuk bádogból készült Krisztus-test függ, két oldalán a latrokkal.
A kálvária külső felújítására legutóbb 2013-ban került sor.

Magyar Katolikus Lexikon

2016. augusztus 16., kedd

Szeged-Kiskundorozsma kálvária

Az egész szépséges anyagot P.ZS.-nek köszönöm !!!
A kálvária története:
Az országon végig söprő kolerajárvány 1831. augusztusában elérte Kiskundorozsmát. A kétségbeesett emberek a hétfájdalmú Szűz segítségét kérték, járjon közben érdekükben a Mindenhatónál és ünnepélyes fogadalmat tettek, ha megszűnik a járvány, tiszteletére kápolnát emelnek.
Kérésük meghallgatásra talált és 1858-ban a temetőben közadakozásból megépült a kápolna, melynek homlokzatán a Golgota szimbóluma, a keresztre feszített Krisztus és a két lator szobra állt. Ma  már csak az előbbi van meg, de az sem eredeti. A talpazatán lévő felírat tanúsága szerint 1947-ben állíttatta Kálmán Lajos és neje Fodor Ágnes.
A kápolna búcsúját, amit „Kisbúcsúnak” neveztek, minden évben Kisasszony napját (szeptember 8-át) követő vasárnapon tartották, mert 1831-ben csodával határos módon ezen a napon szűnt meg a kolerajárvány.
A kálvária stációit a Sztriha Kálmán kanonok-esperes által írt „Historia Domus” szerint Kálmán Mihály 1855-ben - egyes vélemények szerint ez a bejegyzés elírás lehet - vagyis 3 évvel a kápolna megépítése előtt, állíttatta fel.  A stációk 1931-ig álltak, amikor is a temetőt felszámolták. Helyén, Hősök Ligetének nevezett parkot alakítottak ki, melynek fáit az I. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére ültették.
A parkosítás során Német Kálmán kőművesmester építette fel az elbontott stációk tégláinak felhasználásával és azok mintájára, az újakat. A fülkékbe Jézus keresztútját ábrázoló színes majolika képek kerültek, melyeket a pécsi Zsolnay gyárban készítették el, és alattuk kis bádog táblácskán örökítették meg a donátorok nevét. A Kálváriát 1932. május 5-én szentelték fel.
Az eltelt évtizedek nyomot hagytak mind a kápolnán, mind a stációkon. Sok éves munka és előkészület után került sor a teljes rekonstrukcióra. Az eredeti mázas stációképek részben megsemmisültek, részben súlyosan megsérültek, így visszahelyezésükre gondolni sem lehetett. Az újjáépített stációkra Barta András szobrászművész bronzból készült alkotásai kerültek. A Kálvária mai formáját 2012-ben nyerte el.
 
A kálvária történetéről itt is olvashatsz:
Régi Zsolnay-kerámia festett domborművek

Donátori tábla

Szeged Kiskundorozsma kálvária nagyobb térképen való megjelenítése  

2016. július 30., szombat

Sárkeresztúr kálváriaA képeket és infókat  "Aerdna"-nak  köszönöm.

Sárkeresztúron 2015-ben készült el a kálvária  a régi temetőben, mely a római korban még őrdombként funkcionált, majd a ferencesek kápolnája volt itt, s csak később létesült a temető.
Itt épült fel most a kálvária.  A kereszt a temető része volt, most ezt is felújították. A kálvária létesítésére és a parkra, pályázaton nyerte meg a szükséges pénzösszeget  a település.

„A kálvária stációi műkőből készült modern stílusú képházakban kerültek elhelyezésre. … Csatkán és Geresdlakon ugyanezek a stációképek láthatóak. A sárkeresztúri stációk anyaga festett gipsz, és sajnos már mállik róluk a festék. Feltételezésem szerint valamely templomban, vagy más szent helyen található stációképekről készültek a gipsz másolatok, hiszen a csatkai és geresdlaki műkőből készült képek jóval korábbiak. Remélhetőleg később majd tartósabb anyagból is elkészülnek a stációképek, mert jelenlegi állapotuk alapján sajnos hamar tönkre fognak menni.”

A kálváriát 2015. október 17-én P. Tokár János apát szentelte fel.
A stációk domborműveit Horváth László címzetes apát ajándékozta a településnek, aki áldást mondott az ünnepségen.
(adatok innen: https://www.kozterkep.hu/~/28557/Sarkereszturi_kalvaria_Sarkeresztur_2015.html# )


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB