2018. január 17., szerda

Szank kálváriaA képekért köszönet Tüskés Annának.


Az első írásos emlék szerint „Zank szállása" 1451-ben már templommal rendelkező település volt. A régi Szankot – amelynek emlékét két határnév: Kápolna dűlő és Kisasszony dűlő máig is őrzi – járványok, éhínség, majd a török pusztítás a XVI. sz. közepére megsemmisítették. A jászság fénykorában (1745-1874) Szank a Kis-kun kerület része volt.
A puszta-korszak évszázadai után az 1800-as évek második harmadától megkezdődik a lassú betelepedés.
A 19. század hatvanas éveiben megkezdődik a parasztbirtokok tagosítása, s az örökföldhöz jutó betelepülők – főképp pásztorok – gyorsan szaporodnak. 1865-ben 205 itt élő család rendelkezik Szank határában 20-25 holdas birtokkal. Ezzel együtt megszűnt a pásztorélet egyeduralma is.
A jelenlegi katolikus templomot 1905-ben építették. A Magyarok Nagyasszonya nevű templomot teljes belső felújítás után 1997-ben szentelték fel újra.

A templom három oldalán felállított és  a  szanki  fafaragó  tábor  résztvevői  által készített, szokásostól eltérő, 15 stációs kálváriát A stációkat Kiss István népi iparművész tervezte meg, a faragandó tábláktól a kőlábakig. Bábel  Balázs  kalocsa-kecskeméti  érsek  szentelte  fel  2017-ben.
A  templomkertben  felavatott kálvária domborműveit – Kiss István, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke tervei alapján, tizenketten faragták.
Az eltelt évek alatt az alkotó táboroknak kialakult a törzsgárdája, amelynek zömét a Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagjai adják, de az erdélyi testvértelepülés Nagygalambfalva alkotói is visszatérő vendégek. A régi jó kapcsolatnak köszönhetően, pár éve már a tábort
szervező önkormányzat és a táborlakók közösen határozzák meg, hogy az adott esztendőben milyen,  a  falut  szépítő  feladatra  vállalkoznak.  A  kálvária  díszkivilágítást  is  kapott,  így érdemes sötétedés után is megtekinteni


2017. december 2., szombat

Gutorfölde kálvária H

Hiányzik a kálvária történetének leírása

'Horanka' fotója

Az alábbi fényképeket Huber Csabánénak köszönöm !Felirat hozzáadása

Az alábbi képeket 'Horanka'-nak köszönöm:

2017. augusztus 13., vasárnap

Bakonypéterd kálvária H


Képek hiányoznak 

Építés- és felújítás-történet: A templom építésének 100. évfordulóján, 1928-ban határozták el, hogy kálváriát építenek. 1929-ben a 14 stáció és a három kőkereszt készült el. 1930-ban megépült a 1,5 m magas emelvény, amelyre ráállították a golgotai kereszteket, pótolva így a természetes magaslatot. 1931-ben nyerte el végső formáját az együttes. A három kereszt közé Mária és János apostol faragott homokkő szobrát állították, míg az emelvény hátuljában lévő kápolnába Szent Péter szobra került. Építőmesterek: A kálvária stációit Máil József és fia, nánai kőművesek építették, míg a kereszteket Adami János zirci kőfaragó mester készítette. Karbantartás, fenntartás: A kálváriát napjainkban az egyházközségi tagok tartják rendben, többek között: Reichardt János, Forschthoffer Lőrinc és Istvánné, Gersperger Péter és Imréné, Krén Ferenc, Rappali János, Lajtai Antalné.
Leírás: 14 stáció, 3 (emelvényre helyezett) kereszttel, Mária és János apostol szobrával, az emelvény hátuljában kápolna, Péter apostol szobrával.

Egyek kálváriaAz Egyek nagyközség szívében található kálváriás temető első írásos emléke 1783-ra datálható. Az akkor készült térképen feltüntetett temetkezési hely kettős kunhalmon áll, hosszú használat után, 1965-ben zárták le.
1885-ben állították fel a kápolna fölötti keresztet és 1891-ben a három részre tagolt, oltárral ellátott un. Krisztus sírboltot, a település hívőinek adományából.
A temetőben módosabb családok tagjai is pihennek.

2001-ben kerítéssel vették körül a területet és felújították a Jézus sírboltot.
2011-ben egyházközségi összefogással elkezdődött a temető állapotának megmentése, így több család örökbe fogadta a 14 stációt, vállalva annak rendben-tartását. Ezek emléktáblával jelölve vannak.
2012-ben közmunka program keretében megtisztították a területet.
A temető helyi védelem alá helyezése folyamatban van.
A stációfülkék többsége üresen áll, néhányban egyszerű kép látható, megfakult állapotban.

A fotókat „FME”-nek köszönöm.