2017. május 24., szerda

Sopronbánfalva kálvária

Sopronbánfalván  már csak a nagyon régi kálvária néhány megmaradt darabja látható.

A templomdomb falu felőli, akkoriban legkopárabb lejtőjén vezetett fel az 1667-ben felállított, öt stációt megjelenítő szoborkompozíciók sora, melynek végén a kissé korábban épített - azóta megsemmisült - Szent Sír, illetve az annak közelében épített Kálvária kápolna állt. A kőszobrok 80 méteres közökkel, robusztus pilléreken magasodtak a falu házai fölé. Egykori helyüket csak az anno mögéjük ültetett, mára már terebélyes gesztenyefák jelzik. Két restaurált stáció ma a kolostor bejárata mellett áll.

A pálos prior 1662. IX. 4: beadványban kérte a városi tanácstól, hogy a Bánfalváról Sopronba vezető út mentén keresztutat állíthasson, egyelőre fából, később kőből. A tanács az akkor még szinte teljesen evangélikus lakosság ellenszenvére hivatkozva megtagadta a kérést.
1667: Széchenyi Pál 80.000 Ft-os adományából sikerült a tervet megvalósítani. 5 stációját a pálos templomhoz vezető út mentén helyezték el. A stációk talapzatán kétalakos szoborcsoportok álltak.
Jelenleg 2 stáció  a kolostorépület homlokzata előtt áll. Már nincs meg a föltámadás jelenete és a kálvária kápolnája sem.
A Szt. Sír-kápolna 1661-ben készült, kívül csúcsíves vakárkádokkal a kolostortól DK-re állt. Az 1870-es évek végén pusztulhatott el. 
http://www.hotel7.hu

Kép: http://sopronbanfalva.network.hu

Az alábbi fotókat "FME"-nek köszönöm:

2016. novemberében a kolostor közelében lévő temetőben Horváth Imre plébános megáldotta a Városplébánia által felújíttatott Storno keresztet. A Kálvária kereszt újraszentelése a Halottak napi ünnep eseménye volt. Az 1895-ben készült alkotás ifj. Storno Ferenc rajza után Hild Lipót kőfaragó műhelyében készült. 
 
http://www.varosplebaniasopron.hu/szent-mihaly-temeto/ 


2017. május 21., vasárnap

Feldebrő kálvária H

Hiányzik: ismertető, képek

Sajnos egyelőre nem sikerült a kálváriáról többet megtudnom, mint azt, hogy  az épületet 1863-ban emelték.

Egy régi és egy friss kép, innen:  http://kovacsneagi.qwqw.hu
Az alábbi fotókat "Horanka"-nak köszönöm:
(A stációképek deszkalappal zárva vannak, sajnos csak egyről van fotóm.)


Gyulaj kálvária


2015-ben, példátlan gyorsasággal, egy hét alatt összegyűlt az a pénz, amely lehetővé tette, hogy ismét állhassanak a keresztút állomásai Gyulajon. Kürtösi Krisztián atya úgy tudja, a nyolcvanas években fiatalok tették tönkre, törték össze a kálvária köveit, és csupán a kápolna, valamint a három keresztből kettő maradt épen. Gaz nőtte be a dombot, sőt, kisebb erdő alakult ott ki. Végül néhány éve az önkormányzat kitisztíttatta a területet. A stációk újbóli felállítását már akkor is tervezték, a nagy lépésre viszont csak nemrégiben szánták el magukat.

A kezdeményezés mellé állt sok helybeli, illetve a falu elszármazottjai.
– Az, hogy ennyire gyorsan meglett a felújításhoz szükséges összeg, rendkívül nagy teljesítmény egy ilyen hátrányos helyzetű kis falutól. Az emberek szívügyüknek tekintették a kálváriát – tette hozzá a plébános…
A stációkat Dér Zoltán restaurátor készítette el, aki már a megye több pontján megszépített kereszteket, szobrokat. 
 


2017. május 19., péntek

Szakály kálvária


A mai templom, egy 15. századi, gótikus templom szentélyének felhasználásával épült 1743-1748 között, tornya 1796-ban készült el. Felújítva: 1909, 1939.
A templomi freskókat Gebauer Ernő (1938) festette. Berendezése a 18. század második felében készült. Orgonáját  1905-ben az Angster-orgonagyár készített

A templomot körül-ölelő kerítésbe épült bele két oldalról a 7-7- stációoszlop. A templom háta mögött egy külön kis fülkében volt Mária szobra, ölében a halott Jézussal – ez most bent van a templomban.  
A templom bal oldalán látható kálvária-szoborcsoport (keresztek) a 18. században készültek. Alkotójuk ismeretlen. A keresztek igen rossz állapotban vannak.
A kálváriát 1913-ban – saját költségén – özv. Hideg Teréz építtette.  A rács mögé zárt, megfakult, helyenként törött terrakotta (?) domborművek alkotója ismeretlen.


http://mapio.net/pic/p-38692711/

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=8728Gebauer Ernő freskói

Angster orgona


A kerítésfalba épültek a stációoszlopok