2013. április 14., vasárnap

Monok kálvária

http://www.bucsujaras.hu/monok/index.html :  "A kegykápolnától balra, mintegy 15-20 méternyire van a Golgota. Ez alatt is, mintegy barlangszerű mélyedésben, csaknem életnagyságban tekinthető meg a megostorozott Jézus szobra. A hegyoldalban, a kápolnától jobbra és balra vannak elhelyezve a grottaszerű stációk. Nagyobb méretűek a szokványos állomásoknál. Kőből vannak, de bennük különleges anyagból készített, színes, korhű ruházatú bibliai alakokat láthatunk speciálisan kiképzett domborműveken. Müncheni művészek készíttették."

A község határában lévő, a temető feletti magaslatot, Andrássy Dénes gróf adományozta egykor a falunak – itt építették meg 1910-ben a Kálváriát. Monok régi búcsújáróhely. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén sokan zarándokolnak ide.

https://csodarabbikutja.hu/hu/turizmus/elem/kalvaria-hegy-945 

A kaputól széles út vezet a dombtetőn álló kápolnához. Az utat két oldalon a szokásosnál nagyobb méretű, kőből készült, grottaszerű stációk szegélyezik, amelyekben különleges anyagból készült, színes domborművek jelenítik meg a Via Dolorosa állomásait. A stációkat a falu lakossága építette, azután mindegyik család ahhoz a stációhoz temetkezett, amelyik építésében részt vett. A domborműveket müncheni művészek készítették.

A kápolna előtt szabadtéri kőoltárt helyeztek el. Az épület mellett lévő mesterséges domb a Golgota, rajta kőből és fából faragott kereszt áll. A kápolna belsejében lévő oltár mögötti szobor a Szűzanyát és a keresztről levett Jézust ábrázolja. Az oltár alatti szent sírban életnagyságú fekvő Jézus-szobor látható.

A kálváriahegyi képeket „bolyak”-nak köszönöm: A stációképek zárt ajtók mögött vannak, csak a kálváriajáráskor tekinthetők meg. http://www.bucsujaras.hu/monok/index.html erről az oldalról hoztam  a képeket is:
   Szentsír a templomban: 

Pető Mária kiegészítése, köszönöm az infót és a képeket:
"...a Kálvária-hegyen 1910-ben építették boldog emlékű Fischer Colbrie Ágost kassai megyéspüspök idejében, a hegy tetején álló nagyméretű kápolnát. Az oltár mögött a Fájdalmas Szűzanya szobra van, az oltár alatt pedig egy mélyedésben, fehér márványból készített szent sírban, életnagyságú méretben, a keresztfától levett Krisztus Urunk teste látható...."  (http://bucsujaras.hu/monok//)
 


És egy igen régi kép 1910-ből:
A régi kálváriáról készült képeket Civertan-nak köszönöm: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése