2013. április 14., vasárnap

Piliscsaba kálvária

Szilágyi István „Kálváriák” c. könyvében ezt írta 1980-ban:  A község mellett emelkedő dombon, fenyvesek között fekszik. Romos kápolnájának bejárati ajtaja felett a kőkeretben 1837-es évszám olvasható: ez az építés idejét jelölheti. (?) A stációoszlopok későbbiek.

A környék egyik legszebb fekvésű kálváriája, a domboldalon kiépített stációk érintésével lehet elérni a dombtetőn elhelyezkedő, igényesen felújított kápolnát. A domb keleti oldalán késő bronzkori urnasíros temetkezési helyeket tártak fel, olvasom itt: http://www.utazzitthon.hu/kalvaria-domb-kapolnaval-piliscsaba.html  vagyis a könyv megírása óta a templomot felújították.
Az alábbi hírt Dénes Ildikó találta, köszönöm:
Ceglédi Hírlap 1991 július 9-i számából:

Piliscsaba ünnepre készül \ kálvária feltámadása Piliscsaba nagy becsben tartott látványossága volt hosszú évtizedeken keresztül az 1850-ben közadakozásból épített kálvária. A lakosság által gyakran felkeresett kegyhelyhez a századelőn kis kápolnát is építettek. A második világháborút követő évtizedekben sajnos kevés gondot fordítottak a kálváriára és a kápolnára, bár a lakosság érzelmileg elkötelezte magát, hogy amint erre lehetőség nyílik, a falu összefogásával megújítják a kegyhelyet. 
A helyi Természetvédelmi és Községszépítő Egyesület két esztendővel ezelőtt elérkezettnek látta a; időt, hogy a piliscsabaiak régi vágyát teljesítse. Hozzáláttak a kálvária fel újításához. A kétesztendős munka nyomán most befejezéshez közeledik a felújítás, s augusztus 15-én sor kerülhet a kálvária ismételt felavatására.
 

Az ünnepség délelőtt fél 11-kor a nagytemplomban szentmisével kezdődik. Ezt követően a hívőket autóbuszokkal a kálvária térre szállítják, ahol dr. Takács Nándor székesfehérvári megyés püspök szenteli fel a megújult stációkat. A kegyhely újjászületését a piliscsabai lakosság széles körű társadalmi munkája segítette. Bognár Béla Klotild-ligeti alkotóművész a stációk régi festett képei helyett új, rézdomborításokat készített. Ezeket Trevenka Antal műlakatos gondos munkával elkészített rácsai övezik.
 

Az egykori kápolna újjáépítésére még nem kerülhetett sor, idő és az anyagi lehetőségek hiányában. Az avatásig azonban a romos épületet megtisztítják, s előkészítik a helyreállítás munkálatait.
A kálvária megújításának anyagi feltételeit a helyi lakosok gyűjtése teremtette meg, s az egykor Piliscsabán élt, majd Öhringenbe kitelepített magyar csoport adománya is segítette.

A stáció képeket "bolyak"-nak köszönöm. Kétszer is ott járt, mire a nehezen fényképezhető stációképekből teljes sorozatot tudott készíteni. 

A kálvária egyéb képeit innen hoztam: http://karpatutak3.blogspot.hu/2015/01/piliscsaba-erdekes-sziklakepzodmenyei.html

2 megjegyzés: