2013. április 27., szombat

Pomáz kálváriaPethő Mária részletes leírást talált a pomázi kálvária történetéről. Köszönöm és az alábbiakban közreadom:

Soós  Sándor:   Út  menti  szakrális   emlékek. 
Püski  Kiadó,  2011.

„Egy helytörténeti munka szerint az első kálvária 14 stációval és három feszületes kálváriajelenettel a Kálváriadombon épült. Ezt az állapotot rögzítette egy 1888-as térkép.  1905-ben a temetőbe helyezték át. 
Ma az eredeti terület más nevet visel, ez a Meggyfa utca és környéke. A plébánián lévő halottak anyakönyvében  széljegyzetként találtható 1905-ös feljegyzés szerint:  „A Klbecskó Józsefné szül. Czikora Katalin  áldozatkészségéből felállított s az új temető főút két oldalán elhelyezett kálváriát 1905ik év márczius 26-án, Böjt III. vasárnapján  délután szentelte fel, főtisztelendő P.Kaiser Ferdinánd ferencrendi szerzetes és házfőnök a budai rendházból.
Az 1905-ben áthelyezett 14 stációból álló váltakozó oldali, szembenéző állomásokat kőből faragták. Formájuk négyszögletes, szoborfülkés képoszlop jellegű, 1960-ig „öreg, festett, rozsdás pléhképek” voltak a stáció képei. 1960-ban öntött,  fehérre festett stációképeket a korábbi pléhképek számára kifaragott helyre illesztették úgy, hogy a képek eleje  az oszlopok síkjával essék  egybe. A stációk elejébe római számot véstek, amellyel jelezték, hányadik állomás előtt állnak.  A képek alatt felirat található. Az oszlopok timpanon alakú tetejét kovácsoltvas kereszt díszíti.
A temető bejáratától induló kálváriaépítményt három keresztes golgotajelenet zárja. A kereszteket kőből faragták. A latorkeresztek üresen állnak. A Jézus-kereszt öntött korpuszát fehérre festették, ez egyúttal az u.n. temetői kereszt is.  Az elejére vésett háromnyelvű felirat szinte olvashatatlan. A kereszteken több javítás és pótlás nyoma látható.”

"Múltmentő" blogbarátom járt Pomázon és lefotózta a kálváriát – ezúton is köszönöm.

A kálvária a régi temető főútja mentén helyezkedik el. A stációk felújított, fehérre festett domborművek. A kálvária lezárása a golgotai három kereszt, melyek közül a két szélső az eléje ültetett bokroktól sajnos nem látható.  A feszületen öntöttvas szobor van, és Jézus ortodox módon van ábrázolva, azaz nem keresztbe szegezett lábakkal. Ez ugyanis egy olyan település,  ahol három kisebbség is él, a szerb ortodox, a sváb katolikus, és a magyar református. A temetőjük is közös, és a kálváriájuk is, mert a kép szerint a felirat is három nyelvű.
  4 megjegyzés:

 1. A három lezáró feszület közül a Latrok feszületét azért nem fotóztam le, mert azok üresek, azaz nincs rajtuk szobor.

  VálaszTörlés
 2. Gyanús is volt nekem, és gondoltam, hogy valami efféle oka van - ismerve precízségedet. Mire jó néha egy nagyranőtt bokor ? Ápol és eltakar....

  VálaszTörlés
 3. A keresztút stációi a katolikus temetőben vannak, amely a térképen jelölthöz képest északnyugatra helyezkedik el (Vróci út eleje).
  https://www.google.hu/maps/@47.653878,19.0230368,159m/data=!3m1!1e3?hl=en

  VálaszTörlés