2014. június 11., szerda

Vác kertvárosi kálvária


A kálvária képeit FME-nek a stációképeket Pipulkának köszönöm.

A kálvária és a  remetelak története:  http://www.klvk.vac.hu/wiki/index.php/K%C3%A1lv%C3%A1ria

Az 1726-ban épült műemlékegyüttes Kálvária egy természetes domb tetején álló emeletes várszerű kerek épület, földszintjén egy kis kápolnával és a stációkkal.Vác 1600-ban készült látképén a mai Kálvária helyén kisebb erőd látható, amelyet egy 1686-os rézkarc tanúsága szerint nagyobb, tornyos építménnyé bővítettek.
1723-ban Schick János váci kereskedő, a császári hadak élelmiszer-, és felszerelés-szállítója alapítványt tett, a hagyomány szerint, elhunyt felesége emlékére, ezen a helyen Kálvária építésére. Lehet, hogy az egykori erődöt építették át és ennek köszönhető a Kálvária bástyaszerű, robosztus megjelenése. Falait az itt ritkán használt mésztufából emelték. A Schick család szolgálataiért nemes lovagi címet kapott az uralkodótól, VI. Károlytól. Címerüket, amely pelikánt, csillagokat és kalászokat ábrázol, a Kálvária lépcsőinek elágazásánál, a IX. stáció fölött láthatjuk.
A Kálvária első felújítása Tanács János kanonok-plébános kezdeményezésére 1870-ben, a második 1934-ben, a harmadik az 1990-es évek végén történt.

A környék kálváriái közül a váci a legrégebbi. Ezt a mintát követték az egykori budapest-józsefvárosi kálvária építői 1747-49-ben. Hasonló a 18. sz. második felében épült gödöllői és szentendrei kálvária is.
A váci kálvária-együttes tartalmazza a kálváriák valamennyi hagyományos elemét: gyülekezőkápolna, Szent Sír kápolna, Szent Lépcső, stációk, kálvária-jelenet és remetelak.
A Szent Sír kápolna a kálvária földszintjének belsejében van. Bejáratát régen rácsos vaskapu zárta le. Az oltár fölött a keresztrefeszített Jézust ábrázoló olajfestmény volt, kétoldalt pedig falra festett katonaképek.
A Szent Lépcső a kálváriák különleges része. Mintája a római Scala Santa, amelynek a 28 márvány lépcsőfokát a hagyomány szerint Szent Ilona császárnő hozatta át Jeruzsálemből Rómába. A váci kálvárián a 28 lépcsőfokot 7+7+7+6+1 megosztásban alakították ki, a 28. a tetőn álló keresztek előtt van.
Az 1934-es felújításkor 14 vörös műkő stáció került az épületre. Ezeket 1992-ben súlyosan megrongálták. Az 1. és 2. stáció a Szent Sír kápolna bejáratában, a 3.-tól a 8.-ig körben az épület földszintjének külső falában, a 9.-11. a szent lépcső melletti falban látható. A 12. eseményt, Jézus halálát, a tetőn álló szoborcsoport jeleníti meg. Levételét és sírba tételét a 13. és 14. stáció mutatja be az épület hátsó, levezető lépcsői mellett.

A tetőn kialakított kálváriajelenet eredetileg fából készült, 1738-ban cserélték ki kőszobrokkal. A Krisztus balján álló kereszten a gonosz latort, Gestast ábrázolták, aki nyelvet ölt rá és jobb kezével fityiszt mutat. Krisztus jobb oldalán a bűnbánó lator, Dimas, felnéz a Megváltóra. A keresztek között álló szoboralakok: Jézus anyja, Mária, János, a kedves tanítvány édesanyjával, Mária Szaloméval, és a bűnbánó Mária Magdolna.
A szobrok alkotóját nem ismerjük, de valószínű, hogy nem egy művész munkái, mert a mellékalakok nagyobb művészi értéket mutatnak, mint a kereszten függők.
A remetealak világi elemként csatlakozik a kálváriához. Az itteni épület parasztház szerkezetű volt, középen konyhával, két oldalt egy-egy szobával. Fa harangtorony állott mellette.
Az emeleten is stációk vannak, míg a tetőn a keresztre feszített Jézus teljes nagyságú alakja a két lator keresztje között. Lábánál Szűz Mária és Mária Magdolna életnagyságú szobrai.
 
 

 (Ez a XII. stáció !)

Vác kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

2014. június 5., csütörtök

Harc kálváriaA fényképeket FME-nek köszönöm.

Azt, hogy Harcon volt valamiféle kálvária, csak ebből az alábbi, véletlenül talált  képből következtettem, s amiatt került fel a listára, mert reménykedtem, hogy talán valamit még megtalálunk belőle  http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/kalvaria.shtml  - vagy talán épp foglalkoznak a felújítással, esetleg új építésével…


Az alábbi két - 2008-ban készült fotót "Elbi"-nek köszönöm:„Az 1884-ben létesített „kálvária keresztek és stációk” Schneider Fülöp alkotásai…. „   http://harc.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=69  - olvasom a falu műemlékeit bemutató írásban – jelen időben… ez is megzavart.
FME segítőtársam arrafelé járt és szomorúan tapasztalta, hogy a kálváriának nyoma sincs, a 3 kőkeresztből is csupán csak a középső áll… vagyis eltűnt egy kálvária, nyomtalanul, mindörökre.
Ilyenkor érzem, hogy van értelme ennek a blognak – a halódó kálváriákat legalább itt, meg tudja majd nézni az „utókor.”
Ha ugyan kíváncsi lesz rá valaki is…


Harc kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

2014. június 2., hétfő

Borszörcsök kálváriaA fotókat "Debi"-nek köszönöm, azt pedig, hogy a hely megjelölése nélkül nemrég felkerült képeket felismerte, s a helymeghatározást megírta, "Múltmentő"-nek.


A kálvária nem régi, így hát története is rövid. Régóta tervezték, de  2008 körül határozott a település úgy, hogy kálváriát állíttat. Önkormányzati pénzből és magánszemélyek adományából jött össze a felállításhoz szükséges pénz. Bálint Árpád fafaragó művész által fából faragott jelenetek előtt járhatjuk végig Jézus keresztútját majd az út végén a kálvária kápolna várja a zarándokokat.


   

 

 


 

Borszörcsök kálvária nagyobb térképen való megjelenítése


2014. június 1., vasárnap

Paloznak kálvária


A képeket „BolyaK”-nak köszönöm.

„Márffy István grafikus kezdeményezésére a paloznaki családok támogatásával épült meg az 1990-es években a paloznaki kálvária.
Az alapító családok gondozzák a stációkat” – írja a http://www.szalezianum.hu/adatbazisok?kid=27
Sajnos némelyik képre ráférne a csere, vagy a stációbelsőkre egy kisebb javítás...  - kár értük !


Paloznak kálvária nagyobb térképen való megjelenítése


Várpalota kálvária


A régi kálvária Várpalota és Inota között lévő dombon volt, amit a palotai hívek 1874-ben építettek át 200 korona alapítvánnyal. 
Az akkori kálvária 3 kőkeresztből állt, középen a megfeszített üdvözítő szobra, jobbról és balról a latrok képeivel. Krisztus keresztje alatt a boldogságos Szűz Mária és Mária Magdolna kőből faragott szobrai álltak. 

A keresztút nagyon távol feküdt a községtől, ezért 1916-ban áthelyezték a Felső-major és a temető által határolt belterületre és teljesen újjáépítették. A 3 keresztet Simon János állíttatta, míg a stációkat palotai családok adományozásból építették. Alapítólevelét Hornig Károly bíboros-püspök 1916. február 8-án hagyta jóvá. Ez a helyszín sem volt szerencsés választás. Környezete kopár kőbánya volt. Kerítését a világháború után a környéken lakók szétszedték és eltüzelték. A harcok során a nagykereszt találatot kapott és elpusztult. Ezt 1946-ban Simon József várpalotai lakos egy új kereszttel pótolta, de a korpusz már nincs rajta. A gondozatlan kálvária stációinak öntöttvas domborműveit az utóbbi években fémtolvajok több ízben ellopták. Vagyonvédelmi okokból szedték ki a stációkból a domborműveket és helyezték el a Nepomuki Szent János Római Katolikus Iskola udvarának támfalábam, a templom szomszédságában.

Az alábbi képeket Dénes Ildikónak köszönöm:


Az alábbi fotókat "Debi"-nek köszönöm. A VIII és XII stációkép tönkrement - azért hiányzik a sorozatból. 

 Ilyen volt régen a kálvária:

http://varpalota.utisugo.hu/latnivalok/kalvaria-varpalota-87644.html

 
 Az alábbi  képeket „BolyaK”-nak köszönöm (2014-es képek a régi kálvária helyszínéről)Várpalota kálvária-képek jelenlegi helyszíne nagyobb térképen való megjelenítése


Várpalota kálvária nagyobb térképen való megjelenítése