2015. május 30., szombat

Szentgotthárd Kethely kálvária HHiányzik az ismertetőA fotókat „bolyak”-nak köszönöm !

2008. december 5-én ismeretlen tettesek összetörték a temetőkerti kálvária mind a 14 stációjának üvegfestményeit.
Úgy tűnik azonban, hogy sikerült a károkat helyrehozni....   


   

  

  


 


2015. május 27., szerda

Zalalövő Borosán-völgyi kálvária


A képeket „bolyak”-nak köszönöm !

Az alábbi ismertetőt innen hoztam:
„A Borosán-völgy Zalalövő központjától nem túl messze, egy szép bükkös erdőben található. Jó vizű forrása körül a háború után kiépítettek egy szakrális emlékhelyet (amely egyúttal víznyerő helyként is szolgált), hálából, hogy véget ért a második világégés. A völgy mindig kedvelt búcsújáró hely volt, a helybeliek itt tartották a Sarlós Boldogasszony búcsút minden év július másodikán. Ősszel is rendeztek egy búcsút, ezt főként a cigányság tekintette saját ünnepének.
A rendszerváltás után, 1992-ben egyházi és világi összefogással, civil szervezetek és családok közreműködésével kitisztították a forrás környékét, és felújították, majd felszentelték az erdőben felállított stációkat. Az ezredforduló után azonban lassacskán elhanyagolttá vált a terület, a stációk közül is jó néhány tönkrement, fa dőlt rá vagy vandálok tettek kárt benne.
Azóta megtörtént a keresztút állomásainak helyreállítása, (2011-ben) s a forráshoz vezető lépcsőt is rendbe hozták vállalkozói segítséggel.” 
A téli képeket és az olvasnivaló ajánlatot "Strombus"-nak köszönöm:

https://www.zaol.hu/zalalovo/zalalovo-bucsujarohelye-szent-kut-erdei-oltar-es-kalvaria-1717033/


2015. május 26., kedd

Érsekvadkert kálvária H

Képek hiányoznak

Lukács András plébános úrnak nagyon szépen köszönöm a szöveges ismertető összeállításához küldött anyagot és segítséget. 
A Págyor Lászlóné Vitéz Mária összeállításában elkészült "Az érsekvadkerti Fájdalmas Szűz Mária kálvária-kápolna 100 éves történetéről (1868)1904-2004"  című anyagból vettem a következő adatokat: 

„1900 körül néhai Trubin Albert vadkerti lakos életének utolsó napjaiban csekély vagyonából 400 koronát hagyományozott Vadkert községnek, hogy abból "Jézus szent nevének emlékére kálvária építtetnék az illető községben" Azonban tudta, hogy ez az összeg nem elegendő a cél megvalósításhoz, ezért  felkérte a római katolikus híveket,  hogy adakozzanak „e szent célra lehetőségük szerint, istentől várva annak bőséges jutalmát.”


Az építkezés megkezdésének tényleges  időpontja  ismeretlen. A meglévő adatok alapján 1904-től követhetjük nyomon a kápolna építésével kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat. Kristók Imre földbirtokos mint  kálvária kezelő és mint építőgondnok” irányította  és intézte a gazdasági ügyeket az egész építkezés ideje alatt. Az Esztergomi prímási levéltárban található meg az a levél, melyben 1904 őszén kérte Dr. Kürtössy József helyettes plébános úr a kápolna felszentelését. Részletek leveléből:
„Az 1868-ban alapított…. Fájdalmas Szűz Mária kápolnát 15.000 korona költséggel és mérhetetlen  áldozattal restaurálták illetve tőből újjáépítették…….a kápolna körül kőből épült 14 fülkében szabályszerű fakeresztekkel ellátott 14 stációképet helyeztek el….
….Ezen mély tisztelettel teljes jelentésem kapcsán alázattal esedezem és kérem  a főtisztelendő Főhatóságot hogy a „fájdalmas Szűz Mária” kápolna restaurálását, felszentelt harangokkal és díszes oltárokkal való ellátását, és a kálváriának fölállítását is kegyesen engedélyezni illetve jóváhagyni….méltóztassék.”

"A kálvária szentelése 1904 október 23-án történt meg, melyet Kohl Medárd püspök, prímás helynök végzett. Az ünnepélyt a Balassagyarmati Dalárda tette színesebbé.
…..1943-ban történt meg a kápolna és a kálvária első nagy felújítása. A munkálatokhoz nagy mértékben hozzájárultak adományaikkal a hívők.
1965-ben a kápolna is és a stációk is újabb felújítása vált szükségessé,  1971-79 között erre ismételten sor került, majd 1993-ban ismételten javították felújították a kápolnát.
2004-ben restaurálták a stációképeket, a 14 képből 11 kép eredeti, és 3 rossz minőségű utánzat volt, ezért ezek helyett az eredeti stílusban új képeket készített Adorján Attila festőművész.  A kálvária szegletében áll a Búcsúztató kápolna, melyben az a fából faragott jelenet látható, ahol Jézus elbúcsúzik Édesanyjától. Ezt Krauser József selmecbányai szobrász készítette." 
                                                             ***********
A historizáló stílusban, 1904-ben épült kálvária műemléki védelem alatt áll. A kertben álló együttest a domb tetején álló kápolna az előtte álló feszület és szabadtéri szószék, valamint a kert két oldalán elhelyezett stációk alkotják. A stációk lépcsőzetes-íves oromzatú téglaépítmények, fülkéjük fémajtóval zárható.


Ezeket a fotókat Horváth Anikó küldte, köszönöm:
   


Ezeket a képeket innen hoztam: http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6591


(Megjegyzés: A kálvárián az öreg fákat 2015-ben kivágták.)
2015. május 10., vasárnap

Répcevis kálváriaA fényképeket "FME"-nek köszönöm ismételten !
 
http://repcevisplebania.freeiz.com/repcevis_templom_tortenet.php : (az 1. és 4. fényképet is erről az oldalról hoztam)
„A templom fekvése gyönyörű, magaslata uralkodik a vidéken. Közvetlen alatta mélyút húzódik, ami még jobban kiemeli. A faluból hozzávezető lépcső mentén az 1880-as években kálváriát létesítettek, melynek egy része a templom körül is folytatódik, sőt teljesen körbe is veszi azt. A legalul - a lépcsősor kezdeténél – található első stáción olvasható 1900-ból származó felirat: „Hódolatul Az Úr Jézus Krisztusnak a múló századok halhatatlan királyának”. A bejárat oldalánál egy nagy szobor-együttes látható, amely Jézust ábrázolja a kereszten, kétoldalt a latrokkal. Faragott mészkő-alkotás 1904-ból, amely különösen ki van téve az időjárás szeszélyeinek és meglehetősen rossz állapotban van. A templomot körülölelő kerítés falában néhány értékes sírkő maradt fenn a régi időkből (a legkorábbi 1730-ból). ”
Sajnos a stációképek is elhanyagoltak, látszik, hogy évek óta nem törődik állapotukkal senki.