2015. április 30., csütörtök

Nógrádsáp kálvária


A képeket Horváth Anikónak köszönöm.

Az ismertetőt innen hoztam: http://www.nogradsap.hu :
„Ha Nézsa felől érkezünk a patak völgyében fekvő festői környezetű faluba, akkor elsőként egy dombtetőn található, középkori eredetű, bájos gótikus templom fogad bennünket. A középkori falu egyetlen megmaradt emléke.
A Mária tiszteletére felszentelt egykori templomról korabeli feljegyzések nincsenek, így a régészeti feltárások alapján való kormeghatározást kell elfogadnunk. Ezek szerint építésére a XIV. század végén kerülhetett sor. Az egykori falu is közvetlen környezetében helyezkedhetett el. Erre utalnak az ásatások során megtalált XII. századi leletek is. A régészek a templom alapozása miatt félbevágott sírokra is találtak, tehát már a XIV. századot megelőző időben is temetkezési helyül szolgált. A kutatóárkokból mindenhonnan Árpád-kori cserepek kerültek elő…..
….A templomot egy körfal veszi körül, melynek a legtöbb irodalmi forrás erődítési jelleget tulajdonít. A körfalban ma is fellelhető nyílásokat lőréseknek tekintik. Az újabb kutatási eredmények azonban tüzetes vizsgálatok során arra a következtetésekre vezettek, hogy a nyílások aljától felfelé, egyenletesen utólagos ráfalazás történt a XVIII. század közepén. A nyílások száma 14, tehát itt is kálváriastációk nyomait fedezhetjük fel, hasonlóan a máriapócsi templom körüli kerítőfalhoz. A felújított stációk zománcképeit Morotz László festőművész készítette…..”
 
 

2015. április 25., szombat

Nézsa kálváriaAz első fotó kivételével a teljes képanyagot Horváth Anikónak köszönöm.

A temetőhöz felvezető úton állnak a szépen felújított stációoszlopok. Temetődombon található a Szent-Anna kápolna, amelyet 1825-ben emeltetett Szentiványi Bonaventúra özvegye Szirmai Apollónia. A kápolna valójában egy kör alakú építmény, melynek tetején kálvária keresztek találhatók. A szobrokat Dunaiszky Lőrinc készítette.

Fotoport 2017-es képei az alábbi linken tekinthetők meg:
https://goo.gl/photos/zd41Ej8brjWVbvmYA
Köszönöm, hogy közreadta !
 
 Az alábbi hírt Dénes Ildikó találta, köszönet érte:  
"Hivatalosan 2009. szeptember 20-tól gazdagodott újabb látnivalóval Nézsa. Ezen a napon szentelte fel Dr. Beér Miklós püspök atya az új nézsai keresztutat. A keresztút, a stációk tervei és az egyes állomások képei Hérics Nándor grafikus alkotásai."
 2015. április 19., vasárnap

Kisoroszi kálvária H.


Nem kész az összes stációkép.

A képeket „bolyak”-nak köszönöm.
Az alábbi linken olvasható egy 2013-as riport, mely a kálvária „felavatásáról” szól. http://www.kisoroszi.hu/images/content/ujsag/13_04.pdf  Kedves és lelkes segítőm  „bolyak” a napokban ott járt – sajnos a kálvária még most  (2017) sem készült  el. Habár márványtáblán azt örökítették meg, hogy elkészült (!!!!???) Ennek okát nem tudtam kideríteni (a neten keresgélve).
Hiába köszönték meg 2 éve „Szily Boldizsár úrnak a terveket, a kivitelezés teljes felügyeletet és azt a rengeteg munkát, amit ebbe fektetett. Kulcsár Írisznek a műalkotásokat, Muzsik József kőművesmester csapatának és Borda József festő mesternek a szakmunkát” – csak a sajtónak szóltak ezek a hangzatos kijelentések.

2017-ben ennyi volt készen:


2015. április 18., szombat

Pázmánd kálvária H


Hiányoznak a stációképek 

http://www.visitvelenceito.hu/pazmandi-kalvaria-p-1362.html Pázmándon Zsidó-kő hegy XVIII. századi kálváriája pályázaton elnyert forrásból épült újjá. A kálváriához vezető korábbi keresztutat a helyiek lelkes csapata megtisztította és a korábbi évtizedekben megsérült stációköveket is megtalálta. Ez adta az ötletet a falunak, hogy elnyert pályázati forrásból, egy helyi szobrászművész közreműködésével újra faragják és régi helyükön felállítsák a stációköveket. 1998-ban a keresztek  elkészültek.
http://hirvivo.pazmand.hu/2013/08/19/polgarmesteri-beszamolo-majus/
Ezen a fenti linken pedig az alábbi érdekes hír olvasható:
"Az önkormányzat 2.430.405 forint önrész kifizetésével járult hozzá a Kálvária rekonstrukciójához, amelyhez 9.909.550 forintos uniós támogatást nyertünk. Többek kérésének eleget téve tájékoztatom Önöket, hogy a 2009-ben kötött szerződés sajnos nem tartalmazta a képek elhelyezését, amit sokan hiányoltak. Az új testület még az idei évben tervezi a képek elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérését, majd a képek elhelyezését."
(Teljesen érthetetlen számomra, hogy 12 millió Ft-ból miért nem telt a stáció képeire ???)


Az alábbi (2014-es) képet itt találtam: http://m.cdn.blog.hu/ba/bakancslistabl/image/2014-03-28/6387973/h-8.JPG


Esztergom Kálvária hegyi kálváriaEsztergomban két kálvária van - A Kálvária hegyiről az alábbi képeket kaptam "bolyak"-tól  Köszönöm szépen.
Sajnos a stációképek üveg+ sűrű rács alatt vannak, emiatt fényképet készíteni róluk szinte lehetetlen....
 

Az esztergomi belvárosi Kálvária-kápolna a Vaskapu nyugati lejtőjén, az úgynevezett Kálvária-hegy tetején áll. A fák mögül kiemelkedő tornyát a város legtöbb pontjáról látni lehet. Területileg a belvárosi plébániához tartozik.
A kápolna neoromán stílusban épült 1900-ban. Görögkereszt alaprajzú, igénytelen, nyerstégla falazású épület. A négy egyforma homlokzat háromszögben végződik. Magas, keskeny, osztott ablakai félkörívben végződnek. A főhomlokzat közepén, a bejárat felett mélyített keretezésű ökörszem ablak található. Az egyenes záródású kapu lunettában végződik. Az ajtókeret bimbós díszítésű. A lunetta valamikori festményéből ma csak színtöredékek vehetők ki. Az ajtó gerendázatán az építkezés idejét (MDCCCC) római számokkal jelezték. A kápolna oromzatán gúlasisakos négyezeti torony ül.
A tizennégy stáció terméskő alapon nyugvó téglafülke. Mindegyiken tábla jelzi stáció aktuális számát. A fülkékben vasháló és üveg mögött a keresztút jeleneteit ábrázoló, festett fülkeszobrok állnak.
A kálvária együttes magas talapzaton álló öt darab életnagyságú, festett szoborból áll. Krisztus keresztjétől jobbra Szűz Mária, balra Mária Magdolna látható. Két oldalt a két lator keresztre feszítve. A jobb oldali lator arca megnyugvást fejez ki, ezt erősíti lábainak párhuzamos állása. A bal oldali tehetetlen dühét fokozza a derékszögbe felrántott jobb lábszára, és görcsösen magasba emelt jobb karja.