2019. december 16., hétfő

Fadd kálvária H

A kálvária történeti leírása hiányzik.


A kedvező földrajzi környezet miatt Fadd térsége valószínűleg már az ősidők óta lakott terület volt.
Az ókorban erre húzódott az Aquincum–Mursa hadiút, amelynek egy útjelző kövét a község közelében találták meg.
A török kiűzését követően új szakasz kezdődött a település történetében.  A lakosság lassan regenerálódott. A gyors növekedés a letelepítéseknek köszönhető. A század elején tolnai reformátusok, majd 1727-töl felvidéki tótok érkeztek. Később a tótok elmagyarosodtak, de katolikus vallásukat megtartották. A katolikus templomuk 1863-ban épült.


A fotókat Biki Endre Gábornak köszönöm:

Régi levelezőm és blogsegítőm  "Debi" - igencsak fájlalta a stációk állapotát, és nagy igyekezettel, legalább "virtuálisan", megpróbálta helyrehozni, kicsit megszépíteni a képeket. Az alábbiak tehát sajnos nem a valós állapotot tükrözik, de hogy milyenek lehetnének a stációk - azért ezeket is megmutatom. Ezúton is köszönve a "szépítő" munkálatokat.


Csávoly kálvária H

Képek hiányoznak  (Fülöp Katalintól kaptam ígéretet, hogy elkészíti a képeket. Előre is köszönöm és várom.)Csávoly történetét 1198-ig lehet visszavezetni. A törökdúlás után a falu többször is elpusztult, majd újjáépült. Mai alakja 1734-ben alakult ki, az első templom 1740-ben épült. Az 1700-as években német telepesek érkeztek ide, 1800-ban épült az első temetői kápolna, 1874-ben pedig a „Vodica˝ néven ismert búcsújáróhelyi kápolna.
A kálváriát az 1930-as években, a település német származású lakosai építtették, egy család egy stáció költségét vállalta. A temető és ezzel együtt a kálváriák is később önkormányzati tulajdonba kerültek. 
A  II. világháború után több német származású családot kitelepítettek Németországba. A helyükre csehszlovákiai otthonaikból elüldözött magyarokat költöztettek.
Az évtizedek során megrongálódott, elhanyagolt  kálváriát a kétezres években felújították. A 2016-os temető-rendezés során a kálvária stációkat is felújították, mindkét oldalon előnevelt juhar facsemetéket ültettek.


http://users.atw.hu/csavolyplebania/


2019. november 24., vasárnap

Hatvan kálvária


A fényképeket ezúttal is Pethő Máriának köszönöm !

A hatvani régi, 1935-ben épült kálvária a köztemetőben állt, stációoszlopai és képei azonban idők folyamán tönkrementek, ezek felújítására nem volt sem akarat, sem lehetőség. Ma már csak néhány épen maradt stációoszlop emlékeztet erre a kálváriára.

A XIX. század végén a régi temető véglegesen használaton kívülre került, az ugyancsak régi, 1862-ben készült keresztek azonban még évtizedekig a dombon maradtak és a régi temetőből 1935-ben kerültek csak át mai helyükre. A keresztek Santa Rossa Angelo olasz származású kőfaragó alkotásai.

Ezen keresztek mögötti falon találhatók ma a stációképek, melyek Németh Aurélia szobrásznő alkotásai, 1984-ben készültek. Ezek égetett kerámia képek, eredetileg aranyozott festéssel, ez azonban az idők folyamán meglehetősen lekopott már. A keresztek mögötti térség az elhunyt és itt eltemetett papok nyughelye, emlékmű is egyben. A stációképek melletti falon az itt eltemetett papok névsora olvasható.

 A megmaradt régi stációoszlopok:
 Az új helyszín: Egy fotó a keresztek régi helyszínéről:

https://hatvantortenete.blog.hu/2013/11/10/a_regi_temeto#more5606421