2014. június 11., szerda

Vác kertvárosi kálvária HStáció képek hiányoznak !

A fényképeket „FME”-nek köszönöm !

A Kálvária és a  remetelak története:  http://www.klvk.vac.hu/wiki/index.php/K%C3%A1lv%C3%A1ria

Az 1726-ban épült műemlékegyüttes Kálvária egy természetes domb tetején álló emeletes várszerű kerek épület, földszintjén egy kis kápolnával és a stációkkal.Vác 1600-ban készült látképén a mai Kálvária helyén kisebb erőd látható, amelyet egy 1686-os rézkarc tanúsága szerint nagyobb, tornyos építménnyé bővítettek.
1723-ban Schick János váci kereskedő, a császári hadak élelmiszer-, és felszerelés-szállítója alapítványt tett, a hagyomány szerint, elhunyt felesége emlékére, ezen a helyen Kálvária építésére. Lehet, hogy az egykori erődöt építették át és ennek köszönhető a Kálvária bástyaszerű, robosztus megjelenése. Falait az itt ritkán használt mésztufából emelték. A Schick család szolgálataiért nemes lovagi címet kapott az uralkodótól, VI. Károlytól. Címerüket, amely pelikánt, csillagokat és kalászokat ábrázol, a Kálvária lépcsőinek elágazásánál, a IX. stáció fölött láthatjuk.
A Kálvária első felújítása Tanács János kanonok-plébános kezdeményezésére 1870-ben, a második 1934-ben, a harmadik az 1990-es évek végén történt.

A környék kálváriái közül a váci a legrégebbi. Ezt a mintát követték az egykori budapest-józsefvárosi kálvária építői 1747-49-ben. Hasonló a 18. sz. második felében épült gödöllői és szentendrei kálvária is.
A váci kálvária-együttes tartalmazza a kálváriák valamennyi hagyományos elemét: gyülekezőkápolna, Szent Sír kápolna, Szent Lépcső, stációk, kálvária-jelenet és remetelak.
A Szent Sír kápolna a kálvária földszintjének belsejében van. Bejáratát régen rácsos vaskapu zárta le. Az oltár fölött a keresztrefeszített Jézust ábrázoló olajfestmény volt, kétoldalt pedig falra festett katonaképek.
A Szent Lépcső a kálváriák különleges része. Mintája a római Scala Santa, amelynek a 28 márvány lépcsőfokát a hagyomány szerint Szent Ilona császárnő hozatta át Jeruzsálemből Rómába. A váci kálvárián a 28 lépcsőfokot 7+7+7+6+1 megosztásban alakították ki, a 28. a tetőn álló keresztek előtt van.
Az 1934-es felújításkor 14 vörös műkő stáció került az épületre. Ezeket 1992-ben súlyosan megrongálták. Az 1. és 2. stáció a Szent Sír kápolna bejáratában, a 3.-tól a 8.-ig körben az épület földszintjének külső falában, a 9.-11. a szent lépcső melletti falban látható. A 12. eseményt, Jézus halálát, a tetőn álló szoborcsoport jeleníti meg. Levételét és sírba tételét a 13. és 14. stáció mutatja be az épület hátsó, levezető lépcsői mellett.

A tetőn kialakított kálváriajelenet eredetileg fából készült, 1738-ban cserélték ki kőszobrokkal. A Krisztus balján álló kereszten a gonosz latort, Gestast ábrázolták, aki nyelvet ölt rá és jobb kezével fityiszt mutat. Krisztus jobb oldalán a bűnbánó lator, Dimas, felnéz a Megváltóra. A keresztek között álló szoboralakok: Jézus anyja, Mária, János, a kedves tanítvány édesanyjával, Mária Szaloméval, és a bűnbánó Mária Magdolna.
A szobrok alkotóját nem ismerjük, de valószínű, hogy nem egy művész munkái, mert a mellékalakok nagyobb művészi értéket mutatnak, mint a kereszten függők.
A remetealak világi elemként csatlakozik a kálváriához. Az itteni épület parasztház szerkezetű volt, középen konyhával, két oldalt egy-egy szobával. Fa harangtorony állott mellette.
Az emeleten is stációk vannak, míg a tetőn a keresztre feszített Jézus teljes nagyságú alakja a két lator keresztje között. Lábánál Szűz Mária és Mária Magdolna életnagyságú szobrai.
(Tudom, hogy kissé "vegyes" az anyag, de egyelőre több, jobb képem nincs.) 

 

  
 


        

 


Az alábbi két fotót Rizmajer Évának köszönöm:
Régi kép: https://hu-hu.facebook.com/vac.tragorignacmuzeumVác kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése