2018. június 12., kedd

Bácsbokod kálvária


Az ismertetőt és a képeket Pethő Máriának köszönöm !


Bácsbokod Bácsalmástól nyugatra, Mátéházától délre található a régi Bököd falu utódja.
1448-ban és 1467-ben a Zsámboki család birtoka, majd 1469-ben testvérré fogadás és egyúttal királyi adomány alapján a Lekcsei Sulyok családé lett. A mohácsi vészkor a lakosság elpusztult, egy részük a hagyomány szerint Gömörbe vándorolt. Helyükre szerbek telepedtek le, a kik a helység Bököd nevét elferdítették, mert az 1542. évi érseki dézsmajegyzékben Bigittyának íratták.

A török hódoltságot követően lecsökkent a lakos-szám, 1700-ban már elpusztult hely gyanánt említik; teljesen lakatlan azonban nem lehetett, mert 1721-ben katonákat szállásoltak el e pusztán.
Később a gróf Széchenyieké, gróf Héderváry Viczayé, ezután gróf Zichy-Ferraris Bódogé volt e falu a bajai uradalommal együtt egy ideig, míg végre megváltás útján 1862-ben a község birtokába került.

Az egyházközség első nagy vállalkozására Kuts János plébánossága alatt került sor.  1895-ban három hónap alatt Vidákovits Anna és Schweibert Tamás adományából sikerült a hívek és község összefogásával felépíteni kőből és téglából az új kálváriát és a Szent Anna tiszteletére szentelt  temetőkápolnát. A kálvária fakereszteket még 1825-ben Haasz József, Horváth György és Pintér József alapította.  Helyükre 1896-ban  Schafer Mátyás, özv.  Égi Katalin és Albert Vendel felállított három kőkeresztet. Ez olvasható a középső kőkereszten is. A fa kálváriakereszteket a falu még sokáig őrizte.

A kálváriadombot társadalmi munkában hozták létre. A kápolnához vezető út mellett 55-55 db gesztenyefát ültettek 1929-ben, az elesett hősök emlékére.
Indítószobor:  Jézus a getszemáni kertben az angyallal. Felső-Bácskában szinte mindenütt  felállították. Téglából épült stációk, a  stációk készítője a felújítás során: Radvánszky   Tibor,  dátum:  1999-2000. 
Támogatók:  a  stációfülkén kívüli tábla az építtető, belül a rács mögé helyezve aranytáblára írva az új támogatók olvashatók A stáció oszlopok a védett gesztenyefasor mögött vannak felállítva, amely a Golgotához és a kápolnához vezet.
Adatok innen:
Régikép:


Az alábbi képek innen:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése