2019. április 11., csütörtök

Nagybátony kálvária


Az ismertetőt és a fényképeket Pethő Máriának köszönöm !


Előre bocsátom, hogy kissé eltér a szokványos kálvária ismertetőktől ez az anyag, de számomra megdöbbentő volt, hogy ez a kis település hányszor volt képes, hányszor kényszerült lerombolt, leégett templomát újraépíteni. Nem  hinném, hogy ilyen múltja sok falusi templomnak van az országban.

A szent György  plébánia központja eredetileg a középkorban még népes Lengyend, nógrádi várföld volt. Utóbbinak Szt. Györgyről nevezett templomát 1332-ben említik. A török hódoltság korában Lengyend  pusztává lett, templomából csak romok maradtak, a plébánia székhelye a XVII. sz. végére már Nagybátony.

Nagybátony régi temploma 1688-ban még állott, 1699-ben már romos. Az 1720-as évek közepén az itteni anyaegyházban, melyhez Maconka még filiaként tartozott, a kőből épült templom és plébánia igen szegényes viszonyok között tengődött. 1735-ben a hívek új templomot emeltek részben a felsőlengyendi pusztatemplom romjának köveiből, valószínüleg a középkori templom felhasználásával.

Az 1746. évi egyházlátogatás jegyzőkönyve arról tudósít, hogy a bátonyi templom 1744-ben a berendezéssel együtt leégett, csak a szentély maradt oly állapotban, hogy legalább misézni lehetett benne, de a boltozat megrepedt, nem volt se tető, se mennyezet, ideiglenesen náddal fedték be. A tűzeset során a hívek is súlyos károkat szenvedtek, nem volt erejük a templom újjáépítésére, a földesurak pedig – Gyürky György és a pásztói ciszterciták – nem mutattak erre hajlandóságot.

Az 1815. majd 1816. évi tűzvész csak paplakban okozott károkat. Súlyosabb volt az 1836 aug. 6.-i tűzesetből eredő károsodás: ekkor leégett az egész falu; a lakosság már azt fontolgatta, hogy áttelepszik más helyre, mert a szűk völgyben szorosan egymás mellé zsúfolt szalmafedeles házakat örökösen tűzveszély fenyegeti. Ezúttal leégett a templomtető a fa tornyocskával, és a különálló fa harangláb. Az égő mennyezet lezuhanva felgyújtotta a belső berendezést, a főoltárt, a két mellékoltárt, a padokat, orgonát stb.-t. Csak a szentélyboltozat, meg a puszta falak maradtak meg, erősen megrepedezett állapotban.

1837-ben Miksch Ferenc losonci építőmester a régi falakat felhasználva, Streimmelwőger Mihály egri építész tervei szerint helyreállította, felújította a templomot, melyet 1838 novemberében áldottak meg. Az 1882 jún. 17.-én kitört újabb tűzben 53 házzal együtt a templom, paplak, iskola tetőzete is leégett. A helyreállítást Staud János egri építész hajtotta végre.
Az átépített barokk templom műemlék jellegű. Szilágyi János freskóival, Apor Vilmos, Miszlényi Zoltán, Padre Pio és Szt. Fausztina ereklyéivel rendelkezik.

A templomot és a kaput 2014-ben újították fel. Sajnos nem került sor a stációk rendbe hozására. A 14 egyforma kereszt egyszerű fából ácsolt, fehér kereszttel a közepén. Kezdetén egy Mária a kis Jézussal szobor. Közben is látható egymástól távolabb, egy kis Jézus szíve és egy angyal szobor. Golgota és szentsír nincs. Helyette a kálváriát egy kékre festett fénykereszt mutatja.  A templom végében egy nagyon szép pléhkrisztus áll, hasonló a temető elején találhatóhoz.
           Fenti két kép innen:  
 

    


A fénykereszt

Kereszt a temetőbenNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése