2020. június 23., kedd

Erdőtelek kálvária


A képeket Pethő Máriának köszönöm !

Erdőtelek első írásos említése 1215-ből származik (Erdev). A török hódoltság idején elnéptelenedett. A törökök kiűzése után a falu részben kisnemeseké, részben 1691-től Butler Jánosé, az egri vár parancsnokáé lett. 1845-ben a Butler-birtok Kovács József orvos tulajdonába került, aki a kastély parkjában arborétumot hozott létre.

Templomának patrónusa 1332-ben Szent István király volt. 1723 körül már önálló plébánia volt az egri püspökség, a felső-hevesi kerületben Tarnabod és Hanyi leányegyházzal. Ekkor már Szent Kereszt felmagasztalására volt szentelve temploma.

A templomkertben kőkereszt áll,  1786-ban került helyére,  a homokkőből készült kálváriastációk a templom körüli kertben állnak, 1890 körül készültek, - meg is látszik rajtuk a koruk. Mindegyiket más és más család állíttatta. A fényképek tanúsága szerint - nem túl régen - a kálvária stációit egy egy márványtáblával is megnevezték.


Valószínüleg a stációsor Butler Lajos kezdeményezésére született. Sajnos, homokkőből épültek, ezért eléggé rossz állapotban vannak, porladnak. A támogatók neve mindegyik állomáson olvasható volt. De mivel új feliratokat kaptak, ezekre nem figyeltek. Csak pár támogató neve olvasható.  A Golgota alatt csak Magdaléna szomorkodik: ez az un. Magdolna-kereszt. Ritkaságszámba megy egész Közép-Európában. Sajnos, ennek állapota sem  problémamentes. A templom  kertjében, lépcsős, alépítményen, alul ívesen kihasasodó feliratos talapzat áll, rajta sziklahalmon kőkereszt korpusszal. A kereszt lábánál Mária Magdolna térdelő alakja. Műemlék jellegű. A szentsír bent található a templomban az egyik mellékoltár  alatt. A stációk felújítását jövő évre tervezik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése