2015. augusztus 1., szombat

Makó kálvária H.Hiányoznak: képek


Pető Mária megkereste a makói plébániát, ahonnan az alábbi választ kapta. Közreadom a levelet, hátha valaki ide téved, s e levél alapján tudja, hogy ha arra jár, kit kell keresnie.
Mindenkinek köszönöm a segítségét !

Tisztelt Pethő Mária Anna!
Köszönjük szépen a megkeresését.
Tézsla Pista bácsinál vannak a kápolna kulcsai. Megadom a telefonszámát (62/ 212-279).  Ő, a makói Kálvária kápolna közelében lakik, a Kálvária utcában. Az alkalmas időpontot vele kellene egyeztetni.
Munkájára Isten áldását kérve, tisztelettel: Pálfai Zoltán plébános
Az ismertető-szöveg és képek netről-kikeresését Dénes Ildikónak köszönöm.

„Jankovich Pál prépost építtette 1734-ben, Boldogságos Szűz Mária hét fájdalmának tiszteletére szentelték föl. A kápolna népies barokk stílusban épült. 1797-ben restaurálták, ekkor épülhetett a szentély alatti kripta, amelynek fala nincs folyamatosan bekötve a kápolna hajójához, és eltérő anyagú téglából is készült. Az épület előtt futó Kálvária utca 1815-ben jött létre, a kápolna körüli kerítés is ekkor készült. Az 1821-es árvíz idején a lakosok a dombra menekültek. 1824-ben a hívek adományából és egyházi támogatásból felújították az épületet. 1844-ben új kerítést építettek, amelynek tégla falazata lefelé szélesedő; a kerítés pillérközeit farostély töltötte ki, és zárható kapuja is farostélyból állt. 1852-ben újabb felújításra került sor. A hét évvel később keletkezett egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a kápolna előtt álló - Jézus és a két lator bádogalakjával ellátott - három fakereszt állapotát már csak közepesnek írja le. 1869-ben készültek el a mai kőkeresztek.....

…1988–89-ben a belvárosi egyházközség – az Országos Műemléki Felügyelőség anyagi támogatásával – renoválta az épület külsejét: a falakat újravakolták…A renoválási munka részeként 1989 tavaszán megtörtént a kápolna műemléki és régészeti föltárása. Ekkor bizonyítást nyert, hogy a kripta fala a kápolna hajójához nincs folyamatosan bekötve, a tégla anyaga is eltérő, tehát nem egyidős a kápolnával, hanem 1797-ben utólagosan épült….”
A mai kőkereszteket Isten dicsőségére építette Börcsög Ferenc és hitvese Varga Ágnes. 1869. A középső kereszt 115 cm magas négyzetes hasáb alapzaton áll; a kereszt 260, az öntöttvas korpusz 93 cm nagyságú. A klasszicista timpanonnal ellátott stációkat 1880-ban az alábbi személyek áldozatkészségéből állították: 1. Kun László, 2. Kiss Mihály, 3. Tézsla István, 4. Török Antal, 5. Bagaméri István, 6. Tamás János, 7. Csepregi Erzsébet, 8. Kiss József, 9. Tézsla Terézia, 11. Nacsa László, 12. Fodor Pál, 13. Juhász István, 14. Gyűjtésből. 
Blogom egy másik segítője "FME" is járt Makón - sajnos minden zárva, ő sem tudott fényképeket készíteni, ill. csak az alábbiakat, melyet ezúton is köszönök: 

Képek innen:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése