2013. február 28., csütörtök

Magyarpolány kálvária


1846-os egyházlátogatás szerint a kálvária stációit a magyarpolányi közösség, a hármaskeresztet, majd a helyére került kőkeresztet az uraság, a ciszter rend építette és tartotta fenn. A kálvária fenntartásának költségeit jelentős ingatlan és pénzbeli vagyon is biztosította. Az uraság 4000 négyszögöl földet biztosított a kálvária javára, melyet helybelieknek adtak bérbe, s annak bérösszege is az alapítványt gyarapította. A kápolnát és a stációkat a szobrokkal együtt 1855-ben, 1975-ben, majd 2001–2002-ben restaurálták.Aggházy  Mária 1780-ra datálja a kálvária építését. A kálváriáról az első részletes leírást Zichy Domonkos 1846. évi egyházlátogatásából ismerjük. Ekkor már megépült a hat kápolnaszerű stáció, amelyben vasrács mögött fa szobrok jelenítették meg a fájdalmas Rózsafüzér öt titkát. A templom mellett a hegy tövében a Fájdalmas Szűznek bádogból készült képét helyezték el (amely a mai Piéta szobor helyén lehetett). A Kálvária hegy tetején három kereszt állt, mely Krisztust és a két latort ábrázolta. Helyükre 1884-ben a ciszter apát kő keresztet állított. A keresztút feljáratánál ma is álló két kőszobrot az úgynevezett „amerikai keresztet” és a Fájdalmas Szűz szobrát 1901-ben adományokból állították. A hegy tetején álló kápolna építését 1908-ban kezdték el és 1910. július 9-én szentelte fel dr. Szentes Anzelm zirci perjel.
  
A keresztúti állomások fa szobrait a hagyomány szerint a sváb Listner testvérek készítették. Az 1901-ben felállított „amerikai keresztet” Hort Sándor keszthelyi kőfaragó faragta. Az 1910-ben felavatott kápolna mesteremberei a következők voltak: a kőműves munkákat Wéber zirci kőműves mester vezetésével Nesztinger János és Volf János, a bádogos munkákat Holly Antal szintén zirci iparos végezte. A kápolna oltárát Schmidt József budapesti oltárépítő, üvegfestményeit Palka József budapesti üvegfestő készítette.


Az alábbi  fényképeket Horváth Anikónak köszönöm !

  
A Fájdalma Szűz kálváriája és a fakereszt a kálvária hegyen

Felirata: ÁLDOTT LÉGY SZENTHÁROMSÁG  E szobrot a teljes Szent Háromság egy Isten tiszteletére és dicsőségére emelteté Özv. Németh Józsefné szül Korbél Mária 1890. Anyaga mészkő, készítője ismeretlen. Kovácsoltvas kerítés veszi körül. 

A fájdalmas Szűzanya szobra a Kálvária följáratánál. Felirata: A fájdalmas Szűz Anya tiszteletére állíttatták Czimmermann József és neje Veibl Ágnes 1901. Anyaga homokkő, készítője ismeretlen. 1996-ban Takács Viktória szobrász restaurálta. Előtte kovácsoltvas rács található. Eredetileg egy lámpa is volt a szobor előtt szintén kovácsoltvasból. Az 1846-os Egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint régebben is volt „a templom mellett a fájdalmas Szűznek lemezből készült képe”
Forrás: http://lorinte.org/pdf/keresztek.pdf

 


A Kálvária feljáratnál az Amerikába kivándorolt 107 hívő adományából1901-benelkészült "amerikai keresztet" találjuk, Polatsek Máté keszthelyi kőfaragómester alkotását. Felirata: Dieses Kreuz wurde zur Ehre des Erlısers von Polanyer Glaubigendie sich in Amerika befinden gewidmet im Jahre 1901. Ruisch János, Katharina Ruischmit familie Vagner Péter,Vagner…..(Körbekerítve egy méter magas kovácsolt vaskerítéssel.

  

A Kálvária hegy tetején három kereszt állt, mely Krisztust és a két latort ábrázolta. Helyükre 1884-ben a ciszter apát kőkeresztet állított. A kápolna előtti fakereszt 1930- ból való. (Korábban itt állt az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből ismert három fakereszt.) 


  Kilátás a Kálvária hegy alatti Szent László templomra


Az alábbi fotókat "Fotoport"-nak köszönöm, továbbiak láthatók itt: http://fotoport.hu/hng/veszprem/magyarpolany-kalvariakapolna-keresztut.htm


Az alábbi kiegészítést Dénes Ildikótól kaptam - köszönöm:

Magyarpolányi kálvária-hegy és kápolna http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egyhazi-muzeumok.html
„Magyarpolány kálváriájához Ajka felől juthatunk el, a 8-as főútról Bakonygyepesnél letérve. A dombtetőre 153 lépcsőfokon keresztül jutunk el. Felérve szembe találjuk magunkat a neogót „koronás” kálvária-kápolnával, amely a XX. sz. elején épült a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Az öt stációs, késő barokk stílusú kálvária ekkor már majdnem másfél évszázada állt. Nem mindennapi látványt nyújtanak a stációk közel életnagyságú festett faszobrai, amelyek a Fájdalmas Rózsafüzér öt titkát ábrázolják.”
Fájdalmas rózsafüzér részletének jelenetei
1. aki érettünk vérrel verejtékezett
2. akit érettünk megostoroztak
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

Ezután távolabb ment tőlük, mintegy ötvenlépésnyire. Letérdelt, és így imádkozott: 42 „Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinom![a] De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!” 43 Ekkor egy angyal jelent meg a Mennyből, és megerősítette Jézust, 44 aki a halálos küzdelemben még erőteljesebben imádkozott. Verejtéke úgy hullott a földre, mintha vércseppek lettek volna
Lk 22,39-46 +térdre esvén, imádkozott, mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelent meg neki mennyből, erősítve őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak” http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=1529

Magyarpolányon van még egy egészen egyszerű, képek nélküli keresztút is. Itt megtekinthető:

Egy régi fotó  a Facebook-ról: Magyarország régi képeken

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése