2014. május 22., csütörtök

Kistelek kálvária

A Kisteleki temetőrészben lévő Kocsó Kápolnát Kocsó József kereskedő és neje, Gémes Teréz építette 1899-ben a község által ingyen átengedett telken. A kápolna elé ugyanekkor lakossági felajánlásokból elkészültek a kálvária stációi is. A következő alapító okirattal adták át a városnak a kápolnát (részlet):
'Alulírott kisteleki rk. vallású lakosok: Kocsó József és neje, Gémes Teréz kötelezzük magunkat, hogy a kisteleki temetőben általunk felépített kálvária kápolnát, a község hívei által emelt tizennégy szentkeresztúti állomással (stációval) együtt, szóval az egész kálvária területét, míg élünk, jó karban fogjuk tartani, hiányait, szükségeit, és csorbulásait a mindenkori kisteleki plébános úr útmutatásai és intézkedései szerint, saját költségünkön megcsináltatjuk, s a mai nap Várossy Gyula kisteleki plébános úr kezeibe leteszünk 200, azaz Kétszáz o. és m. értékű forintokat a végből, hogy a helybeli plébániai hivatal által kezeltetve takaréktárba téve és tőkésítve: holtunk után a kálvária jókarban tartására fordítassék, de csak annak kamata, míg a tőkéhez csak püspöki engedéllyel szabadjon nyúlni.
Mint buzgó katolikus hívek, kérjük a mindenkori kisteleki plébános urakat, hogy a kálváriát vegyék gondjaikba, s ott, érettünk az ez év folyamán teendő két alapítvány szerint, éven át két alapítványi szent misét szolgáljanak.
Isten és annak minden szentjei úgy segéljenek, ahogy ígéretünket teljesítjük!
Kistelek, 1899 év június havának 14-én'
Ugyancsak a Kocsó házaspár állítatta 1913-ban a kápolna előtt álló keresztet az 'Úr dicséretére és a hívők lelki örömére'.

A kápolnát és a kálváriát a II. világháború előtt és közvetlenül utána még gondozták, de az 1970-es évektől szinte teljesen elfelejtődött. A kápolna épülete megszűnt ravatalozóként működni, innentől kezdve a teljes enyészet uralkodott el rajta. A környezetét benőtte a gaz, a kápolnát hajléktalanok lakták fosztották ki, a stációk romossá váltak.

A változást az új évezred hozta meg. Kistelek Város Önkormányzata 1999-es előzetes megbeszélések alapján 2000. április 19-én megtartott képviselőtestületi ülésen határozatot hozott az ún. kisteleki régi temető felszámolásáról. A határozat alapján az Önkormányzat az Árpád utca páratlan bal oldalán lévő régi temetőrészt kegyeleti parkká kívánta átalakítani, továbbá szólt arról, hogy a testület javasolja a kápolna és az előtte lévő kálvária stációinak műemlékké nyilvánítását, azaz helyi védelem alá helyezését. A munkálatok 2000. áprilisában kezdődtek meg, a régi temetőrész felszámolásával, majd a 2001-ben folytatódtak a rekonstrukciókkal, majd nyáron díszes ünnepség keretében felszentelték, felavatták az őt megillető állapotába került építmény.
A kálvária stációk képeit Czakó János és Szombathelyi Árpád festette.

A stációképeket Tasi Zsolt küldte, köszönet érte !
Ezeket a fotókat  szép nevű "erdei deréce" blogolvasómnak köszönöm !


                              A temető felszámolása utáni képek: 
Régi kép a  https://mandadb.hu oldalról1918-ból
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése