2016. március 20., vasárnap

Szabás kálvária

Érdekes és eddig nem tapasztalt esemény történt Szabáson. 2015-ben állítottak kálváriát a templom mellett, az oszlopokba a "hagyományos" keresztúti képek kerültek akkor. Időközben azonban - még ki nem derített okból - változás történt, a kálvária hagyományos képeit lecserélték  az "Öröm útja" képeire. 

Ez volt a 2015-ös hír a kálvária átadásáról: 

http://www.somogytv.hu/cikkek/108398 2015.05.29. :

"Keresztutat szenteltek Szabáson. A helyiek régi álma valósult meg ezzel. A kezdeményezés az egész települést összekovácsolta, egyesületek, civil szervezetek és az önkormányzat közösen munkálkodtak a kálvária kialakításában. A kis ösvény mindkét oldalán a 15 stáció mutatja be Jézus szenvedéstörténetét attól a pillanattól, hogy halálra ítélik és vállára veszi a keresztet, egészen feltámadásáig. A kálvária szentelésén Barsi Balázs, ferences rendi szerzetes szólt a hívekhez.
A keresztút a helyiek régi álma volt, megvalósításában magánszemélyek, civil szervezetek egyaránt dolgoztak. A keresztút felszentelésén Szabás apraja-nagyja részt vett és közösen imádkoztak a stációknál."

Ehelyett kerültek fel most az új képek.

A képek történeti/történelmi oka a következő:
1988 nyarán Sabino Palumbieri szalézi atya, aki a római Pápai Szalézi Egyetem filozófiai antropológia professzora volt, javasolta egy sor új állomás létrehozását, amelyek a feltámadás utáni eseményeket követik egészen a Szentlélek kiáradásáig.

A hagyományos keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, amelyben a hívők – egyedül, vagy közösségben – felidézik Jézus keresztútjának történéseit. A keresztút ott végződik, hogy Jézust a sírba teszik. A húsvéti misztérium fényében azonban ez hiányosnak tűnik, ezért néhol, mint tizenötödik állomást, hozzáadják Jézus feltámadását is.

Az ötletet a Via Lucis ábrázolásáról egy ősi felirat ihlette, amelyet a San Callisto katakombák falán találtak. A felirat Szent Pálnak a Korintusiaknak írt első leveléből származik, válaszul a jelentésre, hogy a közösség egyes tagjai tagadják a feltámadást: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.”(1Kor 15,3-8)

Palumbieri atya ebből a feliratból kiindulva, más evangéliumi események társításával összeállított 14 újabb állomást az alábbiak szerint:

– Jézus feltámad a halottak közül
– Az asszonyok megtalálják az üres sírt
– A feltámadott megjelenik Mária Magdolnának
– Mária Magdolna elviszi a feltámadás hírét az apostoloknak
– A feltámadott megjelenik az emmauszi úton
– A kenyértörésben felismerik a feltámadt Jézust
– Az Úr megjelenik a tanítványoknak Jeruzsálemben
– A feltámadott a megbocsátás erejét adja a tanítványoknak
– A feltámadott megerősíti Tamás hitét
– Az Úr azt mondja Péternek: „Legeltesd juhaimat”
– A feltámadott Úr elküldi a tanítványokat a világ minden részére
– Mennybemenetel
– Pünkösd előtti várakozás Máriával
– A Szentlélek kiáradása

Akit érdekel a történet, további részletei itt olvashatók:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-via-lucis-szalezi-tortenete

Jelenlegi (2021.augusztus) helyzet:Ezek voltak a régi képek: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése