2015. július 6., hétfő

Kóspallag kálváriaHálás köszönetem Temesvári Károly, Benedek atyának, a segítségért, hogy megszerezte a kálvária történetének ismertetőjét !

Köszönöm Draxler József – alább olvasható - értékes, részletes –ismertetőjét.


Kóspallagi  Kálvária rövid  történeti áttekintése

A  Kóspallagi kálvária történetére  vonatkozó  írásos, kőbe vésett  feljegyzés    1922- re   nyúlik vissza. A  XIII. Leo pápa az ezredfordulón a  20-dik század királyának hirdette a megváltót, melynek emlékezetére szerte  a világon kereszteket, szobrokat állítottak a  magaslatokon . Ebben az  időben   Tuzsik Mihály helyi lakós,    módú földműves  fia ,   apja halála után, saját  költségén a  templomtól északra  található  hegy tetején   ( ma  Kálvária hegyen)  három  kőkeresztet   állítatott. 
A   kőkereszt  anyagát  lovas szekéren  szállították, az  akkor még  működő  valamelyik környékbeli kőbányából.  A  kőtömbökből  Vaskor  János   fiatal    kőfaragó a  helyszínen kifaragta a keresztek virágmintás elemeit, melyet  a  felállítás során fémcsapos megoldással  egymáshoz  rögzítettek.  A  félig  kifaragott, igen  nehéz   alsó  kőtömböt a  kiásott  sziklás gödörben    kiékelték , majd  földel    bedöngölték.  A  talajból  kiemelkedő kifaragott oszlopra  szerelték fel a keresztek további elemeit.  A  középső  kereszt  homokkőbe   véset felirata, az idők során megkopott, nehezen volt olvasható, ezért 2017- ben közös  összefogással a  felirat  megőrzése érdekében egy  márványlap    került  elhelyezésre az   eredeti szöveggel: 
SZENTHÁROMSÁG
TISZTELET URUNK
NEVÉN. SZ. ANYA
ÉS ÖSSZES SZENT
ESEDEZNEK.
TUZSIK  MIHÁLY       
A hosszú évek  alatt    a  keresztre feszített Jézus teste( korpus) is  megkopott, mely  szintén 2017-ben teljes felújításra került.  Az elmúlt  évtizedek nagypénteki keresztút járásainak  emlékeit, a  helyszín  ma is őrzi . Ma       még láthatók a  fára  szegelt  első  fakeresztek, majd  a korábbi időszak emlékeit őrző      faképkeretek,   a  képes  stáció oszlopok,   melyek már a mai  formájukban  felújítva    új stáció képekkel kiegészítve láthatók .   
A kőkeresztek alatt  1968-ban  megépített kőbarlang, a    helyi kőműves mesterek(  Marosi  József, Klein József, Klein János) munkáját dicséri. A    kőbarlang     Pálvölgyi József   plébános eredeti ötlete, terve alapján készült.  Itt   helyezték   el a korábbi időkben a templomban tárolt Tuzsik  Mihály által az egyháznak adományozott pietát .

Az  adományozó,és építtető helyi születésű Tuzsik Mihály, élete, és halála tele van rejtélyekkel. A  helyi értékek megteremtése mellett, rengeteget zarándokolt. Az   idősek   elbeszélése  szerint a gyalog tette meg az utat Szentföldre. A Budapesti ferencesekkel szoros kapcsolatot ápolt. Anyagiakkal támogatta a szentföldi kegytemplom magyarországi felépítésének megvalósítását az 1930-as évek második felében. Zarándok útjairól vissza-vissza térve, csak rövid ideig tartózkodott a szülői házban, vagy keresztszüleinél. Utolsó  keresztútjáról már nem tért vissza  szülőfalujába. A kálváriára  vezető út  elején,  jobb oldalon található a Krisztus Király    kápolna, benne a Krisztus Király Szíve szoborral, mely vélhetően a keresztekkel egy időben  épült. A kápolnától, tovább haladva kicsit feljebb, bal oldalon  beton talpazaton, és oszlopon a Szűz  Mária     szobor látható , melyet   az 1960- 70-es évek között  Klein Gyula kőműves készített el. Ezek az alkotások , építmények az itt élő emberek szorgalmát, közös  munkáját dicsérik .  Az  országos  kéktúra eredeti útvonalát  módosították, ma  a  Kálvári  hegyen keresztül vezet az út , ahonnan  csodálatos kilátás nyílik    településünkre, a Visegrádi várra, a Nagyvillámi sípályára , a Törökmezői turistaházra és  a települést körbe ölelő hegyekre.  

2018. február 25.                                                                            Draxler  József


A képekért köszönet Fotoportnak. A sorozat többi képe itt látható: 


 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése