2012. október 26., péntek

Pécsvárad kálváriaSzent István király alapította itt hazánk második bencés kolostorát a rangos Pécsi Püspökséggel közel egyidőben. Első apátja volt Asztrik, aki a Szent koronát hozta. 1212-ben Várad néven említik, a név kis várat jelent. Pécsvárad (Pechwarad) formában Károly Róbert király említette először 1316-ban.
Dél-dunántúli régióban a pécsváradi vár is speciális helyzetű, hiszen az itt alapított kolostort csak később erődítik várrá, így az egyetlen kolostorvár lesz a térségében.
A település oly nagy jelentőséggel bírt a középkorban, hogy két vásártere és két plébániatemploma volt, melyek közül a Mindenszentek temploma Magyarország egyik első datálható középkori temploma, mely már a kolostor alapításakor állt.
1258-ban az egyházi fennhatóság alól kikerülni igyekvő városiak elérték, hogy saját bírójuk és önkormányzatuk legyen. 1333-ban említik először városként, 1439-től mezővárosként.
A török hódoltság idején az öt baranyai bírósági székhely egyike volt. A török uralom idején hanyatlásnak indult. Lakosai ebben az időben tértek át a kálvinista vallásra. 1689-ben a pécsváradi apát katolikus németeket kezdett telepíteni a városba.
1778-ban Mária Terézia közalapítványi uradalommá tette a várost, a királyi kamara irányította, feladata a budai egyetem fenntartása volt. 1849-ben megalakult a pécsváradi járás, amely 1966-ig állt fenn.

A vár közelében, a barokk stílusú Nagyboldogasszony-templom 1757-1767 között épült impozáns méretekben. E templom előtti dombon található a kálvária. Modern, csempe-mozaikos stációi alkotójáról/kivitelezőjéről, nem sikerül adatokat megtudnom, tervezője Kardos Botond volt, 1976-ban készült.
Az internetes keresőkben azonban több helyen az alábbi adat szerepel: „A Nagyboldogasszony-templomhoz a Vár utca felől vezet az 1850-ben készült, színes mozaikképes kálvária. Krisztus keresztjét - a felirat szerint - "Emelte a tisztes molnár ipar".
Valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy  160 évvel ezelőtt az alább látható stílusban készítettek volna kálvária-képeket, ez talán vagy elírás, vagy az eredetileg épített kálvária időpontja, amely azonban az idők folyamán tönkrement, s a jelenlegi módon került felújításra.
Ott-jártamkor (tavaly) meglehetősen beteg állapotban voltak a stációk, a csempe-lapocskák kezdtek kihullani helyükről. A három  kereszt siralmas állapotban volt, le se fényképeztem. (kár…) A templom és az előtte-mellette álló szobrok  (Nepomuki Szent János, Mária Magdolna, Páduai Szent Antal és Szent Vendel)  felújítása  viszont már befejeződött, nem tudom, a kálvária stációi is be vannak-e tervezve a felújításba ? Rájuk férne. 
A templom előtt  található a kálvária: 

 

Pécsvárad kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

1 megjegyzés: