2013. április 13., szombat

Márianosztra kálvária


„….1756. szeptember 14-dikén jelölte ki és áldotta meg P. Simon József prior a dombtetőn a három kereszt helyét. A domb lábától K-re egy jámbor remete élt a maga építette kunyhóban még 1761-ben is. 1759-re Szluka Gergely és Kopacsek Péter szerzetesek a dombra felállították  a „szenvedő Krisztus képmását a két latorral” továbbá  9  háromszög alapú, képekkel ellátott stációházacskát, amelyekből 7 a halálra gyötört Istenanya lelkének misztériumát, a többi Urunk szenvedésének misztériumát fejezi ki.” A stációsor - eltért a mai 14 stációból állótól  - mellé hársfasort telepítettek a Lajos királyhoz fűződő legenda emlékére…..”
Fenti szöveg szerint feltételezhető, hogy  eredetileg  voltak stációképek – most azonban üresek a kőfülkék. Ezt az információt a plébániahivatal is megerősítette.Dénes Ildikó az alábbiakkal tudta kiegészíteni az ismertetőt, ezúton is köszönöm:

Eredetileg 16 stáció volt:
a domb hajlatában, a három kereszthez  vivő út  jobb oldalán letűztek kilenc oszlopot a Megváltó szenvedéseinek emlékére, bal oldalon pedig hetet, ezek  a Hétfájdalmú Szűz lelkének misztériumát ábrázolták. Gévay Jakab plébános a három kőkereszt alá saját költségére  három kőből faragott szobrot készíttetett - vélhetően - Rizzardival. A megkapó szoborcsoport: a Fájdalmas Szűzanya, Szent János apostol és a térdelő Mária Magdolna szobrait 1773. augusztus 11-dikén állították a helyére, s még ugyanabban a hónapban megtörtént a megfestésük.
15. „állomás”: A pálos rend újraszerveződésének kora   1989-ben, a pálosok visszatérte után nyerte vissza a kálvária ismét a régi fényét. A tizenhat kálváriai stációból mindösszesen azonban kilenc maradt meg addigra. P. Borsos József márianosztrai perjel  a kor vallásos áhítatának megfelelően 14 stációra bővítette a hozzávetőlegesen száz éves hársfákkal szegélyezett páratlan szépségű keresztutat.
Infók innen:

"bolyak" fotói: 


Az alábbi képeket Tasi Zsoltnak köszönöm:

Márianosztra kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése