2013. október 24., csütörtök

Budapest Máriaremete kálvária


A fényképeket „bolyak”-nak köszönöm ezúttal is !

„Máriaremete (Budapest) - A 18. században a mai Svájc területéről, egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedett le Pesthidegkúton. Még hazájában nagy tisztelője volt a híres einsiedelni Máriának, amelynek másolatát magával hozta. Úgy érezte, hogy boldog házasságát egy Linzenpold György nevű, jómódú emberrel a Boldogságos Szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette. Az erdőt járó emberek és a pásztorok sokat ájtatoskodtak előtte. A századforduló tájékán egy budai polgárasszony a kép előtt ájtatoskodva visszanyerte szeme világát. Ennek hírére a 19. század első felében indult meg a búcsújárás. A falu földesura, Terstyánszky Ignác előbb egy fa, majd később egy kőkápolnát építtetett azon a helyen. Ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándoklatokról, a Remete Mária kegyszobrához.”

A híres zarándokhelyről itt nagyon jó leírás olvasható:

Szervita templomok közelében szokott ilyen lenni „szerviták, serviták, Szűz Mária Szolgái (lat. Ordo Servorum Mariae, OSM, Servi Mariae, SM): klerikus férfi szerzetesrend.” (http://lexikon.katolikus.hu/S/szervit%C3%A1k.html )Értékes kiegészítést kaptam Dénes Ildikótól, köszönöm neki ezúton is:

A máriaremetei templom szervita (Szűz Mária tiszteletének terjesztése) templom, azért van a templom mellett a „Mária hétfájdalma” 7 stáció:
Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pietà), sírbatétel.

Szervita rend: http://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=92  Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái  Servi Mariae; OSM
A közösség hivatása: Szűz Mária tiszteletének terjesztése, - szentélyeinek gondozása, - a harmadik világban a missziók ügyének ápolása, lelkigyakorlatok vezetése, (kontemplatív,) lelkipásztorkodás.
A Szervita (Mária szolgái) rendet hét firenzei nemes ifjú szervezte meg 1233 augusztus 15-én, mint az ott működő Mária Társulat tagjai. 1240-ben közösen elvonultak Firenze melletti Szenárió hegyre, ahol közösségben élve megalapították a Rendet. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a Rend megalapítását. Magyarországi megtelepedés 1697. Aktivitás 1950 előtt: lelkipásztorkodás, kegyhelyek gondozása, ifjúság nevelése, lelkigyakorlatok vezetése. Jelenleg 3 nyugdíjas tagja van, 2 aktív pap, 3 növendék.
Mária hét fájdalma: Mária életének 7 eseménye, a késő középkor Mária-tiszteletének témája: Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pietà), sírbatétel.

Állítólag van olyan kálvária is, hogy: Mária hét öröme 
Mária hét öröme: a Boldogságos Szűz Mária életének 7 eseménye, a késő középkor Mária-tiszteletének témája. - A 13. sz: a szerviták terjesztették el ünnepét (aug. 27.). A hetes szám a 15. sz: állandósult (hét). - A 7 öröm: angyali üdvözlet, vizitáció, Krisztus születése, Háromkirályok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása, Mária megkoronázása. - Ikgr. A 15. sz-tól ábrázolták, olykor Mária hét fájdalma párjaként.
Ilyenről nincs tudomásom. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése