2014. március 29., szombat

Értény kálvária


A település környéke Szent István államszervezése idején besenyők szállásterülete volt. 1543-ban a Héderváryak birtokolták. A falu a török hódoltság idején elpusztult. Magyar telepesek népesítették be a XVIII. szá­zadban. A község teljes lakossága ró­mai katolikus vallású. A Szent Márton toursi püspök tiszte­letére szentelt barokk templom 1749­- ben épült, mellékoltárai és szószéke eredeti állapotban vannak. Főoltárképe Szent Mártont püspö­ki ornátusban ábrázolja, a háttérben az Amiens-i köpenymegosztó jelenet látható.

A templom köré nemrégiben épülhetett (stílusából kiindulva) a kálvária, építésének időpontját nem tudták megmondani. Ugyanolyanok a terrakotta domborművek, mint a koppányszántói, annak készítési ideje 2000. A modern kálvária oszlopai –  kissé furcsa módon - nem a templom előtti tér belső oldala felé, hanem stáció-képeivel kifelé, az utcákra néz. A domborművek alkotómestere  Szőke Lajos volt.

Ezt a képet Levi-nek köszönöm !


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése