2014. március 28., péntek

Németkér kálvária-H

KÉPEK hiányoznak  Kálvária-domb, ahol Jézus keresztútjának állomásai, a 14 stáció látható csodálatos faragott fatáblákon. Itt található még egy kis kápolna is. A Kálvária-domb ma is zarándokhely a hivek számára, akik minden Nagypénteken imádkozva végigjárják a stációkat.

Az 1333-as tizedjegyzék szerint Németkér önálló település volt. Lakosai a török hódoltság idején (1526 Mohács) elmenekültek, így a település elnéptelenedett és idővel elpusztult. Azonban a 17. század második felében „rácokat” telepítettek be - így a helységet Ráckérnek nevezték el. A hódoltság után a települést a dunaföldvári ferences szerzetesrend kapta meg, így exemt terület lett, vagyis kikerült a közigazgatás alól. A Rákóczi féle szabadságharc befejezése után (1711) két évvel a falu házai egy tűzvész alkalmával leégtek, a rácok elmenekültek, így a terület évek alatt egy erdős, bozótos, földművelésre kevésbé alkalmas hely lett. A 18. század második felében (Mária Terézia és fia II. József) idejében a mai Németország területéről Magyarország lakatlan területeit telepítéssel benépesítették. Ők lettek a donaus svábok. Így II. József osztrák császár (a kalapos király) 1786-ban Bajorország északi feléről (Aschaffenburg és Frankfurt) környékéről, Sommerkhalból 66 családot telepített ide. Az ide települt családok római katolikusok voltak egytől-egyig. Mivel akkorra ez a terület nem tartozott a dunaföldvári ferences szerzetesekhez, a pécsi püspökségnek kellett a lelkipásztori ellátásról gondoskodni. A püspökség Németkért a paksi plébániához csatolta, így lett egy időre Németkér Paks filiája.
A telepesek nemcsak lakásokat építettek, hanem templomot is. A ma is álló templom 1818-ban épült, de torony nélkül, a tornyot 1896-ban építették a templomhoz. A II. Vatikáni Zsinat elvárásainak megfelelően a liturgikus tér kialakítására 1992-ben került sor. A ma is plébániaházként funkcionáló épület 1820-ban épült. A kálvária kápolna családi összefogással 1909-ben. A területén lévő kereszteket is családok állíttatták - a 14 stáció renoválása és a fadomborművek 2007-ben készültek.
Az alábbi kép innen:https://ssl.panoramio.com/photo/65786942Németkér kálvária nagyobb térképen való megjelenítése


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése