2014. március 29., szombat

Rakamaz kálvária


A fényképeket és a szöveges ismertetőt ezúton ismét Pető Máriának köszönöm !!

A  19. század  közepén állították fel a stációkat a település közepén mesterségesen létrehozott dombon. 1724-ben 40-50 német családot telepítettek ide. Egy kápolna is épült itt, melyet Scherflek János helyi gazda építtetett 1863-ban. Azonban 1944-ben ezt a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Ugyancsak felrobbantották a Szent István templomot. Ennek romjaiból az orosz katonák hidat építettek. A hívek eldugták a meglévő bútorzatot, berendezést. Szerencsére a templom újjáépítésekor ezek mind előkerültek.

Az 1950-es, 60-as években nagy kálváriabúcsúk voltak itt a vasút mellett. 10 éve újították fel a kálváriát. Előtte a vandalizmus  a domborműveket tönkretette, a bádogajtók is eltűntek.  Töredékeiből már nem lehetett renoválni.  Ezért a kápolna keresztúti képeit viszik ki búcsúkor, melyeket a megfelelő, 14 stációfülkébe helyeznek.
2014-ben a Darányi Ignác terc keretében újabb renoválás történt egy közösségi tér kialakításával együtt. A Szent Kereszt felmagasztalása búcsú szeptember közepén, vasárnap van.
(Infók még itt is: http://www.bucsujaras.hu/rakamaz/ )


Perényi Károly:A Kálvária-kápolna Rakamazon ismertetője:
„A Tisza szabályozási és ár mentesítési munkálataiba nagyvállalkozóként kapcsolódtak be a rakamazi német családok, megvagyonosodtak és megvásárolták a környező települések földjeit. Scherflek János (1811. Rakamaz - 1870. november 17. Rakamaz) is így gazdagodott meg. A vagyonából 1863-ban a "keresztdombon" a keresztek alá kápolnát építtetett, amit 1897-98-ban felújítottak és kibővítettek. A Kálvária egész területének a birtoklásáért Rakamaz község elöljárósága és a rakamazi római katolikus egyház között 1879-től megindult peres ügynek a kiváltó oka, hogy megnőtt a terület gazdasági értéke (az állomás kibővítése, iparvágányokat vezettek a dohánybeváltó raktárakhoz, új köz- és terményraktárak épültek közel a kápolnához). A tulajdonjogi viszonyok csak 1890-re rendeződtek, az egyház győzelmével - az általa kért terület megtartásával. 1944. november 1-én a visszavonuló német katonák felrobbantották a Kálvária-kápolnát, amit csak 1954-re sikerült helyreállítani.”
http://bucsujaras.hu/rakamaz:
A rakamazi Kálvária-búcsú egyetlen latin szertartású búcsújáró helye a szabolcsi híveknek. Valamikor a falu szélén volt a Kálvária-domb, de ma már a település közepén áll egy hordott földhalom. Erre a dombra építettek a 17. században egy kis kápolnát azzal a céllal, hogy az remetehajlék legyen. Később kibővítették és itt épült meg a kálvária. 
Civertan légifotók  http://bucsujaras.hu/rakamaz/rakamaz-04.jpg
köszönet értük !
Az kálváriáról készült képeket Pető Máriának köszönöm, a stációképek lefényképezését segítették Siller Mária és Takács János plébános – külön köszönet érte !  
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése